Czarno na białym

Stan posiadania

Brak przejrzystości i konflikty interesów. Te dwa główne problemy wskazują rozmówcy Marka Osiecimskiego w kwestii stanu posiadania Bartłomieja Obajtka. To związany z Prawem i Sprawiedliwością były już dyrektor regionalny Lasów Państwowych w Gdańsku. Sprawa jego majątku ponownie stała się głośna po tym, gdy do prokuratury trafiło zawiadomienie Ministra Środowiska w sprawie wyrządzenia szkody i przekroczenia uprawnień, do których miało dojść przy wykupie przez Obajtka służbowego mieszkania, należącego wcześniej do Lasów Państwowych. Związany z Prawem i Sprawiedliwością były dyrektor łączył zasiadanie na państwowym stanowisku z prywatną działalnością gospodarczą. Nie ma tu zakazu, ale tam, gdzie zbiegają się interesy prywatne i państwowe, kwestia przejrzystości jest szczególnie istotna. Również wobec innych nieruchomości należących do Bartłomieja i jego brata Daniela Obajtka, do niedawna wpływowego prezesa kontrolowanego przez rząd Orlenu.

11.03.2024
Długość: 27 min
Data premiery: 2024