Najważniejsze opinie z debaty nad nowelizacją ustaw sądowych

[object Object]
Gersdorf na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządnościtvn24
wideo 2/24

We wtorek od prawie czterogodzinnej debaty nad nowelizacją ustaw sądowych swoje prace rozpoczął parlamentarny zespół obrony praworządności. Na posiedzenie zaproszono między innymi pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf, a także licznych gości zagranicznych. Nowelizacją w środę zajmie się Senat.

Nowelizacja ustaw sądowych, która została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu, przewiduje między innymi zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i modyfikację procedury wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ustawa jest nazywana w komentarzach "represyjną", "kagańcową" bądź "dyscyplinującą sędziów".

ZOBACZ RAPORT SPECJALNY TVN24.PL O USTAWIE REPRESYJNEJ >

Spotkanie zespołu obrony praworządności w Senacie

Przez prawie cztery godziny parlamentarny zespół obrony praworządności debatował we wtorek nad nowelizacją ustaw sądowych. Wziął w nim udział między innymi marszałek izby wyższej Tomasz Grodzki, senatorowie, posłowie, polscy i zagraniczni eksperci oraz przedstawiciele stowarzyszeń prawniczych.

Tomasz Grodzki, marszałek Senatu (PO):

Jak powiedział marszałek Senatu, spotkanie to ma posłużyć dobremu przygotowaniu do posiedzenia plenarnego Senatu, na którym senatorowie zajmą się tak zwaną ustawą kagańcową.

- Zaprosiłem ekspertów z wielu krajów ze względu na to, że przedstawiciele naszego rządu starali się przekonywać społeczeństwo, że nie ma nic złego w tej ustawie, że te przepisy są dokładnie takie jak w innych krajach. (…) Ja się z tym stanowiskiem nie zgadzam. Dlatego chciałem wysłuchać opinii pochodzących bezpośrednio ze źródła - od przedstawicieli krajów, które zostały wspomniane przez nasz rząd - mówił Grodzki.

Podziękował ekspertom za to, że przyjechali do polskiego Senatu. - Jestem wdzięczny ekspertom i przedstawicielom systemu wymiaru sprawiedliwości z Polski - dodał.

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Senatu (PSL):

- Dzisiejsze spotkanie jest w istocie swoistym wysłuchaniem publicznym, formą konsultacji społecznych ustawy, która przez Sejm przeszła ekspresem ze względu na to, że zastosowano formę projektu poselskiego, uniemożliwiającego w istocie konsultacje społeczne - powiedział.

- Dzisiaj właśnie w Senacie, gdzie opozycja ma większość, jest możliwa rozmowa na temat tej złej ustawy. Ustawy, która nie służy wymiarowi sprawiedliwości, tylko służy Prawu i Sprawiedliwości. Ona nawet na milimetr nie przybliża do obywateli tych spraw, które są dla nich największą bolączką w wymiarze sprawiedliwości - mówił Zgorzelski.

Przypomniał, że "tydzień temu w Sejmie odbyło się posiedzenie okrągłego stołu w sprawie uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości". - Tam spotkali się przedstawiciele wszystkich istotnych stron z punktu widzenia naprawy wymiaru sprawiedliwości oprócz przedstawicieli władzy - dodał.

- Opozycja chciała rozmawiać z władzą, jest opozycją konstruktywną. Władza jest władzą totalną, która nie chce rozmawiać z opozycją, która chce zajmować się tylko samą sobą - stwierdził Zgorzelski.

Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu (Lewica):

- Trzeba pamiętać, że to Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Należy również pamiętać, że jesteśmy jako klub zdeterminowani, aby bronić praworządności, aby pozycja Polski w Unii Europejskiej była silna i stabilna. Polska jako członek społeczności międzynarodowej oraz Unii Europejskiej jest zobowiązana bowiem do respektowania zasad i wartości, na których oparta jest nasza wspólnota - mówiła.

- Reforma wymiaru sprawiedliwości nie może polegać na tym, że sądy i sędziów podporządkowuje się władzy wykonawczej - skomentowała.

- Lewicy leży na sercu pozycja Polski w Unii Europejskiej i na pewno zrobimy wszystko, aby Polska nie została wypchnięta z Unii Europejskiej, a wypycha ją, w sposób nieformalny, ale jednak, ta ustawa, która została właśnie uchwalona przez Sejm - powiedziała.

Oceniła, że prace parlamentarnego zespołu obrony praworządności są jednocześnie wysłuchaniem publicznym i konsultacjami publicznymi. - Wszystkie opinie, które zostały przekazane do Senatu w związku z uchwaleniem przez Sejm tej ustawy, jak również opinie ekspertów z kraju i zagranicy skłaniają się w jedną stronę - ta ustawa nie nadaje się do tego, aby ją uchwalić, ta ustawa powinna być na zawsze wyeliminowana z procesu legislacyjnego, ta ustawa nigdy nie powinna zostać uchwalona i takie jest nasze zdanie jako Lewicy - skomentowała.

Piotr Zientarski, senator Platformy Obywatelskiej

- Ustawa dyscyplinująca jest niemądra i prymitywna, a także niezgodna z konstytucją RP, jak i z zawartymi w traktatach Unii Europejskiej wartościami - powiedział.

- Ten gmach powinien być katedrą obrony mądrości i praworządności, a parlamentarzyści jej kapłanami. Partia rządząca, realizując swój interes polityczny utrzymania władzy za wszelką cenę, profanuje to szczególne miejsce zwane sercem demokracji - stwierdził.

Jego zdaniem, "większość sejmowa może przegłosować wszystko, bo ma więcej brutalnej siły, ale na dłuższą metę nie przekona nikogo".

- Aby kogoś przekonać, trzeba posiadać mądre i poważne argumenty, żeby mieć takie argumenty, to trzeba tego, czego im brakuje: roztropności, przyzwoitości i szacunku dla prawa - podsumował.

Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego:

Udział w posiedzeniu zespołu wzięła też pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Mówiła między innymi o ekspresowym sposobie procedowania ustawy w Sejmie. Powiedziała, że przedstawianie ustaw jako projektów poselskich, które "skraca ścieżkę legislacyjną do minimum", stało się regułą w przypadku projektów przedstawianych przez rządzących. - Nie ma ustaw przedstawianych przez większość rządową, nad którymi mogłaby się toczyć dyskusja - powiedziała.

Jej zdaniem w przypadku tzw. ustawy kagańcowej zasada trzech czytań "została ośmieszona". - Nie po to ustawodawca w swej mądrości powiedział, że mają być trzy czytania, żeby te czytania były jedno za drugim, bez dyskusji, bo to przeczy idei dyskusji parlamentarnej - podkreśliła.

Gersdorf stwierdziła też, że "ta ustawa jest groźna dla wszystkich obywateli bez względu na światopogląd i przekonania", bo - podkreśliła - "nie ma wolnych obywateli bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów".

- W Polsce to nie sędziowie anarchizują państwo, tylko władza, która w ten sposób ustanawia ustawy - dodała pierwsza prezes SN.

- Mamy w tej chwili taką sytuację, że nic już nie jest tym, co się wydaje. Trybunał Konstytucyjny nie jest Trybunałem Konstytucyjnym. Krajowa Rada Sądownictwa nie jest Krajową Radą Sądownictwa, o której mówi Konstytucja i nie stoi na straży niezawisłości, i niezależności sędziów, a to jest powód powołania jej. Za chwileczkę sądy nie będą sądami, a Sąd Najwyższy nie będzie Sądem Najwyższym - wyliczała Gersdorf.

- Ta ustawa zamyka nam usta. Sąd Najwyższy będzie mógł co najwyżej orzekać o rozwodach, bo nic innego mu nie pozostanie - dodała.

Gersdorf: Ta ustawa zamyka nam usta
Gersdorf: Ta ustawa zamyka nam ustatvn24

Dariusz Zawistowski, prezes Sądu Najwyższego, kierujący Izbą Cywilną:

- Wydaje się, że trzeba zadać sobie pytanie, po co ta ustawa została uchwalona - rozpoczął Dariusz Zawistowski.

- W opinii Sądu Najwyższego podkreślono, że sam fakt uchwalenia tej ustawy potwierdza, że mamy bardzo poważny problem dotyczący wymiaru sprawiedliwości. On jest związany z tak zwaną reformą, która trwa już kilka lat i wywołała wiele negatywnych konsekwencji. One dotyczą Krajowej Rady Sądownictwa przede wszystkim, funkcjonowania Sądu Najwyższego i sądów powszechnych - mówił.

Według niego, "uchwalenie tej ustawy jest właściwie świadectwem tego, że władza dostrzega ten problem, ale zamiast go rozwiązać, czyli zastanowić się nad tym jak wyjść z tych problemów, postanowiła zakazać sędziom, żeby się na ten temat wypowiadali".

Profesor Marek Chmaj, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu:

- Ustawa zwana kagańcową jest kolejną cegłą, która jest wyjmowana z muru władzy sądowniczej - ocenił.

- Najpierw zreformowano Trybunał Konstytucyjny. Zreformowano go tak, że w zasadzie nie funkcjonuje. Trybunał Stanu nie funkcjonuje od lat, bo przyjęto formę, że to politycy muszą postawić w stan oskarżenia swoich kolegów polityków, stąd Trybunał Stanu pracy nie ma. Unieszkodliwiono Krajową Radę Sądownictwa poprzez nielegalny wybór jej 15 członków, a Krajowa Rada Sądownictwa jest organem, który zgodnie z konstytucją ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podporządkowano prokuraturę ministrowi sprawiedliwości - powiedział prof. Chmaj.

- Niedługo tego typu kajdany, jakie starano się nałożyć na prokuratorów, będą nałożone na sędziów. Ta ustawa, uchwalona w tempie ekspresowym, niezgodnie z procedurą, która narusza traktaty Unii Europejskiej i artykuły konstytucji, wprowadza ograniczenie niezawisłości sędziów. Ta ustawa nakłada kajdany orzecznicze - wymieniał Chmaj.

Piotr Gąciarek, Stowarzyszenie Sędziów Iustitia:

- Dożyliśmy takich czasów, że sędziowie dzisiaj w Polsce - mówię to z wielką przykrością - są karani za wydawanie orzeczeń, które aktualnie sprawującym władzę ustawodawczą, wykonawczą się z jakiś względów nie podobają - ocenił.

- Sędziowie nie są pracownikami resortu sprawiedliwości, nie są poddanymi ministra sprawiedliwości i sądy nie są biurem ministra sprawiedliwości. Sądy powinny być prawdziwie, instytucjonalnie niezależne. A sędziowie powinni mieć także udział w organizacji wewnętrznej i w zarządzaniu tymi sądami, czego dzisiaj nie ma - dodał.

Beata Morawiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis":

- Odniosę się do tej ustawy jako do ostatniego gwoździa do trumny dla całkowitego pogrzebania swobody praw obywatelskich sędziego. Zdecydowanie projektowana ustawa zamyka sędziom usta. Sędziom, którzy żyją w polskim świecie, który buduje im nowy układ sił politycznych, w którym jak najbardziej uczestniczyć nie chcą. Nie tylko, że nie mogą, ale nie chcą. Chcą być niezależni i niezawiśli - powiedziała.

Zdaniem sędzi, "ustawa ta dobija demolkę wymiaru sprawiedliwości, która zaczęła się w 2015 roku". - Reforma wymiaru sprawiedliwości deklarowana przez rząd i władzę wykonawczą w aktualnym składzie polega tylko na wymianach osób zarządzających sądami, a więc wymianie osób sprawujących funkcje administracyjne w sądach. Nie usprawnia postępowania, nie zmienia zasad orzekania, nie ogranicza kognicji sądów do rzeczy ważnych i istotnych, nie wprowadza zmian pozwalających na przyspieszenie procesu rozpoznawania spraw - argumentowała.

- Procedując nad kolejnymi zmianami tej ustawy rządzący doprowadzają do tego, że sędziowie nie będą mogli stanąć w obronie praw obywateli. Praw obywateli do sprawnego i sprawiedliwego sądu, ponieważ nie będą mogli wypowiadać się w tej kwestii pod groźbą kar dyscyplinarnych - mówiła.

Prokurator Jacek Bilewicz, Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex super omnia":

- Ustawa "kagańcowa" zmierza nie tyle do wzmocnienia uprawnień samego prokuratora generalnego, ale do tego, aby faktycznie pozbawić możliwości działania tych prokuratorów, którzy sprzeciwiają się takiemu modelowi prokuratury i takiemu sposobowi jej funkcjonowania - powiedział.

- Zgodnie z projektem tej ustawy prokuratorzy będą zobowiązani do składania pisemnych oświadczeń o ich członkostwie w stowarzyszeniach. Tak zgromadzone dane mogą powodować wywieranie presji na prokuratorów zrzeszonych w stowarzyszeniu, które reprezentuje. Mamy już przykłady postępowań, gdzie wobec wszystkich członków tak zwanego pierwszego zarządu są prowadzone postępowania dyscyplinarne tylko dlatego, że zarząd ten podjął uchwałę, która krytykowała zawarcie nazwiska sędziego w postanowieniu o wszczęciu śledztwa - dodał.

Sędzia Małgorzata Niezgódka, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych:

Zwróciła uwagę na tę część ustawy, która dotyczy sądów administracyjnych. - Te zmiany mają taki charakter, że w dużym zakresie uniemożliwią nam orzekanie, uniemożliwią nam wykonywanie konstytucyjnego obowiązku, jakim jest kontrola działalności administracji publicznej - wskazała.

- My mamy obowiązek kontrolować prawidłowe umocowanie organów państwa. W związku z tym, wykonując ten obowiązek i realizując przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także przepisy takich ustaw, jak Kodeks postępowania administracyjnego czy ordynacja podatkowa, będziemy narażeni na uruchomienie postępowania dyscyplinarnego - oceniła.

Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej:

- Adwokatura polska stoi na straży praworządności w Polsce. To nasze zadanie ustawowe. Dlatego z całą mocą sprzeciwiamy się przyjmowaniu tego typu rozwiązań ustawowych, które sprowadzą Polskę do krajów, w których nie obowiązują zasady demokratyczne - mówił.

- Polska jest państwem prawa. Polska jest państwem, w którym trójpodział władzy ma być respektowany, nie tylko werbalnie, ale przede wszystkim w sposób ustawowy. Należymy do rodziny krajów, w których wartości podstawowe, właśnie takie jak niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów, są wartościami nadrzędnymi i my w tej rodzinie krajów chcemy pozostać. Dlatego proszę wszystkich, którzy mogą w jakikolwiek sposób przyczynić się do tego, żeby ta ustawa została przyjęta, żeby zrobili wszystko co w ich mocy, żeby nie uchwalić złych przepisów - apelował.

Laurent Pech, profesor prawa na Uniwersytecie Middlesex w Londynie:

- Polska stała się jednym z najpoważniejszych przypadków odchodzenia od demokracji nie tylko w Europie, ale i na świecie - ocenił.

- W jednym z ostatnich raportów opublikowanych przez Międzynarodowy Instytut na Rzecz Demokracji i Pomocy Wyborczej, Polskę wskazano jako jeden z pięciu najpoważniejszych przypadków odchodzenia od demokracji. Cztery pozostały kraje to: Węgry, Rumunia, Serbia i Turcja - wyliczył Pech. - W przypadku sądownictwa w Polsce sądzę, że stoimy przed bezprecedensową perspektywą powrotu do wymiaru sprawiedliwości inspirowanego wzorcami sowieckimi - uznał.

"Żadne państwo w historii Unii Europejskiej nie poszło tak daleko w podporządkowaniu sobie sądów władzy wykonawczej jak obecnie polski rząd" - zacytował raport jednej z europejskich organizacji.

Evert Jan Henrichs, prezes Izby Adwokackiej w Amsterdamie:

- Chcę podzielić się moimi jednoznacznymi wyrazami sprzeciwu wobec tej ustawy. Jeśli zostanie przyjęta, kluczowe zasady zostaną pogwałcone - powiedział.

- W Holandii nie ma ani jednego przepisu, który nawet w niewielkim stopniu przypominałby przepisy znajdujące się tym projekcie - dodał.

Francuski sędzia Nils Monsarrat:

- Rzeczywiście ten projekt, o którym rozmawiamy, przypomina w niektórych aspektach niektóre przepisy francuskie. Ale to są przestarzałe przepisy, które wielokrotnie zmieniano od czasu przyjęcia i które bardzo rzadko są stosowane - podkreślił.

Przekazał, że we Francji "można być sędzią, należąc do partii politycznej, nie można natomiast być wybieranym do parlamentu". - Ale sędzia może zostać na przykład merem, przy czym nie może to być region, w którego sądzie się zasiada - dodał. Każdy sędzia ma prawo do wyrażania swoich opinii politycznych pod warunkiem, że stosuje się do prawa - skonkludował Monsarrat.

Prezes Federalnego Sądu Administracyjnego Niemiec Klaus Renner:

- Każdy ustawodawca powinien dążyć do tego, żeby zapewnić niezależność i jednolitość wymiaru sprawiedliwości - podkreślił.

- W Niemczech jest absolutnie wykluczone, by orzecznictwo sędziego stało się powodem do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego - zauważył.

Ocenł, że "wręcz pożądane jest, żeby sędziowie uczestniczyli w życiu politycznymi", natomiast jednocześnie pożądane jest zachowanie "umiarkowanego tonu wypowiedzi".

Autor: ads,kb,jz/adso,rzw / Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie działalności Mikołaja Pawlaka nie zostało jeszcze złożone, natomiast różne rzeczy mogą się wydarzyć - przyznała Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, mówiąc o działalności swojego poprzednika. W "#BezKitu" przekazała też, że prawdziwe są informacje na temat zakupu bardzo drogich samochodów przez biuro RPD za czasów Pawlaka. Mówiła też o rzeczach koniecznych do zrobienia w zakresie walki z kryzysem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Będzie zawiadomienie do prokuratury na byłego Rzecznika Praw Dziecka? "Analizuję materiał. Nie wykluczam"

Będzie zawiadomienie do prokuratury na byłego Rzecznika Praw Dziecka? "Analizuję materiał. Nie wykluczam"

Źródło:
TVN24

W trakcie kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości pękają wieloletnie więzy lojalności. Są za to spory, podgryzanie, podstawianie nogi, a także karząca ręka prezesa. Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka partii Krzysztofa Jurgiela, krytykowanego przed laty ministra rolnictwa. O co poszło? W tej politycznej grze na Podlasiu padają nazwiska Sasin i Wąsik.

Jurgiel zawieszony za utracony sejmik? "Fakty" TVN: bardziej prawdopodobna jest inna wersja

Jurgiel zawieszony za utracony sejmik? "Fakty" TVN: bardziej prawdopodobna jest inna wersja

Źródło:
Fakty TVN

Niemal 10 milionów złotych - tyle wynosi suma roszczeń w sprawach przeciwko Telewizji Polskiej za materiały wyemitowane w latach 2016-2023 z powództwa osób i instytucji o naruszenie dóbr osobistych - poinformowano w komunikacie TVP.

"To cena, jaką spółka zapłaci za szkodliwą działalność Kurskiego". Podano kwotę

"To cena, jaką spółka zapłaci za szkodliwą działalność Kurskiego". Podano kwotę

Źródło:
PAP

Wraz ze wzrostem wynagrodzeń Polaków rośnie ich zdolność kredytowa. Obecnie osiągnęła poziom wyższy niż ten przed serią podwyżek stóp procentowych - oceniają analitycy HREIT.

Pensje pokonały Radę Polityki Pieniężnej

Pensje pokonały Radę Polityki Pieniężnej

Źródło:
tvn24.pl

W wodach Odry zaobserwowano wzrost złotej algi - poinformował w piątek Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jak czytamy komunikacie, "przypisano pierwszy stopień zagrożenia dla punktu powyżej Wrocławia w Łanach".

Złota alga w Odrze. Ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia

Złota alga w Odrze. Ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. W efekcie kumulacja rośnie do 320 milionów złotych. Odnotowano cztery wygrane drugiego stopnia - w Niemczech i Danii. W Polsce padła wygrana trzeciego stopnia.

Wyniki Eurojackpot z 17 maja 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 17 maja 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Ogromna wirująca kolumna piasku przemknęła przed jednym z hoteli w Jakuszycach (województwo dolnośląskie). Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie z monitoringu, na którym ją widać. To tak zwany diabełek pyłowy.

"Małe tornado przed hotelem". Nagranie

"Małe tornado przed hotelem". Nagranie

Źródło:
Kontakt 24

Nadchodzące wybory prezydenckie w USA są ważne nie tylko dla Ameryki, ale i dla całego świata - powiedziała w rozmowie z Michałem Sznajderem Valerie Jarrett, która przez 8 lat pełniła funkcję starszej doradczyni prezydenta USA Baracka Obamy. - To prawdopodobnie najważniejsze wybory naszego życia i stawka rośnie - dodała dyrektor generalna Fundacji Obamy.

Valerie Jarrett: nadchodzące wybory prezydenckie to krytyczny moment dla naszego kraju

Valerie Jarrett: nadchodzące wybory prezydenckie to krytyczny moment dla naszego kraju

Źródło:
Fakty o Świecie TVN24 BiS

Na terenie Wojskowej Akademii Łączności w Petersburgu doszło do eksplozji - relacjonują rosyjskie media. Z pierwszych - nieoficjalnych doniesień wynikało, że w pobliżu uczelni mógł spaść dron. Leningradzki Okręg Wojskowy poinformował jednak oficjalnie, że na terenie akademii w czasie sprzątania wybuchła amunicja. Rannych zostało co najmniej siedem osób.

Eksplozja na terenie wojskowej uczelni w Petersburgu

Eksplozja na terenie wojskowej uczelni w Petersburgu

Źródło:
tvn24.pl, PAP, RIA Nowosti, TASS

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zniesie od 18 maja tymczasowy zakaz świadczenia usług konsularnych dla mężczyzn w wieku 18-60 lat, którzy mieszkają za granicą - odnotowała agencja Reutera. W tym dniu wchodzi w życie nowa ustawa mobilizacyjna, która wprowadza zmiany w dotychczasowym systemie rekrutacji do ukraińskiego wojska.

Ukraina przywraca świadczenie usług konsularnych dla mężczyzn w wieku poborowym

Ukraina przywraca świadczenie usług konsularnych dla mężczyzn w wieku poborowym

Źródło:
Reuters, PAP, tvn24.pl

Polska gospodarka nie jest przygotowana na przyjęcie wspólnej waluty. W Ministerstwie Finansów nie toczą się prace nad przyjęciem euro – powiedział minister finansów Andrzej Domański w piątek podczas wystąpienia w mediach społecznościowych Koalicji Obywatelskiej. Przekazał też, że od stycznia mniejszy będzie tak zwany podatek Belki.

Minister: podatek będzie obniżony od 1 stycznia

Minister: podatek będzie obniżony od 1 stycznia

Źródło:
PAP

17 maja nie było góralskich bryczek na drodze do Morskiego Oka, ale nie dlatego, że ich już nie będzie, a dlatego, że o losie przeciążonych wciąż koni fiakrzy rozmawiali z ministrą środowiska. Jaki jest efekt? Koni nie zastąpią meleksy, ale będzie im trochę lżej.

Jest porozumienie w sprawie wykorzystywania koni na trasie do Morskiego Oka. "Każdy otrzymał coś"

Jest porozumienie w sprawie wykorzystywania koni na trasie do Morskiego Oka. "Każdy otrzymał coś"

Źródło:
Fakty TVN

Obecnie fotoradary robią zdjęcie, jeśli kierowca przekroczy prędkość o więcej niż 10 kilometrów na godzinę - wynika z odpowiedzi Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego na pytania tvn24.pl. Wcześniej Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę, że próg w fotoradarach był ustawiany wyżej - na poziomie 15 km/h, a niekiedy nawet 20-25 km/h.

Bat na kierowców. Limit jest niski

Bat na kierowców. Limit jest niski

Źródło:
tvn24.pl

Strażacy gaszą pożar lasu w powiecie hajnowskim (Podlaskie), który objął prawie 10 hektarów. W akcji brał udział policyjny śmigłowiec Black Hawk. Jak poinformowała straż pożarna, spłonął jeden z wozów, nikomu nic się nie stało. Pożar został opanowany około godziny 17.

Las w ogniu, spłonął wóz strażacki

Las w ogniu, spłonął wóz strażacki

Źródło:
TVN24, tvnmeteo.pl

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez przewodniczącą nowej Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woicką - dowiedziała się TVN24. Zawiadomienie w tej sprawie złożył gliwicki sędzia Paweł Strumiński.

Jest śledztwo w sprawie szefowej neoKRS

Jest śledztwo w sprawie szefowej neoKRS

Źródło:
TVN24, OKO.press

Myślę, że on (krzyż - red.) nikomu nie przeszkadza, jest w wielu miejscach, jest w polskim parlamencie i niepotrzebna jest ta dyskusja i ten język, który dzisiaj tak naprawdę powoduje, że znowu daliśmy paliwo PiS - mówiła Magdalena Sroka (Trzecia Droga, PSL) o dyskusji na temat decyzji warszawskiego ratusza o neutralności religijnej. - Żyjemy w świeckim państwie i trochę dziwi mnie to, że są takie kontrowersje i oburzenie - mówiła z kolei Monika Rosa (Nowoczesna, Koalicja Obywatelska).

Ratusz w Warszawie bez krzyży. "Nagle się okaże, że nigdy nie ma czasu na świeckie państwo"

Ratusz w Warszawie bez krzyży. "Nagle się okaże, że nigdy nie ma czasu na świeckie państwo"

Źródło:
TVN24

Marzenie dilerów, koszmar uzależnionych. Fentanyl zabija na masową skalę. Kolejny rok z rzędu ponad 100 tysięcy Amerykanów zmarło z powodu przedawkowania tego narkotyku i choć są podejmowane próby walki z epidemią, to za wcześnie by mówić, że są skuteczne. A problem rozlewa się po całym świecie. Dotyczy także Europy, także Polski.

"Miał potworny ból zęba i ktoś w pracy dał mu tabletkę". 19-letni Emilio zmarł. Tak jak setki tysięcy innych ofiar

"Miał potworny ból zęba i ktoś w pracy dał mu tabletkę". 19-letni Emilio zmarł. Tak jak setki tysięcy innych ofiar

Źródło:
Fakty po Południu TVN24

W rzece Cisa na granicy ukraińsko-rumuńskiej znaleziono trzydzieste ciało mężczyzny od początku inwazji na pełną skalę w Ukrainie - poinformowała ukraińska straż graniczna. Ciało znaleziono po stronie rumuńskiej, trwa jego identyfikacja. Jak dodają służby, to miejsce, gdzie "straż graniczna stale odnotowuje próby przekroczenia granicy państwowej".

W rzece na granicy Ukrainy i Rumunii znaleziono kolejne ciało mężczyzny

W rzece na granicy Ukrainy i Rumunii znaleziono kolejne ciało mężczyzny

Źródło:
PAP

W jednym z boksów na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej pod Warszawą doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Z uwagi na duże zadymienie ewakuowano osoby przebywające w hali.

Pożar centrum handlowego w Wólce Kosowskiej

Pożar centrum handlowego w Wólce Kosowskiej

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Nastoletnia dziewczynka urodziła dziecko w czasie wycieczki szkolnej w południowej Polsce. Matka oraz noworodek zostali przewiezieni do szpitala. Dziewczynka ma mniej niż 15 lat. Ojcem również jest nastolatek.

Nieletnia urodziła dziecko na wycieczce szkolnej. Ojcem również nieletni

Nieletnia urodziła dziecko na wycieczce szkolnej. Ojcem również nieletni

Źródło:
tvn24.pl

Mężczyzna, który uprawiał seks ze swoją żoną w kościele na południu Niemiec, usłyszał wyrok: trafi do więzienia na pięć i pół roku - informuje Deutsche Welle. Na wysokość kary wpłynęły głównie zarzuty oszustwa - poinformowała rzeczniczka sądu w Traunstein. 39-latek wyłudził 400 tysięcy euro od klientów pola kempingowego.

Para uprawiała seks przy ołtarzu w kościele. 39-latek usłyszał wyrok - trafi do więzienia

Para uprawiała seks przy ołtarzu w kościele. 39-latek usłyszał wyrok - trafi do więzienia

Źródło:
Deutsche Welle, Spiegel

W ciągu kolejnych dni, w tym w weekend, w Polsce będą występować burze. Gwałtownych zjawisk trzeba się spodziewać w niemal całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozę zagrożeń.

W tych regionach będzie najbardziej niebezpiecznie

W tych regionach będzie najbardziej niebezpiecznie

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Stopy procentowe w Polsce pozostają na tym samym poziomie od października 2023 roku. Podczas kwietniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej padła jednak propozycja dużej podwyżki. Została ona odrzucona w głosowaniu.

Padła propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Są wyniki głosowania

Padła propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Są wyniki głosowania

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Sędziowie Trybunału Stanu wezwali jego przewodniczącą i pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską do zwołania posiedzenia w najszybszym terminie, by podjąć prace dotyczące zmiany regulaminu Trybunału. W piątkowym piśmie do Manowskiej ocenili jej odmowę w tej sprawie "jako intencjonalne działanie, mające na celu obstrukcję prac". Tymczasem rzecznik SN poinformował, że Manowska odbiera pismo jako "polityczną zaczepkę".

Sędziowie Trybunału Stanu apelują do Małgorzaty Manowskiej. Jest reakcja przewodniczącej

Sędziowie Trybunału Stanu apelują do Małgorzaty Manowskiej. Jest reakcja przewodniczącej

Źródło:
PAP

"Nikt nie powinien być więziony za zwykłe używanie lub posiadanie marihuany" - napisał w mediach społecznościowych Joe Biden. Prezydent USA nawiązał do rządowej propozycji złagodzenia przepisów dotyczących konopi indyjskich. Przewiduje ona umieszczenie ich na liście substancji o mniej niebezpiecznych i medycznych właściwościach. Eksperci podkreślają jednak, że nie spowoduje to dekryminalizacji posiadania marihuany na poziomie federalnym. Co zatem oznacza "historyczna" propozycja, która miałaby zmienić stosowane od ponad pół wieku regulacje?

Co w sprawie marihuany proponuje administracja Bidena

Co w sprawie marihuany proponuje administracja Bidena

Źródło:
Reuters, BBC, The Washington Post, tvn24.pl, Rzeczpospolita

Watykan przedstawił w piątek nowe wytyczne, zalecając ostrożne podejście do domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych, takich jak płaczące figury Madonny czy stygmaty. Jak biskupi mają reagować na zgłoszenia dokonywane przez wiernych i jakie są powody wprowadzanych zmian?

Są nowe wytyczne Watykanu dotyczące zjawisk nadprzyrodzonych

Są nowe wytyczne Watykanu dotyczące zjawisk nadprzyrodzonych

Źródło:
Reuters, ekai.pl, tvn24.pl

Omar bin Omran, zaginiony przed ponad 25 laty Algierczyk, został odnaleziony w piwnicy swojego sąsiada. Rodzina mężczyzny wyznała, że nigdy nie straciła nadziei na jego odnalezienie. 61-latek, który przetrzymywał zaginionego, został zatrzymany. Przebywa obecnie w areszcie.  

Zaginął 25 lat temu, teraz został odnaleziony. Sąsiad więził go w piwnicy

Zaginął 25 lat temu, teraz został odnaleziony. Sąsiad więził go w piwnicy

Źródło:
The Telegraph, BBC

14-latek, który we wrześniu ubiegłego roku zmarł na zawał serca, zjadł chipsa tortilla zawierającego duże stężenie związku występującego w papryczkach chili - ustaliło biuro naczelnego lekarza sądowego amerykańskiego stanu Massachusetts.

14-latek zmarł na zawał po zjedzeniu ekstremalnie ostrego chipsa

14-latek zmarł na zawał po zjedzeniu ekstremalnie ostrego chipsa

Źródło:
CNN

Decyzja władz Warszawy o zakazie symboli religijnych w urzędzie miasta wzbudza kontrowersje, dyskusje w sieci, zarzuty ze strony polityków oraz reakcję Archidiecezji Warszawskiej. Ratusz oskarżono o dyskryminację i łamanie prawa - przede wszystkim konstytucji. Czy rozporządzenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego jest dyskryminujące i niezgodne z prawem? Prawnicy wyjaśniają.

"Dyskryminacja", "łamanie konstytucji"? Zakaz krzyży w urzędzie a polskie prawo

"Dyskryminacja", "łamanie konstytucji"? Zakaz krzyży w urzędzie a polskie prawo

Źródło:
Konkert24

Przestroga, dobra rozrywka, a jednocześnie film wartościowy artystycznie. Aktorzy filmu "Furiosa: Saga Mad Max" opowiedzieli Ewelinie Witenberg o nowej produkcji ze słynnej serii i o pracy na planie. Anya Taylor-Joy mówiła między innymi o współczuciu dla swojej bohaterki, a Chris Hemsworth o frustracji związanej z kilkugodzinną charakteryzacją.

Anya Taylor-Joy i Chris Hemsworth w TVN24 o nowym "Mad Maxie". "Rozrywka i wartościowy artystycznie film"

Anya Taylor-Joy i Chris Hemsworth w TVN24 o nowym "Mad Maxie". "Rozrywka i wartościowy artystycznie film"

Źródło:
tvn24.pl

Ruszyło głosowanie internautów na zwycięzcę Nagrody Internautów XX edycji Grand Press Photo. Wyboru można było dokonać spośród 233 zdjęć, 56 autorów. Na oddanie głosu jest tydzień, do 21 maja do godziny 23:59. Wszystkich laureatów XX Grand Press Photo 2024 poznamy podczas gali dzień później, czyli 22 maja.

XX edycja Grand Press Photo. Rusza głosowanie internautów

XX edycja Grand Press Photo. Rusza głosowanie internautów

Źródło:
tvn24.pl