TVN24 Biznes | Pieniądze

Co trzeba wiedzieć o ordynacji podatkowej? Wyjaśniamy

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
kris
Źródło:
TVN24 Biznes
Indywidualny rachunek podatkowy. Opłacimy PIT, CIT i VAT
Indywidualny rachunek podatkowy. Opłacimy PIT, CIT i VATpodatki.gov.pl
wideo 2/5
podatki.gov.plIndywidualny rachunek podatkowy. Opłacimy PIT, CIT i VAT

Ordynacja podatkowa to swego rodzaju konstytucja dla podatników. Biorąc pod uwagę, że płacenie danin na rzecz fiskusa jest jednym z trudniejszych tematów, tym bardziej warto się zapoznać z tym, czym jest ordynacja podatkowa i co reguluje. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Ordynacja podatkowa - co to jest?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ordynację można uznać za konstytucję podatkową. Ta ustawa z 1997 roku reguluje polskie prawo podatkowe. W ordynacji wymienione są organy podatkowe w Polsce, zakres ich obowiązków. Zawiera również normy postępowania skarbowego. To właśnie w tej ustawie znajdziemy informacje dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego, a także o kontrolach, postępowaniach i karach.

Co reguluje ordynacja podatkowa?

W ordynacji podatkowej na samym początku wymieniono, co normuje ustawa. Są to: zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i czynności sprawdzające, tajemnica skarbowa.

Określono również instytucje, których zadaniem jest nadzorów nad polskim systemem podatkowym - chodzi tutaj o organy podatkowe i zakres ich obowiązków i uprawnień. W ordynacji znajdziemy również wykładnię co do tego, jak fiskus ma wydawać pisemne interpretacje na wniosek podatników czy płatników, a także reguły odpowiedzialności za podatki podatników, ich następców prawnych i osób trzecich. W ustawie określono zasady kontroli podatkowej, a także przepisy karne, które są stosowane w przypadku naruszenia regulacji.

Ordynacja podatkowa - kiedy się stosuje?

Jeśli chodzi o przepisy zawarte w ordynacji podatkowej, to mają one zastosowanie w kilku przypadkach. Odnoszą się do: podatków, a także innych opłat i należności budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, które nie są opodatkowane; opłat skarbowych; opłat określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych; innych spraw, które nadzoruje fiskus.

Co ważne, ustawa nie reguluje przepisów dotyczących świadczeń pieniężnych, które wynikają ze stosunków cywilnoprawnych - chodzi tu na przykład o umowy cywilnoprawne, które potocznie nazywane są "śmieciówkami".

Liczba dni do osiągnięcia wolności podatkowej w UEPIE

Podatki - co trzeba wiedzieć

Nawiązując do słów Benjamina Franklina, tylko dwie rzeczy na świecie są pewne: śmierć i podatki. Dobrze zatem wiedzieć, z czym mamy do czynienia - przynajmniej w kwestii podatków. A te płaci każdy - są obowiązkowe, a pobierane przez państwo lub samorząd. Są też nieodpłatne, czyli nie podlegają bezpośredniemu zwrotowi.

A na co idą zebrane od nas daniny? Z podatków finansowane są inwestycje publiczne (np. budowa i modernizacja dróg i kolei), działania służb (np. policja, straż pożarna, wojsko), oświatę (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe) oraz służba zdrowia.

A kim jest podatnik, tudzież płatnik? To osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która musi zapłacić podatek. Płatnik musi nie tylko obliczyć, ale również w ustalonym w przepisach terminie uiścić podatek w odpowiednim organie podatkowym.

Ordynacja podatkowa - rodzaje danin

Podatki bezpośrednie trzeba zapłacić od dochodu lub posiadanego majątku - chodzi o podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy etc.). Pośrednie natomiast są nakładane na to, co kupujemy - VAT, akcyza.

Wśród tych kategorii jest jeszcze kilka rodzajów tych danin. Podatki dochodowe mogą być pobierane od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych - CIT. Mamy jeszcze podatki od nieruchomości, od spadku i darowizn, towarów i usług - VAT, akcyzę, cło i wiele innych. W ordynacji podatkowej przewidziano różne ulgi - m.in. zwolnienia, odliczenia, obniżki lub zmniejszenia podatków.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości