Komunikat KNF w sprawie Idea Banku

Z kraju

TVN24Idea Bank należy do Getin Holding, którego głównym akcjonariuszem jest Leszek Czarnecki

Komisja Nadzoru Finansowego wydała we wtorek wieczorem komunikat, w którym poinformowała, że dokonała wpisu na liście ostrzeżeń publicznych KNF dotyczącego Idea Banku SA. Ostrzeżenie nie jest związane z bieżącą działalnością bankową spółki. W środę na decyzję KNF zareagował Idea Bank.

"Zamieszczenie na Liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego Idea Banku SA jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego m.in. w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi" - pisze KNF. Komisja jednocześnie zaznacza, że "należy wskazać, że zawiadomienia składane przez KNF mogą dotyczyć także fragmentu działalności prowadzonej przez dany podmiot, co nie wpływa na ocenę legalności działalności podmiotu prowadzonej w pozostałych obszarach". KNF informuje, że podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące działań w latach 2016–2018 w "zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF". Jak zaznacza Komisja, "odnosi się to do procesu oferowania instrumentów finansowych – w okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. oraz doradztwa inwestycyjnego – w okresie co najmniej od września 2016 r. do marca 2018 r.". Oznacza to, że "podejrzenie naruszenia przez Bank normy karnoprawnej wynikającej z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi leży poza działalnością bankową i w szczególności nie jest w żadnym zakresie związane ani z przyjmowaniem depozytów, ani z udzielaniem kredytów"- podkreśla Komisja.

KNF: działalność bankowa nie jest objęta zawiadomieniem

KNF zaznacza, że działalność bankowa Idea Banku SA nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF. "Idea Bank SA reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru" - podkreśla w swoim komunikacje KNF. Idea Bank jest spółką z grupy Getin Holding, której głównym akcjonariuszem jest Leszek Czarnecki. Pełnomocnik biznesmena złożył doniesienie do prokuratury na szefa KNF, zarzucając mu złożenie propozycji korupcyjnej. Szef KNF zaprzecza zarzutom, ale podał się do dymisji.

Idea Bank: wpis dotyczy niektórych aktywności na rynku kapitałowym

Idea bank opublikował w środę komunikat, dotyczący zamieszczenia przez KNF na liście ostrzeżeń publicznych.

"Podstawą wpisania Idea Banku na Listę ostrzeżeń publicznych KNF są zarzuty dotyczące podejrzenia wykonywania przez Idea Bank w okresie od sierpnia 2016 r. do marca 2018 r. czynności związanych z procesem dystrybucji obligacji GetBack bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF" - głosi komunikat. Bank dodaje, że w dniu 7 listopada 2018 r. wysłał do KNF obszernie umotywowane zastrzeżenia i wyjaśnienia związane z zarzutami KNF, ale "nie otrzymał na dzień dzisiejszy potwierdzenia otrzymania przez KNF wspomnianego stanowiska Banku i nie wie, w jakim stopniu jego wyjaśnienia zostały wzięte pod uwagę". "Należy wskazać, że zawiadomienie KNF dotyczy niektórych aktywności Idea Banku na rynku kapitałowym. Oznacza to, jak wskazuje KNF, że podejrzenie naruszenia leży poza działalnością bankową. Dotyczy ono zdarzeń mających miejsce w przeszłości, które nie mają żadnego związku z bieżącą operacyjną działalnością Idea Banku" - głosi komunikat. "Podkreślić należy również, iż Bank przeprowadził wewnętrzne postępowanie wyjaśniające mające na celu zidentyfikowanie nieprawidłowych zachowań niektórych pracowników wobec swoich Klientów. Bank dokonał przeglądu i weryfikacji kadr oraz wprowadził dodatkowe regulacje wewnętrzne w celu podniesienia poziomu ochrony interesu Klienta. Tym samym stwierdzone nieprawidłowości zostały wyeliminowane" - czytamy. Komunikat podkreśla zarazem, że "Idea Bank wykonuje na bieżąco obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru", a umieszczenie na liście ostrzeżeń "pozostaje bez wpływu na bieżącą obsługę Klientów".

Autor: mp//dap / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24