Opinie i wydarzenia

Rozprawa w TK dotycząca kadencji RPO Adama Bodnara

We wtorek w Trybunale Konstytucyjnym kontynuowana była rozprawa dotycząca pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji. Sprawa dotyczy wniosku posłów Prawa i Sprawiedliwości, który trafił do kierowanego przez Julię Przyłębską Trybunału Konstytucyjnego we wrześniu zeszłego roku. - Zasada współdziałania władz wymaga, aby Sejm za zgodą Senatu doprowadził do szybkiego wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedział podczas rozprawy prof. Bodnar.

Posłowie zwrócili się o zbadanie konstytucyjności ustawowego przedłużenia pięcioletniej kadencji RPO w sytuacji, gdy jego następca nie zostanie wybrany. Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września 2020 roku i do dzisiaj nie został wybrany jego następca. Prezes TK Julia Przyłębska powiedziała, że Trybunał "uznał sprawę za dostatecznie wyjaśnioną". Orzeczenie w tej sprawie zostanie ogłoszone 15 kwietnia.