Opinie i wydarzenia

Marszałek senior: Usuńmy bariery, które dzielą nas od tych, którzy nas wybrali i służących im dziennikarzy. Słuchajmy narodu

Jako marszałek senior, w imieniu nas wszystkich posłanek i posłów, składam podziękowania Polkom i Polakom, którzy tak licznie, z wielkim zaangażowaniem, poświęceniem, wykonali swój obywatelski obowiązek i wzięli udział w wyborach - mówił podczas pierwszego posiedzenia nowego Sejmu X kadencji Marek Sawicki. Wyraził nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować poczucie wspólnoty narodowej. - Trudna i wymagająca współczesność stawia przed nami wyzwania, którym sprostanie wymaga wspólnego przyjęcia dyrektyw, jakie ustrojodawca zawarł w preambule do Konstytucji. Aktualizuje się potrzeba przywrócenia współpracy z innymi krajami dla dobra rodziny ludzkiej - wskazał. Podkreślił, że "jest oczekiwanie integracji, aspirując do pełnego uczestnictwa w europejskim dobrobycie", więc "niech w tych staraniach nie będą przeszkodą formułowane w gmachu TK rzekome sprzeczności polskiej konstytucji z traktatami UE". - Działalność każdej władzy powinna się opierać na dwóch fundamentach: państwo prawa i godność człowieka. Jestem pewien, że zamiary uzdrowienia Polski znajdą wsparcie i sojuszników wśród przedstawicieli wszystkich sił politycznych. Jestem przekonany, że z poszanowaniem zasad demokratycznego państwa uda się przywrócić właściwe relacje między państwem a działającymi w Polsce Kościołami - dodał. Sawicki apelował także o "usunięcie barier, które dzielą nas od tych, którzy nas wybrali i służących im dziennikarzy". - Słuchajmy narodu - powiedział marszałek senior.