Opinie i wydarzenia

Arena Idei

Czy demokracja ma przyszłość? Czy wchodzi ona w kryzys? Czy zdoła przetrwać w warunkach narzucanych przez populizm? - między innymi na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty zorganizowanej w bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Gośćmi Katarzyny Kolendy-Zaleskiej byli: Stefan Chwin - pisarz i badacz literatury, Patrycja Sasnal - politolożka i arabistka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Jerzy Zajadło - prawnik i filozof z Uniwersytetu Gdańskiego i Jan Zielonka - politolog, profesor Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Oksfordzie.