Opinie i wydarzenia

Szymon Hołownia zapowiada "Zieloną demokrację"

Pod hasłem "Zielona demokracja" odbył się pierwszy kongres ruchu Polska 2050. Szymon Hołownia zaprezentował szereg punktów programowych. Na początku wystąpienia lidera ruchu na scenie pojawiły się osoby z transparentami o treści "Polska bez węgla 2030" i logiem Greenpeace . Zwracając się do nich Hołownia zapowiedział walkę o odejście od węgla w Polsce do 2035 roku, a także wykorzystanie unijnych pieniędzy do wymiany ‘’kopciuchów’ i termomodernizację państwa. Ogłosił również koniec wycinki lasów na ogromną skalę i poszerzanie parków narodowych.

 

W dalszej części wśród najważniejszych punktów wymienił odsunięcie PiS od władzy i rozpoczęcie budowy państwa takiego jakim powinno być, a nie takiego jak było. Zapowiedział również rozliczenie wszystkich afer rządzącej ekipy, każdego przypadku złamania konstytucji, a także zakaz pracy w spółkach Skarbu Państwa dla posłów, ministrów, a także ich bliskich, podczas wykonywania mandatu oraz rok po jego wygaśnięciu. Zmianom mają również ulec relacje na linii państwo-kościół. Tu wymienił likwidację funduszu kościelnego, powołanie ministra odpowiedzialnego za pilnowanie rozdziału Kościoła od państwa oraz powołanie grupy prokuratorów do ścigania przypadków pedofilii w kościele. Decyzja o liczbie godzin religii w danej szkole ma należeć do decyzji rodziców.

 

Następnie Szymon Hołownia skupił się na zmianach w służbie zdrowia, gdzie najważniejszy ma być pacjent. Każdy ma mieć dostęp do osobistego lekarza, który skieruje na badania. Lekarz dostępny ma być również przez aplikację i Internet.

 

Na koniec zaprezentowano gościa specjalnego. Była nim Jaśmina – pierwsza aplikacja polityczna. Ma ona ułatwić wyborcom dostęp do informacji, a także udział w badaniu ich opinii na tematy poruszane przez ruch.