Opinie i wydarzenia

Narodowa strategia szczepień

Naszym celem takim ogólnym, najważniejszym, jest przeprowadzenie w 2021 roku programu szczepień, dzięki czemu mamy uzyskać odporność populacji. To jest największe i kluczowe wyzwanie dla Polski w 2021 roku – mówił na konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Narodową strategię szczepień przeciwko COVID-19 nazwał jedną "z największych operacji logistycznych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat". Rząd przygotował projekt dokumentu, który ma zawierać szczegóły strategii. - Pracując nad tym dokumentem, przyświecały nam trzy bardzo ważne hasła. Te trzy wartości to jest wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność – dodał minister zdrowia Adam Niedzielski. W konferencji brał udział również szef Centrum Analiz Strategicznych dr hab. Norbert Maliszewski i Główny Doradcy Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban.