Opinie i wydarzenia

Konferencja Swiatłany Cichanouskiej w Wilnie

Nie chcemy już żyć w strachu i kłamstwie. Chcemy tego, co prawnie należy się każdemu człowiekowi na świecie - prawa do życia, prawa do niebycia pobitym na ulicy, prawa do nietrafienia do więzienia bez sądu i prawa do uczciwych, przejrzystych i otwartych wyborów - mówiła Swiatłana Cichanouska w czasie pierwszej konferencji prasowej w Wilnie. Była kontrkandydatka Alaksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich wezwała wszystkie kraje, by uszanowały suwerenność Białorusi i podkreśliła, że teraz głównym zadaniem jest doprowadzenie do "nowych, uczciwych, przejrzystych wyborów". - Naród Białorusi już nigdy nie da rady przyjąć tego kierownictwa. Nie zapomnimy, nie wybaczymy całej tej przemocy, która spadła na naszych obywateli w czasie demonstracji - mówiła Cichanouska.