UE nakłada sankcje w związku ze śmiercią Nawalnego

Źródło:
PAP

Unia Europejska zdecydowała o nałożeniu sankcji na 33 osoby i dwa podmioty powiązane z nagłą śmiercią przeciwnika władz na Kremlu Aleksieja Nawalnego. Restrykcje polegają na zamrożeniu aktywów i zakazie wjazdu do UE.

Osoby i podmioty objęte sankcjami podlegają zamrożeniu aktywów w Unii Europejskiej, a dostarczanie im lub na ich rzecz środków finansowych lub zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, jest zakazane. Ponadto umieszczone na liście osoby fizyczne mają zakaz podróżowania do państw UE.

- Dzisiejsze sankcje pokazują naszą determinację, aby pociągnąć przywódców politycznych i władze Rosji do odpowiedzialności za ciągłe łamanie praw człowieka w Rosji. Jednocześnie wiemy, że Putin to nie Rosja, a Rosja to nie Putin. Będziemy nadal wspierać społeczeństwo obywatelskie i niezależne głosy w Rosji - powiedział Josep Borrell, przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

CZYTAJ: Putin wymienił nazwisko Nawalnego. Po jego śmierci i ponad dziesięcioletniej przerwie

Kolonie karne na czarnej liście

Na liście sankcyjnej - oprócz 33 osób - znalazły się kolonie karne, w których Nawalny był przetrzymywany od czerwca 2022 roku do śmierci, czyli kolonia karna IK-6 w obwodzie włodzimierskim i kolonia karna o zaostrzonym rygorze IK-3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym na Dalekiej Północy. "Wiadomo, że w obu koloniach na więźniów wywiera się presję fizyczną i psychiczną oraz że stosuje się wobec nich pełną izolację, tortury i przemoc" - podała Rada Europejska.

W obu miejscach Nawalny doświadczył nadużyć, m.in. poprzez powtarzane izolowanie go w karcerze oraz okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie, co doprowadziło do poważnego pogorszenia jego zdrowia. Sankcje nałożono również na kierownika kolonii IK-3 Wadima Kalinina i kilku jego zastępców.

Kolonia karna w Mielechowie, gdzie odbywał wyrok Aleksiej Nawalny
Kolonia karna w Mielechowie, gdzie odbywał wyrok Aleksiej NawalnyReuters Archiwum

Sankcje obejmują urzędników wysokiego szczebla w systemie penitencjarnym

Ponadto Rada postanowiła nałożyć sankcje na członków wymiaru sprawiedliwości, takich jak: Andriej Suworow, który w zeszłym roku skazał Aleksieja Nawalnego na 19 lat pobytu w kolonii karnej o specjalnym rygorze, w której panują nieludzkie warunki, Kiriłł Nikiforow, który odrzucił powództwo Aleksieja Nawalnego przeciwko kolonii karnej IK-6 dotyczące sprzeciwu wobec 12-dniowej kary karceru, oraz Jewgienię Nikołajewą i Natalię Dudar za szereg wyroków przeciwko przeciwnikom politycznym, w tym Aleksiejowi Nawalnemu, przyczyniając się tym samym do represji politycznych w Rosji.

Sankcje obejmują urzędników wysokiego szczebla w systemie penitencjarnym i w resorcie sprawiedliwości, którzy byli odpowiedzialni za wykonywanie wyroków pozbawienia wolności wobec Aleksieja Nawalnego i innych przeciwników politycznych.

Zaniepokojenie UE

UE wyraziła głębokie zaniepokojenie pogarszaniem się sytuacji w zakresie praw człowieka w Rosji. Zdecydowanie potępiła systematyczne i nasilające się represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka, a także niesłabnące prześladowania niezależnych mediów, poszczególnych dziennikarzy i pracowników mediów, członków opozycji politycznej i innych krytyków w Rosji i poza nią.

Autorka/Autor:tas/kab

Źródło: PAP