Rozmowy o końcu świata

Nasza rola

Zmiany klimatu mają ogromny wpływ na rolnictwo, lecz nie są jedyną przyczyną jego problemów. Działania nastawione wyłącznie na zwiększenie produkcji doprowadziły do zniszczenia naturalnej bioróżnorodności gruntów. Obecnie jedna trzecia z nich jest zdegradowana. FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) wskazuje, że utrata bioróżnorodności gleby jest jednym z problemów współczesnego świata. W Unii Europejskiej 70 procent gruntów jest w złym stanie, a do 2050 roku - według FAO - ponad 90 procent wszystkich gleb może ulec degradacji. W konsekwencji następne pokolenia mogą nie mieć gleb do uprawy żywności.