Tak jest

Małgorzata Nowosad, prof. Piotr Szopiński

Trudna sytuacja kobiet w chirurgii w Polsce. Zawód wykonuje niespełna 12 procent pań. W raporcie fundacji Kobiety w chirurgii tylko 10 procent badanych zadeklarowało, że nie spotkało się z przejawami dyskryminacji w pracy. - Mówimy o tym, że dziewczyny, które wracają z urlopu macierzyńskiego są odsuwane na pół roku, rok do przychodni, bo nie operowały przez rok i ich umiejętności są gorsze niż kolegów. Nie jest to argument - powiedziała w drugiej części "Tak jest" Małgorzata Nowosad, chirurżka i prezeska fundacji Kobiety w chirurgii. Prof. Piotr Szopiński - chirurg naczyniowy, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, przyznał, że w jego ośmioosobowym zespole pracuje tylko jedna pani chirurg. Zauważył też, że coraz więcej rezydentek chce nauczyć się tego zawodu.

08.07.2022
Długość: 15 min