Ruszają "przedszkola za złotówkę"

TVN24

PAP | TVN24Ruszają przedszkola dofinansowane przez państwo

Od września edukacja w przedszkolach będzie dotowana z budżetu państwa - zdecydował w czwartek Sejm nowelizując ustawę o systemie oświaty. Dzięki temu zmniejszeniu mają ulec opłaty wnoszone przez rodziców. Ponadto sieć przedszkoli ma zacząć się rozwijać.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 421 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Nadgodziny za złotówkę

Zgodnie z nowelizacją od 1 września br. opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. Na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację z budżetu państwa. Dotyczy to przedszkoli publicznych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, czyli np. punktów przedszkolnych.

Obecnie, jeśli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej niż pięć godzin, gminy obciążają rodziców opłatami, których wysokość same ustalają. W Polsce są gminy, które w ogóle nie pobierają opłat z tego tytułu, jak i takie, gdzie opłata wynosi powyżej 3 zł za godzinę.

Na obniżenie opłaty wnoszonej przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację. Dostaną ją na każde dziecko niezależnie od tego, ile czasu ono spędza w przedszkolu. Dotacja na jedno dziecko (w wieku 2,5 - 6 lat) w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. będzie wynosić 414 zł. W 2014 r. będzie to już 1242 zł na jedno dziecko (kwota roczna). Na ten cel w budżecie państwa zaplanowano na okres wrzesień-grudzień 2013 r. środki w wysokości 504 mln zł; w 2014 r. na ten cel przeznaczonych będzie 1 mld 560 mln zł. W kolejnych latach kwota ta ma być waloryzowana.

Według MEN wysokość dotacji została tak skalkulowana, by starczyła i na zniwelowanie skutków obniżenia opłat wnoszonych przez rodziców, i na rozwój opieki przedszkolnej.

Niepubliczne od września 2015

W nowelizacji zapisano też, że od 1 września 2015 r. do programu "przedszkole za złotówkę" będą mogły przystąpić także przedszkola niepubliczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. Otrzymają wówczas dotację w wysokości 100 proc. kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym. Aby przystąpić do programu, będą musiały dobrowolnie podporządkować się zasadom ustalonym przez gminy dla przedszkoli publicznych. Chodzi m.in. o wysokość opłat tzn. maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę i takie same zasady rekrutacji. Obecnie przedszkole niepubliczne otrzymuje na każde dziecko 75 proc. kwoty, jaką dany samorząd przeznacza na dziecko w przedszkolu publicznym.

W myśl nowelizacji od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci czteroletnie, a od 1 września 2017 r. dzieci trzyletnie - będą miały prawo do edukacji przedszkolnej. W praktyce oznacza to, że samorządy będą musiały zapewnić miejsca dla tych dzieci, jeśli ich rodzice będą zainteresowani posłaniem ich do przedszkola.

Odrzucone poprawki PiS i SLD

W czwartek w głosowaniu Sejm odrzucił poprawki PiS i SLD do projektu noweli. Jedna z poprawek PiS zakładała, że środki z budżetu na dofinansowanie wychowania przedszkolnego będą przekazywane samorządom w formie subwencji, a nie dotacji celowej. Za przyjęciem tej poprawki było 185 posłów, 217 - przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Inna odrzucona poprawka PiS zakładała, że prawo do edukacji przedszkolnej czterolatki i trzylatki otrzymają już od września 2013 r. Za przyjęciem tej poprawki było 183 posłów, 218 - przeciw, 20 - wstrzymało się od głosu.

Sejm odrzucił też poprawkę SLD. Zgodnie z nią nauczyciele w przedszkolach niepublicznych, które zdecydują się na przystąpienie do programu "przedszkole za złotówkę" musieliby być zatrudniani na umowę o pracę, a nie na tzw. umowy śmieciowe. Za przyjęciem tej poprawki głosowało 193 posłów, 217 - przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty trafi teraz do Senatu.

Autor: iwan/tr / Źródło: PAP