Opinie i wydarzenia

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

Nurt antyustrojowy, nurt narodowego populizmu oraz socjalny - to trzy nurty, jakie zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich można wyróżnić od czasu przejęcia władzy w 2015 roku przez Prawo i Sprawiedliwość. Adam Bodnar podczas swojego wystąpienia w Senacie stwierdził, że "ustrój Polski nie może już być definiowany jako prawdziwa demokracja konstytucyjna, lecz raczej jako demokracja nieskonsolidowana czy jako demokracja hybrydowa".

Senatorowie wysłuchali w czwartek informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019. Adam Bodnar mówił, że to jego ostatnie wystąpienie w izbie wyższej w tej roli, stąd też prezentowane przez niego wnioski mają charakter podsumowania całej ubiegającej kadencji na stanowisku RPO.

- Siódma kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich przypadła na okres szczególny dla praw człowieka oraz kształtowania współczesnego obrazu Polski. Ostatnie pięć lat intensywnie obfitowały w zmiany dotyczące ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, rozumienia praw człowieka, ale także warunków i komfortu życia obywateli Rzeczypospolitej. Te zmiany prawne i społeczne wpływały zarówno na realizację zadań rzecznika, jak i na sposób wykonywania funkcji - mówił Bodnar.