Opinie i wydarzenia

Prezes NBP: dopiero w 2023 roku inflacja będzie już na przyzwoitym poziomie

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe NBP o 50 pkt. bazowych. Stopa referencyjna wzrosła do 2,25 proc., stopa lombardowa do 2,75 proc., stopa depozytowa do 1,75 proc., stopa redyskonta weksli do 2,30 proc., a stopa dyskontowa 2,35 proc. - Chcę przypomnieć, że wszystkie międzynarodowe instytucje, a także wszyscy rozsądni ekonomiści zgadzają się, że NBP zaczął podnosić stopy procentowe we właściwym momencie, wybranym racjonalnie - powiedział Adam Glapiński. - Przewidujemy, że w pierwszym kwartale tego roku inflacja tymczasowo zmaleje przez zastosowanie tarczy antyinflacyjnej. W drugim kwartale inflacja ponownie wzrośnie, by osiągnąć maksimum około połowy roku, będzie to około 8 procent. Potem inflacja powinna stopniowo maleć. Dopiero w 2023 roku inflacja będzie już na przyzwoitym poziomie, znacząco niższym - dodał prezes NBP. Glapiński podkreślił także, że "dążymy możliwie skutecznie i zdecydowanie do obniżenia inflacji do naszego celu inflacyjnego, czyli 2,5 procent, plus minus".