Audio: Rozmowa Piaseckiego

Marek Małecki

Czas trwania 17 min

Marek Małecki, pełnomocnik Mariana Banasia w „Rozmowie Piaseckiego” przybliżał szczegóły przeszukania przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego gabinetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli. – Zabezpieczono osobisty notatnik, materiały, dokumenty, dane prezesa NIK-u – powiedział mecenas. Gość Konrada Piaseckiego mówił także o oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia, w których „mogły być nieścisłości, ale nie były zamierzone”.