Opinie i wydarzenia

Prezydent Andrzej Duda na poligonie w Drawsku Pomorskim

Obecność żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych w naszym kraju i ich wspólne z polskimi żołnierzami uczestnictwo w ćwiczeniach jest bez wątpienia z jednej strony znakiem przyjaźni polsko-amerykańskiej, ale z drugiej strony także wyraźnym znakiem rzeczywistej amerykańskiej odpowiedzialności za pokój na świecie, także w naszej części świata - mówił prezydent Andrzej Duda na zakończenie polsko-amerykańskich ćwiczeń wojskowych DEFENDER-Europe 20 Plus w Drawsku Pomorskim. Prezydent ogłosił również, że z kwatery głównej NATO przyszła oficjalna wiadomość, iż plany GRP, czyli plany tak zwanej stopniowej odpowiedzi dla Polski i państw bałtyckich, wzmacniające bezpieczeństwo i system obronny, zostały sojuszniczo zatwierdzone.