Opinie i wydarzenia

Trybunał Konstytucyjny zdecydował o jawności majątków rodzin polityków

Trybunał Konstytucyjny orzekł za niezgodne z konstytucją przepisy ustawy o jawności majątków rodzin polityków. Ustawa w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych, której projekt powstał w kancelarii premiera, została uchwalona przez Sejm 11 września 2019 roku. Przewiduje między innymi, że premier, ministrowie, posłowie, europosłowie, senatorowie, prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych będą zobowiązani do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu. Prezydent Andrzej Duda po uchwaleniu tej ustawy w parlamencie skierował ją do TK pod koniec października 2019 roku w trybie kontroli prewencyjnej.

 

 

 

25.11.2021
Długość: 164 min