Opinie i wydarzenia

Rzecznik SN o stanowisku TK

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego ma na celu uniemożliwienie wykonania uchwały trzech Izb SN, a tym samym uniemożliwienie wykonania wyroku TSUE - powiedział rzecznik SN Michał Laskowski. Dodał, że ani Trybunał, ani sądy nie mogą blokować wykonania orzeczenia TSUE.

Sędzia Laskowski odniósł się w ten sposób do opublikowanego w środę postanowienie TK, zgodnie z którym do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego - wstrzymane jest m.in. stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia - począwszy od dnia jej wydania.

Wyraził też przekonanie, że nie ma sporu kompetencyjnego miedzy SN a Sejmem i prezydentem. - Jest to pewien rodzaj fikcji, którą stara się wykorzystać do wywołania określonych skutków - stwierdził sędzia Laskowski.

Rzecznik SN był też pytany, co po postanowieniu TK powinni zrobić sędziowie sądów powszechnych, których powołano na stanowisko przy udziale obecnej KRS. Jego zdaniem wszyscy ci sędziowie będą musieli podejmować decyzje "tak, jak dotychczas je podejmowali". - Każdy sędzia w kraju podejmuje decyzje własne, jest samodzielny, nie ukazało się jeszcze uzasadnienie uchwały trzech izb - zaznaczył. Dodał, że sędziowie będą musieli rozstrzygać indywidulanie "co powinni robić".