Potężne straty, prokuratorskie zarzuty, listy do premiera. O co chodzi w aferze GetBack?

Źródło:
TVN24 Biznes
Afera GetBack. "Instytucje państwa całkowicie zawiodły"
Afera GetBack. "Instytucje państwa całkowicie zawiodły"TVN24
wideo 2/5
Afera GetBack. "Instytucje państwa całkowicie zawiodły"TVN24

Straty szacowane na 2,6 miliarda złotych, tysiące poszkodowanych, prokuratorski zarzut dla jednego z najbogatszych Polaków, zatrzymania, listy do premiera - to tylko niektóre z ważniejszych wydarzeń w związku z aferą GetBack. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje w porządku chronologicznym.

W piątek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia na wniosek obrony odroczył o miesiąc, do 16 listopada, podjęcie decyzji o aresztowaniu Leszka Czarneckiego. Biznesmen jest podejrzany w sprawie tzw. afery GetBack i może przebywać się za granicą.

Prokuratura Regionalna postawiła biznesmenowi jeden zarzut, ale "wypełnia on znamiona kilku przestępstw". Chodzi o prowadzenie sprzedaży obligacji GetBack S.A. w sieci dystrybucji Idea Bank S.A.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że Leszek Cz. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. oraz osoba faktycznie nim zarządzająca, poprzez wyrażanie zgody umożliwił zorganizowanie i prowadzenie sprzedaży obligacji GetBack S.A. w sieci Idea Bank S.A., za pośrednictwem którego obligacje GetBack S.A. nabyło blisko 2000 osób za kwotę 731 mln zł. Klienci Idea Bank byli systemowo wprowadzani w błąd, co do bezpieczeństwa zainwestowanych środków, właściwości nabywanego instrumentu finansowego i jego ekskluzywności" – przekazała PAP Prokuratura Regionalna w Warszawie. Dystrybucja obligacji za pośrednictwem Idea Banku była prowadzona bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas wrześniowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro informował, że Prokuratura Regionalna wystąpiła z wnioskiem o postawienie zarzutów Leszkowi Czarneckiemu o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 mln zł.

Najwyższa Izba Kontroli w styczniowym raporcie wskazała, że w sumie ponad 9 tys. nabywców trefnych obligacji GetBack nie odzyskało zainwestowanych środków, mowa tu o kwocie przekraczającej 2,5 mld zł. To więcej niż straty poniesione przez poszkodowanych w aferze Amber Gold.  

Obligacje GetBacku sprzedawane były nie tylko przez Idea Bank, ale również przez 10 innych banków, w tym dwa państwowe.

Z informacji "Wyborczej" wynika, że w odpowiedzi na wniosek aresztowy obrona przypomina, że GetBack cieszył się poparciem władzy, a instytucje kontrolne państwa nie miały do spółki żadnych zastrzeżeń do samego końca jej działalności. 

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", część zarzutów opiera się na zeznaniach sześciorga byłych szefów Idea Banku. "W kwietniu 2018 r. cały zarząd został zwolniony, a sam Czarnecki skierował do prokuratury osiem zawiadomień o przestępstwie działania na szkodę Idea Banku właśnie za obrót obligacjami GetBacku" - czytamy w "Wyborczej". Sześcioro byłych członków zarządu zostało zatrzymanych, część z nich nadal przebywa w areszcie.

Kalendarium wydarzeń

Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń związanych z tzw. aferą GetBack.

Rok 2012

Spółka GetBack S.A., na czele której stał Konrad K., powstała w 2012 roku. Zajmowała się obrotem wierzytelnościami - skupem od banków długów, których klienci nie spłacali - przeterminowanych albo na granicy przedawnienia.

Na zakup długów trzeba mieć fundusze - w przypadku GetBacku pochodziły one z obligacji. Osobom fizycznym i firmom sprzedawane były papiery wartościowe - obligacje - przy czym obiecywano, że po określonym czasie GetBack odkupi je za cenę o 15 procent wyższą.

Eksperci uważali, że GetBack płacił bankom najwięcej na rynku. – Ludzie obserwujący rynek mówili: oni przepłacają to, tak są zdeterminowani, żeby jak najwięcej kupować pakietów niespłacanych kredytów, że są gotowi płacić ceny znacznie wyższe niż konkurencja. Coraz bardziej było wątpliwe, czy przy tych cenach, jakie płacą za to, są w stanie wygenerować zyski – mówił ekonomista, prof. Witold Orłowski. 

Jak poinformowała "Wyborcza" Leszek Czarnecki, miał w GetBacku pakiet kontrolny.

Rok 2014

Należąca do Leszka Czarneckiego Grupa Idea Bank nabyła GetBack 9 lipca 2014 roku za 270 mln zł.

Rok 2015

Od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość portfeli zarządzanych przez GetBack zwiększyła się z 2,2 mld zł do 13,3 mld zł. Miesięczne odzyski z portfeli własnych zwiększyły się z 4,3 mln zł do 10,3 mln zł. W 2015 r. przychody spółki wyniosły 219,8 mln zł i były o 103 proc. większe niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł natomiast 120,3 mln zł i był aż o 172 proc. większy niż w 2014 r. - mogliśmy przeczytać na stronie Idea Banku.

Rok 2016

15 marca 2016 r. zawarta została transakcja sprzedaży 100 proc. akcji spółki GetBack pomiędzy Grupą Idea Bank oraz spółką Emest Investments, reprezentującą fundusz Abris. Wartość transakcji wyniosła 825 mln zł. 

Według "Gazety Wyborczej" GetBack miał w czerwcu, gdy ogłoszono sprzedaż, 470 mln zł długu i pakiet wierzytelności wart 14 mld zł.

Idea Bank w okresie od 25 sierpnia 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r. proponował nabycie konsumentom obligacje korporacyjne GetBack S.A. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Idea Bank oferował obligacje GetBack w sposób niedostosowany do potrzeb klientów.

Rok 2017

W 2017 roku GetBack na dużą skalę zaczął wspierać prorządowe media oraz kupił od kontrolowanych przez państwo banków PKO BP i Alior pakiet 400 mln zł przeterminowanych długów.

Międzynarodowe agencje ratingowe dają wysokie oceny wiarygodności GetBacku - EuroRating przyznał notę BB, natomiast Standard & Poor's - B.

W marcu spółka zapukała do Komisji Nadzoru Finansowego. Potrzebowała zgody Komisji na emisję obligacji - publiczną, jawną - do kwoty 300 milionów złotych. Oprócz tego, równocześnie, GetBack emitował obligacje prywatne, które nie podlegały kontroli, na kwotę prawie dwóch miliardów złotych.

W lipcu GetBack, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego kierowaną przez Marka Chrzanowskiego, wszedł na Giełdę Papierów Wartościowych.

W połowie 2017 roku GetBack i jego prezes zbliżyli się polityki. W prawicowej prasie zamieszczali całostronicowe reklamy, sponsorowali też projekty prawicowego Instytutu Wolności.

GetBack był jednym z Partnerów XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, który odbył się we wrześniu 2017 roku. Był także gospodarzem panelu "Jak wspomóc procedury zbycia przez banki przeterminowanych wierzytelności?", w którym udział wzięli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele GetBack S.A., PKO BP S.A. oraz KPMG.

Rzecznik Finansowy w listopadzie 2017 roku opublikował na stronach internetowych analizę "Inwestycje w obligacje nie zawsze bezpieczne". Informował też o ryzyku zamiany czy też "konwersji" oszczędności, lokat bankowych na obligacje, choć w całym dokumencie nie padała nazwa GetBack. Sprzedaż obligacji rosła.

W grudniu 2017 roku anonimowy sygnalista zawiadomił kilka instytucji, w tym Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Giełdę Papierów Wartościowych. Zawiadomienie miało zawierać informacje, ze GetBack przypomina piramidę finansową.

Rok 2018

Komisja Nadzoru Finansowego przyglądała się spółce od grudnia 2017 roku, kontrolę zaczęła w lutym 2018 roku.

W lutym GetBack dostał też prestiżową nagrodę GPW za swój debiut w 2017 roku - w uzasadnieniu napisano, że nagrodę przyznano za "optymalne wykorzystanie możliwości rynków prowadzonych przez GPW".

W marcu szef KNF Marek Chrzanowski miał złożyć Czarneckiemu propozycję korupcyjną. Zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 milionów złotych.

Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź Chrzanowskiego o tej kwocie. Według biznesmena szef KNF pokazał mu kartkę, na której napisał "1 procent", co miało stanowić część wartości Getin Noble Banku "powiązaną z wynikiem banku".

Adwokat Czarneckiego mecenas Roman Giertych przyznał, że kartki z wypisanym jednym procentem nie ma, ale - jak przekonywał - jest inny sposób na udowodnienie, że istniała.

Również w marcu rada nadzorcza Idea Banku wstrzymała udział banku w dystrybucji obligacji GetBacku i zleciła przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Szefem rady jest Czarnecki, który informuje KNF o fałszowaniu ksiąg przez GetBack. Dług firmy wynosił wtedy 2,7 mld zł - czytamy w "Wyborczej".

16 kwietnia 2018 r. GPW bezterminowo zawiesza obrót papierami GetBack. Wniosek o zawieszenie przyszedł z Komisji Nadzoru Finansowego, która podejrzewa: "uchybienia w polityce informacyjnej" oraz "istotne nieprawidłowości związane z należytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych".

20 kwietnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego składa do prokuratury doniesienie na GetBack. Informuje "o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa" nie z Kodeksu karnego, a z części karnych ustaw dotyczących instytucji finansowych. Kilka dni później Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczyna śledztwo.

W czerwcu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała kopie trzech pism skierowanych przez GetBack oraz ówczesnego prezesa spółki Konrada K. do premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes zwracał się w nich o finansowe wsparcie dla GetBacku, argumentując, że firma aktywnie wspierała "obóz wolnościowy", a jej upadek mógłby być odebrany przez opinię publiczną jako "drugie Amber Gold" i "piramida finansowa PiS".

W piśmie z 13 kwietnia ówczesny prezes GetBack wymieniał, że spółka była sponsorem strategicznym takich wydarzeń, jak "Człowiek Roku" organizowany przez spółkę Fratria, wydawcę m.in. tygodnika "Sieci" , a także "Gali 25-lecia Gazety Polskiej" i "Gali Strefy Wolnego Słowa".

W jednym z listów GetBack do premiera zawarta jest próba swoistego targu. W zamian za wsparcie GetBacku przez państwo, główny akcjonariusz GetBacku - Abris Capital Partners miałby zrezygnować "ze swoich roszczeń wobec Skarbu Państwa na 2 mld zł". Kancelaria premiera opublikowała trzy listy od szefów GetBacku po tym, jak "Dziennik Gazeta Prawna" i "Gazeta Wyborcza" podały, że członkowie zarządu próbowali ratować spółkę, wysyłając listy z prośbą o wsparcie do premiera Mateusza Morawieckiego.

W listopadzie przyjęto ustawę wzmacniającą nadzór nad rynkiem finansowym. Najwięcej kontrowersji wzbudzała jedna z poprawek, która zakładała, że w razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej wymaganego w Prawie bankowym poziomu, albo powstania niebezpieczeństwa takiego obniżenia, Komisja Nadzoru Finansowego "może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego", jeżeli nie zagrozi to bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym.

Parlamentarzyści opozycji podnosili, że poprawkę wprowadzono dwa dni po tym, gdy Leszek Czarnecki zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marka Chrzanowskiego, jako szefa KNF.

13 listopada KNF wydał komunikat o wpisaniu Idea Bank na listę ostrzeżeń, po czym klienci zaczęli wycofywać oszczędności z banków Czarneckiego.

Do oferowania obligacji Get Back przyznało się pięć banków - Getin Noble Bank, Bank Millennium, Bank Handlowy, a także pośrednio Lion's Bank - choć w rzeczywistości podmiotów oferujących papiery tego windykatora mogło być więcej. Jednocześnie jednak dziesięć dużych banków zaprzeczyło, że przedstawiało taką ofertę.

Rok 2019

W marcu odbyło się badania wariografem Czarneckiego, które miało potwierdzić wiarygodność zeznań bankiera.

W czerwcu prokuratura odmówiła Czarneckiemu przyznania statusu pokrzywdzonego w śledztwie i dostępu do akt.

W maju KNF jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Idea Banku kuratora. Pod koniec maja KNF odmówiła też wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank.

Rok 2020

W lipcu Idea Bank podał w giełdowym komunikacie, że KNF odrzuciła plan naprawczy. Czas na przygotowanie nowego to 3 miesiące.

We wrześniu Idea Bank złożył do KNF wniosek dotyczący odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora z powodu niewłaściwego wypełniania tej roli.

Prokuratura Regionalna wystąpiła z wnioskiem o postawienie zarzutów Czarneckiemu o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 mln zł - poinformował 21 września na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

KNF wnosi o odwołanie Czarneckiego z funkcji przewodniczącego rad nadzorczych Idea Banku i Getin Noble Banku. Czarnecki jest większościowym akcjonariuszem obu tych banków.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy w Idea Banku jest zwołane na 28 października, a w Getin Noble Banku na 29 października.

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Spółka Centralny Port Komunikacyjny unieważniła przetarg na audyt dotyczący weryfikacji i oceny harmonogramów inwestycji dla części lotniskowej oraz kolejowej. Nie podano przyczyny takiej decyzji. To pierwszy z ośmiu przetargów na audyt CPK.

Pierwszy przetarg na audyt CPK unieważniony. "Presja ma sens"

Pierwszy przetarg na audyt CPK unieważniony. "Presja ma sens"

Źródło:
PAP

Lechosław Rojewski został odwołany z zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Uchwałę w tej sprawie podjęła rada nadzorcza spółki.

Kolejna zmiana w PGE. Wiceprezes odwołany

Kolejna zmiana w PGE. Wiceprezes odwołany

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Ruszają rządowe prace nad tak zwanym kasowym PIT, czyli rozwiązaniem, które zakłada, że firmy mają obowiązek zapłacić podatek dochodowy dopiero po faktycznym otrzymaniu środków z faktury. - Około 80 procent małych przedsiębiorców będzie mogło z tego rozwiązania skorzystać - tłumaczył w TVN24 BiS minister Maciej Berek.

Rewolucja dla firm. "80 procent małych przedsiębiorców będzie mogło skorzystać"

Rewolucja dla firm. "80 procent małych przedsiębiorców będzie mogło skorzystać"

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Boeing w ciągu 90 dni musi opracować kompleksowy plan działania w celu rozwiązania "systemowych problemów z kontrolą jakości" - powiedział w środę szef amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa Mike Whitaker. Jak podkreślił, amerykański koncern "musi na nowo spojrzeć na każdy aspekt procesu i zadbać o to, aby bezpieczeństwo było wiodącą zasadą firmy". Agencja Reuters przypomniała, że incydent związany z samolotem Alaska Airlines to drugi poważny kryzys Boeinga w ostatnich latach.

Rządowa agencja stawia warunek gigantowi. "Będziemy rozliczać ich na każdym kroku"

Rządowa agencja stawia warunek gigantowi. "Będziemy rozliczać ich na każdym kroku"

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Polska odpowiada za 40 procent unijnej produkcji dużego AGD (artykułów gospodarstwa domowego) - wynika z raportu przygotowanego na zlecenie związku producentów Applia. Zdecydowana większość wyprodukowanego nad Wisłą sprzętu trafia na eksport, głównie do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Hit znad Wisły. 40 procent unijnej produkcji pochodzi z Polski

Hit znad Wisły. 40 procent unijnej produkcji pochodzi z Polski

Źródło:
tvn24.pl

W aplikacji Coinbase, która służy do handlu kryptowalutami, w tym bitcoinem, wystąpiły błędy powodujące, że część użytkowników widziała w środę zerowe saldo - informuje CNBC. "Nasz zespół bada sprawę. Wasze aktywa są bezpieczne" - skomentowali przedstawiciele platformy. Sytuacja wydarzyła się w dniu, w którym kurs bitcoina przekroczył po raz pierwszy od ponad dwóch lat poziom 60 tysięcy dolarów.

Klienci zobaczyli zero na kontach. Firma zabiera głos

Klienci zobaczyli zero na kontach. Firma zabiera głos

Źródło:
tvn24.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów w sprawie wyjątkowo niskich cen wódki w sieciach Biedronka, Lidl oraz Kaufland. - Ze wstępnej analizy wynika, że promocja alkoholu w przyjętej przez te sieci formie może stanowić zakazaną prawnie promocję napojów alkoholowych - poinformowała redakcję biznesową tvn24.pl Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

Urząd idzie do prokuratury w sprawie cen wódki

Urząd idzie do prokuratury w sprawie cen wódki

Źródło:
tvn24.pl

Losy wakacji kredytowych w 2024 roku nie są przesądzone. Pierwszy projekt Ministerstwa Finansów w tej sprawie nie dostał zielonego światła od Rady Ministrów. Sektor bankowy ma tymczasem swoją propozycję. Mówili o niej w środę przedstawiciele Związku Banków Polskich.

Co dalej z wakacjami kredytowymi? Nowy pomysł banków

Co dalej z wakacjami kredytowymi? Nowy pomysł banków

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Od 1 września 2024 roku wzrośnie maksymalna wysokość opłaty za przedszkole prowadzone przez gminę. W środę w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie w tej sprawie.

Opłaty za przedszkole mogą wzrosnąć

Opłaty za przedszkole mogą wzrosnąć

Źródło:
tvn24.pl

Apple wstrzymało prace nad samochodem elektrycznym - podało źródło Reutersa zaznajomione ze sprawą. Agencja wskazała, że decyzja technologicznego giganta została podjęta po dekadzie od rozpoczęcia projektu.

Apple wyciąga wtyczkę. Koniec prac

Apple wyciąga wtyczkę. Koniec prac

Źródło:
tvn24.pl

Na jutro zwołałem szczyt rolniczy w Warszawie - poinformował w środę premier Donald Tusk. Jak przekazał szef rządu, "na tym spotkaniu z przedstawicielami protestujących będziemy szukali z dobrą wolą rozwiązania problemu". Tusk mówił także, że rząd rozmawia ze stroną ukraińską "o czasowym zamknięciu granicy i zamknięciu wymiany handlowej", jednak byłoby to rozwiązanie tymczasowe i "bolesne" dla obu stron. Do tej kwestii odniósł się w mediach społecznościowych ukraiński wicepremier Ołeksandr Kubrakow.

Tusk o rozwiązaniu "bolesnym" dla obu stron. Jest odpowiedź

Tusk o rozwiązaniu "bolesnym" dla obu stron. Jest odpowiedź

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Cena bitcoina przekroczyła w środę poziom 60 tysięcy dolarów. Stało się tak po raz pierwszy od 2021 roku.

Bitcoin mocno w górę. Kolejna granica przekroczona

Bitcoin mocno w górę. Kolejna granica przekroczona

Źródło:
tvn24.pl

Przedsiębiorca, który wydał pieniądze na to, by poszerzać rynki zbytu, może zapłacić mniejszy podatek. To dzięki uldze na ekspansję.

O tej uldze wie niewielu przedsiębiorców, a można dużo zyskać

O tej uldze wie niewielu przedsiębiorców, a można dużo zyskać

Źródło:
tvn24.pl

Rada nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pozytywnie zaopiniowała Dorotę Bieniasz na stanowisko prezesa - poinformował przewodniczący rady Liwiusz Laska. O powołaniu jej na stanowisko szefa Zakładu zdecyduje premier Donald Tusk.

To ma być nowa szefowa ZUS. Jest opinia rady nadzorczej

To ma być nowa szefowa ZUS. Jest opinia rady nadzorczej

Źródło:
PAP

Marcowa waloryzacja obejmie nie tylko emerytury i renty. Zwiększone zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Przykładowo, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z 294,39 złotych do 330,07 złotych.

Podwyżki dla emerytów i rencistów. Tyle wyniosą świadczenia od marca

Podwyżki dla emerytów i rencistów. Tyle wyniosą świadczenia od marca

Źródło:
PAP

Rolnicy nie protestują, nie blokują ulic, autostrad, bez powodu. Śmiem twierdzić, że to jest problem niebezpieczeństwa egzystencjalnych wartości. Boją się o swoje życie społeczne, mają zagrożony byt ekonomiczny - powiedział na antenie TVN24 dr hab. Piotr Nowak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog. - Oni domagają się zasad, dzięki którym będą mogli utrzymać rodzinę - tłumaczył.

Dlaczego rolnicy protestują? "To jest problem niebezpieczeństwa egzystencjalnych wartości"

Dlaczego rolnicy protestują? "To jest problem niebezpieczeństwa egzystencjalnych wartości"

Źródło:
tvn24.pl

Resort klimatu chce do połowy roku przedstawić projekt zmiany tak zwanej ustawy odległościowej - przekazał wiceminister klimatu Miłosz Motyka. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) jest zgoda wokół 500 metrów jako minimalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań.

Wraca ustawa wiatrakowa. "Mamy już zgodę wokół odległości"

Wraca ustawa wiatrakowa. "Mamy już zgodę wokół odległości"

Źródło:
PAP

O 70 procent rok do roku wzrosła w 2023 roku liczba niewypłacalnych firm w Polsce - wynika z Globalnego Raportu Niewypłacalności. W opracowaniu wskazano jednak, że spodziewana jest normalizacja w związku z wysoką bazą odniesienia i poprawą krajowych fundamentów gospodarczych.

Polska w niechlubnej czołówce, wyprzedzają nas tylko Węgry

Polska w niechlubnej czołówce, wyprzedzają nas tylko Węgry

Źródło:
PAP

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny nałożył blisko 2,5 miliona złotych kary na Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atex - poinformował w środę urząd. Według UOKiK przedsiębiorca narzucał swoim partnerom handlowym ceny sprzedaży węgla; w efekcie nie mogli oni sprzedawać opału taniej. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Zmowa cenowa przy sprzedaży węgla. Prawie 2,5 miliona złotych kary

Zmowa cenowa przy sprzedaży węgla. Prawie 2,5 miliona złotych kary

Źródło:
PAP

Biedronka i Lidl toczą wojnę cenową. Ekonomiści mBanku ocenili w najnowszym raporcie, że może ona pogłębić "dołek inflacyjny". Analitycy wskazali jednocześnie, że agresywne promocje, które obowiązują przez pewną część miesiąca, stwarzają zagrożenie, że "dane sprzedażowe będą jeszcze bardziej zygzakować".

"Wojna cenowa" między handlowymi gigantami. "Zwykle to fenomen przejściowy"

"Wojna cenowa" między handlowymi gigantami. "Zwykle to fenomen przejściowy"

Źródło:
PAP

Akcje Pepco Group spadają w środę przed południem o prawie 4 procent. To reakcja na informację o utracie środków o wartości około 15,5 miliona euro w wyniku ataku phishingowego na Węgrzech.

Pepco po ataku hakerskim. Silna reakcja inwestorów

Pepco po ataku hakerskim. Silna reakcja inwestorów

Źródło:
PAP

Osiąganie dodatniego wyniku finansowego nie jest celem banków centralnych, w tym Narodowego Banku Polskiego. Ze względu na utrzymujące się na świecie wyższe stopy procentowe coraz więcej banków centralnych odnotowuje ujemne wyniki finansowe - podał NBP we wtorkowym komunikacie.

NBP zabiera głos w sprawie wyniku finansowego. Pisze o "papierowej stracie"

NBP zabiera głos w sprawie wyniku finansowego. Pisze o "papierowej stracie"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

1 marca zmieniają się graniczne kwoty przychodu dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego. Seniorzy będą mogli dorobić do swoich świadczeń o ponad 240 złotych więcej – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Wyższe limity dla dorabiających emerytów. ZUS podaje kwoty

Wyższe limity dla dorabiających emerytów. ZUS podaje kwoty

Źródło:
PAP