Potężne straty, prokuratorskie zarzuty, listy do premiera. O co chodzi w aferze GetBack?

Źródło:
TVN24 Biznes
Afera GetBack. "Instytucje państwa całkowicie zawiodły"
Afera GetBack. "Instytucje państwa całkowicie zawiodły"TVN24
wideo 2/5
Afera GetBack. "Instytucje państwa całkowicie zawiodły"TVN24

Straty szacowane na 2,6 miliarda złotych, tysiące poszkodowanych, prokuratorski zarzut dla jednego z najbogatszych Polaków, zatrzymania, listy do premiera - to tylko niektóre z ważniejszych wydarzeń w związku z aferą GetBack. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje w porządku chronologicznym.

W piątek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia na wniosek obrony odroczył o miesiąc, do 16 listopada, podjęcie decyzji o aresztowaniu Leszka Czarneckiego. Biznesmen jest podejrzany w sprawie tzw. afery GetBack i może przebywać się za granicą.

Prokuratura Regionalna postawiła biznesmenowi jeden zarzut, ale "wypełnia on znamiona kilku przestępstw". Chodzi o prowadzenie sprzedaży obligacji GetBack S.A. w sieci dystrybucji Idea Bank S.A.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Cz. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. oraz osoba faktycznie nim zarządzająca, poprzez wyrażanie zgody umożliwił zorganizowanie i prowadzenie sprzedaży obligacji GetBack S.A. w sieci Idea Bank S.A., za pośrednictwem którego obligacje GetBack S.A. nabyło blisko 2000 osób za kwotę 731 mln zł. Klienci Idea Bank byli systemowo wprowadzani w błąd, co do bezpieczeństwa zainwestowanych środków, właściwości nabywanego instrumentu finansowego i jego ekskluzywności" – przekazała PAP Prokuratura Regionalna w Warszawie. Dystrybucja obligacji za pośrednictwem Idea Banku była prowadzona bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas wrześniowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro informował, że Prokuratura Regionalna wystąpiła z wnioskiem o postawienie zarzutów Leszkowi Czarneckiemu o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 mln zł.

Najwyższa Izba Kontroli w styczniowym raporcie wskazała, że w sumie ponad 9 tys. nabywców trefnych obligacji GetBack nie odzyskało zainwestowanych środków, mowa tu o kwocie przekraczającej 2,5 mld zł. To więcej niż straty poniesione przez poszkodowanych w aferze Amber Gold.  

Obligacje GetBacku sprzedawane były nie tylko przez Idea Bank, ale również przez 10 innych banków, w tym dwa państwowe.

Z informacji "Wyborczej" wynika, że w odpowiedzi na wniosek aresztowy obrona przypomina, że GetBack cieszył się poparciem władzy, a instytucje kontrolne państwa nie miały do spółki żadnych zastrzeżeń do samego końca jej działalności. 

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", część zarzutów opiera się na zeznaniach sześciorga byłych szefów Idea Banku. "W kwietniu 2018 r. cały zarząd został zwolniony, a sam Czarnecki skierował do prokuratury osiem zawiadomień o przestępstwie działania na szkodę Idea Banku właśnie za obrót obligacjami GetBacku" - czytamy w "Wyborczej". Sześcioro byłych członków zarządu zostało zatrzymanych, część z nich nadal przebywa w areszcie.

Kalendarium wydarzeń

Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń związanych z tzw. aferą GetBack.

Rok 2012

Spółka GetBack S.A., na czele której stał Konrad K., powstała w 2012 roku. Zajmowała się obrotem wierzytelnościami - skupem od banków długów, których klienci nie spłacali - przeterminowanych albo na granicy przedawnienia.

Na zakup długów trzeba mieć fundusze - w przypadku GetBacku pochodziły one z obligacji. Osobom fizycznym i firmom sprzedawane były papiery wartościowe - obligacje - przy czym obiecywano, że po określonym czasie GetBack odkupi je za cenę o 15 procent wyższą.

Eksperci uważali, że GetBack płacił bankom najwięcej na rynku. – Ludzie obserwujący rynek mówili: oni przepłacają to, tak są zdeterminowani, żeby jak najwięcej kupować pakietów niespłacanych kredytów, że są gotowi płacić ceny znacznie wyższe niż konkurencja. Coraz bardziej było wątpliwe, czy przy tych cenach, jakie płacą za to, są w stanie wygenerować zyski – mówił ekonomista, prof. Witold Orłowski. 

Jak poinformowała "Wyborcza" Leszek Czarnecki, miał w GetBacku pakiet kontrolny.

Rok 2014

Należąca do Leszka Czarneckiego Grupa Idea Bank nabyła GetBack 9 lipca 2014 roku za 270 mln zł.

Rok 2015

Od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość portfeli zarządzanych przez GetBack zwiększyła się z 2,2 mld zł do 13,3 mld zł. Miesięczne odzyski z portfeli własnych zwiększyły się z 4,3 mln zł do 10,3 mln zł. W 2015 r. przychody spółki wyniosły 219,8 mln zł i były o 103 proc. większe niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł natomiast 120,3 mln zł i był aż o 172 proc. większy niż w 2014 r. - mogliśmy przeczytać na stronie Idea Banku.

Rok 2016

15 marca 2016 r. zawarta została transakcja sprzedaży 100 proc. akcji spółki GetBack pomiędzy Grupą Idea Bank oraz spółką Emest Investments, reprezentującą fundusz Abris. Wartość transakcji wyniosła 825 mln zł. 

Według "Gazety Wyborczej" GetBack miał w czerwcu, gdy ogłoszono sprzedaż, 470 mln zł długu i pakiet wierzytelności wart 14 mld zł.

Idea Bank w okresie od 25 sierpnia 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r. proponował nabycie konsumentom obligacje korporacyjne GetBack S.A. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Idea Bank oferował obligacje GetBack w sposób niedostosowany do potrzeb klientów.

Rok 2017

W 2017 roku GetBack na dużą skalę zaczął wspierać prorządowe media oraz kupił od kontrolowanych przez państwo banków PKO BP i Alior pakiet 400 mln zł przeterminowanych długów.

Międzynarodowe agencje ratingowe dają wysokie oceny wiarygodności GetBacku - EuroRating przyznał notę BB, natomiast Standard & Poor's - B.

W marcu spółka zapukała do Komisji Nadzoru Finansowego. Potrzebowała zgody Komisji na emisję obligacji - publiczną, jawną - do kwoty 300 milionów złotych. Oprócz tego, równocześnie, GetBack emitował obligacje prywatne, które nie podlegały kontroli, na kwotę prawie dwóch miliardów złotych.

W lipcu GetBack, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego kierowaną przez Marka Chrzanowskiego, wszedł na Giełdę Papierów Wartościowych.

W połowie 2017 roku GetBack i jego prezes zbliżyli się polityki. W prawicowej prasie zamieszczali całostronicowe reklamy, sponsorowali też projekty prawicowego Instytutu Wolności.

GetBack był jednym z Partnerów XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, który odbył się we wrześniu 2017 roku. Był także gospodarzem panelu "Jak wspomóc procedury zbycia przez banki przeterminowanych wierzytelności?", w którym udział wzięli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele GetBack S.A., PKO BP S.A. oraz KPMG.

Rzecznik Finansowy w listopadzie 2017 roku opublikował na stronach internetowych analizę "Inwestycje w obligacje nie zawsze bezpieczne". Informował też o ryzyku zamiany czy też "konwersji" oszczędności, lokat bankowych na obligacje, choć w całym dokumencie nie padała nazwa GetBack. Sprzedaż obligacji rosła.

W grudniu 2017 roku anonimowy sygnalista zawiadomił kilka instytucji, w tym Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Giełdę Papierów Wartościowych. Zawiadomienie miało zawierać informacje, ze GetBack przypomina piramidę finansową.

Rok 2018

Komisja Nadzoru Finansowego przyglądała się spółce od grudnia 2017 roku, kontrolę zaczęła w lutym 2018 roku.

W lutym GetBack dostał też prestiżową nagrodę GPW za swój debiut w 2017 roku - w uzasadnieniu napisano, że nagrodę przyznano za "optymalne wykorzystanie możliwości rynków prowadzonych przez GPW".

W marcu szef KNF Marek Chrzanowski miał złożyć Czarneckiemu propozycję korupcyjną. Zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 milionów złotych.

Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Według biznesmena szef KNF pokazał mu kartkę, na której napisał "1 procent", co miało stanowić część wartości Getin Noble Banku "powiązaną z wynikiem banku".

Adwokat Czarneckiego mecenas Roman Giertych przyznał, że kartki z wypisanym jednym procentem nie ma, ale - jak przekonywał - jest inny sposób na udowodnienie, że istniała.

Również w marcu rada nadzorcza Idea Banku wstrzymała udział banku w dystrybucji obligacji GetBacku i zleciła przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Szefem rady jest Czarnecki, który informuje KNF o fałszowaniu ksiąg przez GetBack. Dług firmy wynosił wtedy 2,7 mld zł - czytamy w "Wyborczej".

16 kwietnia 2018 r. GPW bezterminowo zawiesza obrót papierami GetBack. Wniosek o zawieszenie przyszedł z Komisji Nadzoru Finansowego, która podejrzewa: "uchybienia w polityce informacyjnej" oraz "istotne nieprawidłowości związane z należytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych".

20 kwietnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego składa do prokuratury doniesienie na GetBack. Informuje "o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa" nie z Kodeksu karnego, a z części karnych ustaw dotyczących instytucji finansowych. Kilka dni później Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczyna śledztwo.

W czerwcu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała kopie trzech pism skierowanych przez GetBack oraz ówczesnego prezesa spółki Konrada K. do premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes zwracał się w nich o finansowe wsparcie dla GetBacku, argumentując, że firma aktywnie wspierała "obóz wolnościowy", a jej upadek mógłby być odebrany przez opinię publiczną jako "drugie Amber Gold" i "piramida finansowa PiS".

W piśmie z 13 kwietnia ówczesny prezes GetBack wymieniał, że spółka była sponsorem strategicznym takich wydarzeń, jak "Człowiek Roku" organizowany przez spółkę Fratria, wydawcę m.in. tygodnika "Sieci" , a także "Gali 25-lecia Gazety Polskiej" i "Gali Strefy Wolnego Słowa".

W jednym z listów GetBack do premiera zawarta jest próba swoistego targu. W zamian za wsparcie GetBacku przez państwo, główny akcjonariusz GetBacku - Abris Capital Partners miałby zrezygnować "ze swoich roszczeń wobec Skarbu Państwa na 2 mld zł". Kancelaria premiera opublikowała trzy listy od szefów GetBacku po tym, jak "Dziennik Gazeta Prawna" i "Gazeta Wyborcza" podały, że członkowie zarządu próbowali ratować spółkę, wysyłając listy z prośbą o wsparcie do premiera Mateusza Morawieckiego.

W listopadzie przyjęto ustawę wzmacniającą nadzór nad rynkiem finansowym. Najwięcej kontrowersji wzbudzała jedna z poprawek, która zakładała, że w razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej wymaganego w Prawie bankowym poziomu, albo powstania niebezpieczeństwa takiego obniżenia, Komisja Nadzoru Finansowego "może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego", jeżeli nie zagrozi to bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym.

Parlamentarzyści opozycji podnosili, że poprawkę wprowadzono dwa dni po tym, gdy Leszek Czarnecki zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marka Chrzanowskiego, jako szefa KNF.

13 listopada KNF wydał komunikat o wpisaniu Idea Bank na listę ostrzeżeń, po czym klienci zaczęli wycofywać oszczędności z banków Czarneckiego.

Do oferowania obligacji Get Back przyznało się pięć banków - Getin Noble Bank, Bank Millennium, Bank Handlowy, a także pośrednio Lion's Bank - choć w rzeczywistości podmiotów oferujących papiery tego windykatora mogło być więcej. Jednocześnie jednak dziesięć dużych banków zaprzeczyło, że przedstawiało taką ofertę.

Rok 2019

W marcu odbyło się badania wariografem Czarneckiego, które miało potwierdzić wiarygodność zeznań bankiera.

W czerwcu prokuratura odmówiła Czarneckiemu przyznania statusu pokrzywdzonego w śledztwie i dostępu do akt.

W maju KNF jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Idea Banku kuratora. Pod koniec maja KNF odmówiła też wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank.

Rok 2020

W lipcu Idea Bank podał w giełdowym komunikacie, że KNF odrzuciła plan naprawczy. Czas na przygotowanie nowego to 3 miesiące.

We wrześniu Idea Bank złożył do KNF wniosek dotyczący odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora z powodu niewłaściwego wypełniania tej roli.

Prokuratura Regionalna wystąpiła z wnioskiem o postawienie zarzutów Czarneckiemu o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 mln zł - poinformował 21 września na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

KNF wnosi o odwołanie Czarneckiego z funkcji przewodniczącego rad nadzorczych Idea Banku i Getin Noble Banku. Czarnecki jest większościowym akcjonariuszem obu tych banków.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy w Idea Banku jest zwołane na 28 października, a w Getin Noble Banku na 29 października.

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

To nie jest przejaw fiskalizmu państwa, które szuka pieniędzy w kieszeniach kolejnej grupy osób, ale gra o uzdrowienie rynku pracy - tak plan pełnego oskładkowania zleceń i umów o dzieło komentuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak ocenił, pod względem obowiązujących rozwiązań Polska jest "absolutnym ewenementem" w Europie.

Polska "absolutnym ewenementem". Rząd szykuje ważną zmianę dla pracowników

Polska "absolutnym ewenementem". Rząd szykuje ważną zmianę dla pracowników

Źródło:
tvn24.pl

Główne ryzyko inflacji jest za nami - ocenił w wywiadzie dla telewizji CNBC minister finansów Andrzej Domański. Jak dodał, Polska "to najlepsze miejsce do inwestowania w Europie".

Minister finansów: to najlepsze miejsce do inwestowania w Europie

Minister finansów: to najlepsze miejsce do inwestowania w Europie

Źródło:
PAP

Senat zdecydował o przyjęciu bez poprawek ustawy o wakacjach kredytowych. Nowe przepisy trafią teraz do prezydenta.

Senat podjął decyzję w sprawie wakacji kredytowych

Senat podjął decyzję w sprawie wakacji kredytowych

Źródło:
PAP

Bon energetyczny przyznawany gospodarstwom domowym w drugiej połowie bieżącego roku będzie miał wartość od 300 do nawet 1200 złotych. Wsparcie ma trafić do rodzin spełniających określone kryteria dochodowe.

Bon energetyczny. Można dostać nawet 1200 złotych

Bon energetyczny. Można dostać nawet 1200 złotych

Źródło:
PAP

Jesteśmy otwarci na opóźnienie o rok wdrożenia systemu kaucyjnego w przypadku opakowań po mleku. Wejście w życie byłoby od 2026 roku - poinformowała w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Rewolucja, która "dotyczy każdego Polaka i Polki". Szykuje się ważna zmiana

Rewolucja, która "dotyczy każdego Polaka i Polki". Szykuje się ważna zmiana

Źródło:
tvn24.pl

Nie ma jeszcze ostatecznej wartości projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, ale może to być około 150 miliardów złotych - powiedział podczas konferencji Europower Jan Chadam, prokurent spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Tyle może kosztować pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Potężna kwota

Tyle może kosztować pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Potężna kwota

Źródło:
PAP

W czwartek do rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął wniosek szefowej resortu rodziny i pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o zaopiniowanie Zbigniewa Derdziuka na stanowisko prezesa ZUS. Derdziuk stał na czele tej instytucji w latach 2009-2015.

Były prezes może wrócić na stanowisko. Jest wniosek

Były prezes może wrócić na stanowisko. Jest wniosek

Źródło:
PAP

Usłyszałam, jak wiele osób uraziłam faktem, że śmiałam przyjechać w kryzysowej sytuacji z dzieckiem do Sejmu - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak dodaje, tylko 66 procent matek dzieci w wieku do sześciu lat jest aktywnych zawodowo. - Liczę, że za sprawą programu Aktywny rodzic podniesiemy aktywność zawodową kobiet o co najmniej 10 punktów procentowych - wyjaśnia.

Aleksandra Gajewska o pracy w Sejmie z dzieckiem na rękach i programie Aktywny rodzic

Aleksandra Gajewska o pracy w Sejmie z dzieckiem na rękach i programie Aktywny rodzic

Źródło:
tvn24.pl

General Electric (GE) Power szykuje się do przeprowadzenia zwolnień grupowych w odlewni stali w Elblągu. Powodem - jak wynika ze zgłoszenia wysłanego do powiatowego urzędu pracy - jest postanowienie o zakończeniu działalności zakładu, który funkcjonował od 1948 roku.

Zakład kończy działalność po 76 latach. Zwolnienia grupowe

Zakład kończy działalność po 76 latach. Zwolnienia grupowe

Źródło:
tvn24.pl

Ustawa określana jako Polski Ład wprowadziła chaos w systemie fiskalnym i wywołała niepokój wśród podatników, a niektóre zmiany wprowadzono nierzetelnie - oceniła Najwyższa Izba Kontroli.

Rewolucja dla 25 milionów podatników. NIK: chaos i niepokój

Rewolucja dla 25 milionów podatników. NIK: chaos i niepokój

Źródło:
PAP

Poczta Polska ma radykalnie zredukować zatrudnienie i ograniczyć liczbę otwartych okienek i czas pracy urzędów - informuje czwartkowa "Rzeczpospolita". Przedstawiciele spółki tłumaczą, że wszystko przez "niezwykle trudną sytuację finansową".

Ostre cięcie etatów i mniej okienek. "Sytuacja finansowa jest niezwykle trudna"

Ostre cięcie etatów i mniej okienek. "Sytuacja finansowa jest niezwykle trudna"

Źródło:
PAP

Zdolność sfinansowania zakupu własnego mieszkania z przeciętnej pensji jest niższa niż przed wybuchem pandemii COVID-19 - wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W 2019 roku za średnie wynagrodzenie można było kupić prawie metr kwadratowy mieszkania. Obecnie znacznie mniej.

Ceny mieszkań a wynagrodzenia. Stać nas na coraz mniej

Ceny mieszkań a wynagrodzenia. Stać nas na coraz mniej

Źródło:
PAP

Rząd PiS obiecał 3,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy na budowę fabryki Izery - donosi Business Insider. W tej sprawie miała być podpisana umowa ze spółką Electromobility Poland.

Rząd PiS obiecał miliardy na Izerę

Rząd PiS obiecał miliardy na Izerę

Źródło:
tvn24.pl

Najwyższa Izba Kontroli podejmuje działania kontrolne w Orlenie - potwierdził redakcji biznesowej tvn24.pl rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli (NIK) Marcin Marjański. Mają one dotyczyć bezpieczeństwa paliwowego.

Kontrolerzy NIK weszli do Orlenu

Kontrolerzy NIK weszli do Orlenu

Źródło:
tvn24.pl, Radio Zet

Pracownicy likwidowanego zakładu Levi Strauss w Płocku wysłali do zarządu tej spółki z siedzibą w USA pismo, w którym podkreślili, że oczekują wnikliwego przeanalizowania wszystkich możliwych wariantów wsparcia dla zwalnianych pracowników, w tym głównie sprawiedliwych odpraw.

Gigant likwiduje fabrykę w Polsce. "Szczególnie bolesna wiadomość"

Gigant likwiduje fabrykę w Polsce. "Szczególnie bolesna wiadomość"

Źródło:
PAP

Przed dymisją zarządowi Polskiej Fundacji Narodowej zmieniono umowy, gwarantując im gigantyczne odprawy – poinformowała w czwartek "Rzeczpospolita". Do korekty umów miało dojść w związku ze zmianą władzy w Polsce. Byli członkowie zarządu PFN odmówili rozmowy na ten temat.

Media: Zmiana umów w ostatniej chwili. "Gigantyczne odprawy" dla zarządu

Media: Zmiana umów w ostatniej chwili. "Gigantyczne odprawy" dla zarządu

Źródło:
PAP

Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

Minimalny podatek dla superbogaczy. Inicjatywa dwóch państw

Minimalny podatek dla superbogaczy. Inicjatywa dwóch państw

Źródło:
PAP

Ministerstwo Finansów nie przewiduje przedłużania wakacji kredytowych poza 2024 rok, a wspieranie kredytobiorców w trudnej sytuacji w całości przejmie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - poinformował wiceminister finansów Jurand Drop.

Wakacje od rat. "Nie przewidujemy przedłużania tej formy wsparcia"

Wakacje od rat. "Nie przewidujemy przedłużania tej formy wsparcia"

Źródło:
PAP

W tym roku na majówkę Polacy najchętniej wybierają kraje Europy Południowej. Najpopularniejsze kierunki turystyczne to Włochy, Hiszpania i Grecja - wynika z danych firmy Ryanair. 

Najpopularniejsze kierunki na majówkę

Najpopularniejsze kierunki na majówkę

Źródło:
PAP

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o zmianach w Prawie spadkowym, nad którymi obecnie trwają prace w resorcie. Chodzi o między innymi o przesłanki sporządzenia testamentu ustnego, uregulowanie testamentu wojskowego w Kodeksie cywilnym oraz rozszerzenie katalogu osób, które nie mogą być świadkami testamentu.

Rewolucja w testamentach. Ministerstwo zabiera głos

Rewolucja w testamentach. Ministerstwo zabiera głos

Źródło:
PAP

W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 miliarda złotych tak zwanego podatku od plastiku (plastic tax) obowiązującego na terenie Unii Europejskiej od 2021 roku. To szacunki resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceministra Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu w 2023 roku zapłacono 2 miliardy złotych.

Polska zapłaci ogromny podatek. "To mieszkańcy ponoszą koszt"

Polska zapłaci ogromny podatek. "To mieszkańcy ponoszą koszt"

Źródło:
PAP

Ministerstwo Sprawiedliwości chce rezygnacji z obligatoryjnej konfiskaty samochodu prowadzonego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu. Projekt nowelizacji przepisów w tej sprawie został opublikowany na rządowych stronach.

Zmiany w sprawie konfiskaty auta. Jest projekt

Zmiany w sprawie konfiskaty auta. Jest projekt

Źródło:
tvn24.pl

Z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w 2023 roku skorzystało w Polsce 4,8 miliona osób - wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wydano na nie 1,7 miliarda złotych - to o 33 procent więcej niż rok wcześniej.

Duży wzrost wydatków na prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Duży wzrost wydatków na prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Źródło:
PAP

Rząd podpisał umowę wykonawczą z polską firmą WB Electronics na dostawę dronów FlyEye dla Wojska Polskiego. - Jest ona wypełnieniem umowy ramowej, która obejmuje w sumie 400 zestawów, czyli 1600 dronów - powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie wojsko otrzyma siedem zestawów, w skład których wchodzi 28 dronów.

Drony dla polskiego wojska. Podpisano umowę

Drony dla polskiego wojska. Podpisano umowę

Źródło:
tvn24.pl

Ryszard Janta został powołany przez radę nadzorczą Jastrzębskiej Spółki Węglowej na stanowisko prezesa zarządu - podała spółka w komunikacie. JSW podała, że Ryszard Janta to menadżer z doświadczeniem zawodowym w branży produkcyjnej. Swoją funkcję ma objąć 30 kwietnia.

Nowy prezes górniczej spółki

Nowy prezes górniczej spółki

Źródło:
PAP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o 800 plus należy złożyć do końca kwietnia. ZUS poinformował, że pierwsze wypłaty na kolejny okres rozliczeniowy ruszą w czerwcu. Od lutego rodzice złożyli blisko 3 miliony wniosków, które objęły 4,6 miliona dzieci.

ZUS przypomina o ważnym terminie

ZUS przypomina o ważnym terminie

Źródło:
PAP