10 zamiast 14 dni kwarantanny. Opublikowano propozycje zmian w rozporządzeniu

Autor:
asty/adso
Źródło:
PAP
MZ: proponujemy skrócenie czasu izolacji do 10 dni
MZ: proponujemy skrócenie czasu izolacji do 10 dni TVN24
wideo 2/4
TVN24MZ: proponujemy skrócenie czasu izolacji do 10 dni

Wśród propozycji zmian zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia dotyczących chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku między innymi hospitalizacji, izolacji i kwarantanny znalazło się skrócenie czasu kwarantanny do 10 z 14 dni oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta.

W czwartek późnym wieczorem na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Doprecyzowano czas trwania izolacji oraz obowiązkowej kwarantanny w związku z chorobą COVID-19 lub jej podejrzeniem.

Jak wynika z oceny skutków regulacji, zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, pacjenci z rozpoznaniem COVID-19 powinni podlegać 10-dniowej izolacji (w przypadku braku objawów) lub minimum 13-dniowej w przypadku wystąpienia objawów, z zastrzeżeniem, że ostatnie trzy dni muszą przebiegać bez gorączki oraz bez objawów ze strony układu oddechowego.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

W związku z tym wprowadzono zmianę, że to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku pacjentów z rozpoznaniem COVID-19, nad którymi sprawuje opiekę, będzie decydował o zakończeniu izolacji domowej, uwzględniając określone przepisami kryteria. Natomiast w przypadku osób chorych skierowanych do izolacji szpitalnej albo w izolatorium, o zakończeniu izolacji decydować będzie lekarz sprawujący tam opiekę nad pacjentem.

Izolacja w przypadku pacjenta, u którego wystąpią objawy kliniczne będzie kończyła się po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia tych objawów. Natomiast w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

"W szczególnych przypadkach związanych ze stanem klinicznym pacjenta (jak immunoniekompetentność - upośledzenie układu odpornościowego) czas trwania izolacji może być wydłużony do 20 dni. W przypadku personelu medycznego, osób sprawujących opiekę nad pensjonariuszami Domach Pomocy Społecznej (DPS) lub w przypadkach uzasadnionych klinicznie przesłanką do zwolnienia z izolacji może być dwukrotny negatywny wynik testów wykonanych w odstępie 24 godzin" - czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia.

KORONAWIRUS – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. RAPORT TVN24.PL >>>

Skrócenie czasu kwarantanny

Równocześnie projekt przewiduje skrócenie czasu kwarantanny do 10 dni dla osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19 i u których objawy tej choroby nie wystąpiły. "Okres ten ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności" - napisano. O skróceniu kwarantanny lub zwolnieniu z obowiązku jej odbywania decydować będzie - w uzasadnionych przypadkach - powiatowy inspektor sanitarny.

W projekcie rozporządzenia uwzględniono również przepis przejściowy, odnoszący się do obecnego stanu prawnego, w świetle którego obowiązkowa kwarantanna ulegała zakończeniu również po 24 godzinach od zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w odpowiednim systemie informatycznym negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych.

O zmianie zasad poinformował na czwartkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski, uzasadniając, że nowe kryteria zwalniania z kwarantanny i izolacji możliwe są dzięki "postępowi wiedzy, lepszemu zrozumieniu mechanizmów zachodzących w trakcie infekcji oraz ustaleniu okresu zakażania".

Do tej pory osoby przebywające na kwarantannie w 10. lub 11. dobie od momentu styczności z osobą chorą wykonywały test na obecność koronawirusa. Istniała też możliwość wcześniejszego zwolnienia z kwarantanny, ale nie wcześniej niż w 7. dobie od kontaktu z osobą zakażoną, jeśli wynik testu diagnostycznego był ujemny.

Jak mówił w czwartek prof. Andrzej Horban, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, "wdrożenie nowych zasad testowania pozwoli skierować większość sił i środków na osoby, które powinny być diagnozowane, ponieważ na obecnym etapie epidemii taktyka jest bardzo prosta - testujemy osobę z objawami klinicznymi, które sugerują COVID i testujemy ludzi w opracowywaniu ogniska zakażeń wokół nich".

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na konsultacje publiczne wyznaczono trzy dni. Potrwają one do 31 sierpnia.

Autor:asty/adso

Źródło: PAP

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości