Audio: Rozmowa Piaseckiego

Kamil Bortniczuk

Kamil Bortniczuk (Porozumienie) przedstawiał w „Rozmowie Piaseckiego” stanowisko partii Jarosława Gowina w sprawie nowelizacji ustaw sądowniczych, proponowanej przez koalicjantów. Jak stwierdził poseł, „z nami ani kształt, ani termin ogłoszenia tej ustawy konsultowany nie był”, zapewniając jednocześnie, że „podpisze się pod ustawą, jeśli będzie zawierała poprawki” Porozumienia. Gość Konrada Piaseckiego nie zdradzał jednak, jakie poprawki przewiduje jego ugrupowanie.