Orzeczenie o niepełnosprawności – co daje, jak uzyskać, kto je wydaje

Źródło:
TVN24 Biznes
Sytuacja rodziców osób niepełnosprawnych
Sytuacja rodziców osób niepełnosprawnychTVN24
wideo 2/5
Sytuacja rodziców osób niepełnosprawnychTVN24

Orzeczenie o niepełnosprawności, czyli prawne potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej, pozwala na korzystanie ze specjalnych przywilejów i świadczeń. Jakie są rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności i jak uzyskać takie orzeczenie? Co oznaczają symbole przyczyn niepełnosprawności?

● Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest wobec dzieci do 16. roku życia, zaś orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wobec osób powyżej 16. roku życia. ● Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności, o których orzeka się na czas określony lub na stałe. ● W wydawanych orzeczeniach przyczyny niepełnosprawności określane są specjalnymi symbolami. ● Orzekaniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zajmują się powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. ● Rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności

Zgodnie z prawem obecnie funkcjonują trzy rodzaje potwierdzenia statusu niepełnosprawności: - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym albo znacznym, - orzeczenie o niepełnosprawności, - orzeczenie o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy.

Czym one się różnią? Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest wobec osób, które ukończyły 16. rok życia. W przypadku dzieci do 16. roku życia orzeka się natomiast o ich niepełnosprawności bez określania jej stopnia. Podstawą prawną wydawania i funkcjonowania obu rodzajów orzeczeń jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Orzeczenie o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy jest natomiast oddzielnym rodzajem orzeczenia wydawanym na podstawie odrębnych przepisów – ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenie takie jest niezbędne, aby móc ubiegać się o rentę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Możliwe jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a jednocześnie niekwalifikowanie się do orzeczenia o niezdolności do pracy. 

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

Orzeczenie o niepełnosprawności to potwierdzenie posiadania przez dziecko poniżej 16. roku życia statusu osoby niepełnosprawnej. Nie każda choroba czy schorzenie zostaje uznane za niepełnosprawność. Aby uzyskać status osoby niepełnosprawnej, dziecko musi spełniać jednocześnie trzy warunki: 1. Mieć ograniczoną sprawność fizyczną lub psychiczną potwierdzoną dokumentacją medyczną. 2. Wymagać całkowitej opieki lub pomocy w większym stopniu niż zdrowe dzieci w tym wieku, zwłaszcza z powodu niewłaściwego funkcjonowania organizmu lub niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. 3. Jego ograniczenia będą trwać dłużej niż rok i wynikają z wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż do dnia ukończenia przez nie 16. roku życia.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej. Wydawane jest wobec osób, które ukończyły 16. rok życia. Aby ubiegać się o nie, należy spełniać trzy warunki: 1. Mieć więcej niż 16 lat. 2. Mieć naruszoną sprawność organizmu – zobacz listę branych pod uwagę schorzeń. 3. Przez swoje ograniczenia być osobą niezdolną do pracy zarobkowej lub wymagającą specjalnego przystosowania stanowiska pracy, wymagać opieki lub pomocy innych osób, a także mieć problemy z codziennym funkcjonowaniem i potrzebować do tego specjalnych urządzeń.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się na czas określony lub na stałe. 

Stopnie niepełnosprawności

Spełnianie wymienionych warunków nie oznacza automatycznego przyznania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. O tym decyduje zawsze skład orzekający o ograniczeniach danej osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Orzeczenie może potwierdzać przy tym jeden z trzech stopni niepełnosprawności: Znaczny, w przypadku osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania i całkowicie zależnych od pomocy innych przez  więcej niż 12 miesięcy. Umiarkowany, w przypadku osób wymagających czasowej lub częściowej pomocy innych przez więcej niż 12 miesięcy. Lekki, w przypadku osób, które mają problemy w codziennych czynnościach i potrzebują urządzeń pomagających w funkcjonowaniu, np. protez, pompy insulinowej.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Orzekaniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zajmują się powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Aby ubiegać się o orzeczenie, osoba niepełnosprawna, jej rodzic albo opiekun prawny musi złożyć we właściwym swojemu miejscu zamieszkania zespole wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Wraz z wnioskiem załączyć należy dokumentację medyczną i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby, której orzeczenie ma dotyczyć. Formularz wniosku i wzór zaświadczenia dostępne są w każdym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.

W oparciu o złożoną dokumentację wydane zostanie wezwanie na posiedzenie składu orzekającego, który zbada daną osobę, oceni stan jej zdrowia i na tej podstawie wyda orzeczenie lub odmówi jego wydania. Od decyzji składu orzekającego przysługuje prawo do odwołania się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

W orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zawarta jest informacja o wskazaniach do rehabilitacji i opieki. Określają one indywidualną sytuację osoby z niepełnosprawnością i stanowią podstawę do ubiegania się o różne formy pomocy w zakresie: - rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, np. pomoc w znalezieniu zatrudnienia uwzględniającego możliwości psychofizyczne danej osoby, - rehabilitacji społecznej, np. terapie i turnusy rehabilitacyjne, - dostępu do usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, - ubiegania się o uprawnienia do świadczeń rodzinnych, m.in. świadczeń opiekuńczych, - dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i innych rodzajów pomocy ułatwiających funkcjonowanie, - dofinansowania likwidacji barier technicznych, architektonicznych czy komunikacyjnych, - ulg w podatkach, zniżek w komunikacji zbiorowej, uzyskania karty parkingowej czy dodatku mieszkaniowego.

ZOBACZ >> Świadczenia opiekuńcze 2021 – czym są, komu przysługują i ile wynoszą? Częściowy wykaz dostępnych świadczeń i ulg dostępny jest na stronie gov.pl, . Po pełną informację najlepiej udać się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Lista dostępnych świadczeń, ulg i przywilejów jest dodatkowo rozbudowana w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wówczas przysługują także m.in. dodatki do zasiłku rodzinnego.

Częściowy wykaz ulg i świadczeń, o które można ubiegać się w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, można znaleźć m.in. na stronie gov.pl. Pełnej informacji udzielić mogą m.in. pracownicy lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Symbole przyczyn niepełnosprawności

W orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności znajduje się szereg informacji o osobie, której ono dotyczy, m.in. czas ważności orzeczenia czy wskazania do rehabilitacji i opieki. Podana jest również przyczyna niepełnosprawności, wyrażona jednak nie słownie, a symbolem. 

Symbole te nie odpowiadają konkretnym jednostkom chorobowym, ale grupom uszkodzonych narządów. Dlatego czasem osoba posiadająca kilka schorzeń wpisany ma tylko jeden symbol. W jednym orzeczeniu mogą znaleźć się maksymalnie trzy różne symbole. 

Symbole przyczyn niepełnosprawności są następujące: 01-U – upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna), 02-P - choroby psychiczne, 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 04-O - choroby narządu wzroku, 05-R - upośledzenie narządu ruchu, 06-E - epilepsja, 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia, 08-T - choroby układu pokarmowego, 09-M - choroby układu moczowo-płciowego, 10-N - choroby neurologiczne, 11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego, 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe.

Akty prawne: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Po matce dostała walizkę, a w niej kilka kosmetyków, zdjęć i książek. - Drobnica, do wyceny praktycznie zero złotych - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Katarzyna Kujawa, prawniczka z kancelarii adwokackiej Rynkowski. Mimo to na konto wchodzi komornik i zabiera dziesięć tysięcy złotych. W kolejce są następne egzekucje. - Mam już wiele nieprzespanych nocy za sobą, jestem tym okrutnie zmęczona - komentuje Maria Zapędowska, która spłaca długi po zmarłym rodzicu.

Dostała walizkę, musi spłacać dług. "Gehenna i paranoja. Idzie się rozchorować"

Dostała walizkę, musi spłacać dług. "Gehenna i paranoja. Idzie się rozchorować"

Źródło:
tvn24.pl

Przez dwa miesiące w roku jest tyle pracy, że nie wiadomo, w co ręce włożyć. Potem mają "szyje jak u żyrafy", wyglądając majowego weekendu, bo brakuje pieniędzy po zimie. Dla firm funkcjonujących w turystyce nie ma niczego pośrodku. Niektóre się zamykają, część szuka pomysłu, jak przetrwać w trakcie tak zwanego niskiego sezonu.

Najpierw "ostra jazda", potem "szyja jak u żyrafy"

Najpierw "ostra jazda", potem "szyja jak u żyrafy"

Źródło:
tvn24.pl

Część klientów otrzymała wysokie przedpłaty za prąd na lipiec i koleje miesiące. Stało się to zanim weszły w życie nowe regulacje mrożące ceny energii. Czy firmy energetyczne wyślą nowe, skorygowane rachunki? Zapytaliśmy o to największych sprzedawców prądu w kraju.

Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Źródło:
tvn24.pl

Rząd szykuje ograniczenie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Część krajów Unii Europejskiej już je wprowadziło, bądź zupełnie zakazało sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw. Napojów alkoholowych nie można kupić na stacjach benzynowych między innymi w Szwecji i na Litwie. Władze Francji, Słowenii i Portugalii zdecydowały o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy.

Szykują się zmiany na stacjach paliw. Tak to wygląda w innych krajach

Szykują się zmiany na stacjach paliw. Tak to wygląda w innych krajach

Źródło:
PAP

Spacery albo kąpiel w morzu bywają ograniczane przez najemców płatnych plaż. Jednak to jest działanie bezprawne - przypomina włoska Krajowa Unia Konsumentów. Nie wiedzą o tym przede wszystkim zagraniczni turyści.

Zakazy na plaży. Tego mogą nie wiedzieć turyści

Zakazy na plaży. Tego mogą nie wiedzieć turyści

Źródło:
PAP

Wokół sztucznej inteligencji powstaje bańka inwestycyjna, która może zakończyć się katastrofą. Tak jak bańka internetowa z początku wieku - uważa analityk James Ferguson.

Ostrzeżenie przed powtórką z historii. "Wiemy, jak takie bańki się kończą"

Ostrzeżenie przed powtórką z historii. "Wiemy, jak takie bańki się kończą"

Źródło:
Fortune

Donald Trump ponownie ma pełny dostęp do swoich kont na Facebooku i Instagramie - ogłosiła spółka Meta. Decyzję koncernu skomentował sztab wyborczy Joe Bidena.

Decyzja giganta w sprawie kont Trumpa na Facebooku i Instagramie

Decyzja giganta w sprawie kont Trumpa na Facebooku i Instagramie

Źródło:
PAP

Na ślubie wystąpili już Rihanna i Justin Bieber, był szklany pałac i rejs, a "najbardziej ekstrawaganckie wesele roku" jeszcze się nie skończyło - pisze "Wall Street Journal". Eksperci z branży szacują, ile to wszystko kosztowało.

"Najbardziej ekstrawagancki ślub roku". Ile to kosztowało

"Najbardziej ekstrawagancki ślub roku". Ile to kosztowało

Źródło:
"The Wall Street Journal"

Darczyńcy przekazali komitetowi Super PAC, który wspiera Joe Bidena w wyścigu prezydenckim, że zamrozili wsparcie w wysokości około 90 milionów dolarów. To jeden z najbardziej wyrazistych przykładów negatywnych skutków słabego występu prezydenta Bidena w debacie pod koniec czerwca - podał "New York Times".

Darczyńcy zamrozili 90 milionów dolarów na kampanię prezydencką Bidena

Darczyńcy zamrozili 90 milionów dolarów na kampanię prezydencką Bidena

Źródło:
"New York Times"

Posłowie zdecydowali się przyjąć bez poprawek Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawę wprowadzającą jego przepisy. Ustawy trafią teraz do Senatu. - To ważny dzień, rynek telekomunikacyjny dostał dziś swoją konstytucję. To dobra wiadomość dla każdego obywatela, wprowadzamy bowiem wiele ważnych zmian, które pozytywnie wpłyną na nasze życie w kontekście wykorzystywania technologii - powiedział wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Rewolucyjne zmiany na rynku telekomunikacyjnym. Jest decyzja Sejmu

Rewolucyjne zmiany na rynku telekomunikacyjnym. Jest decyzja Sejmu

Źródło:
PAP

Piątkowe problemy z dostępem do strony internetowej Sejmu były skutkiem ataku DDoS. Miał on doprowadzić do tego, żeby nie było łączności ze stroną Sejmu przez urządzenia korzystające z karty SIM - przekazał marszałek izby Szymon Hołownia.

Atak na stronę Sejmu. Marszałek Hołownia o "różnych siłach"

Atak na stronę Sejmu. Marszałek Hołownia o "różnych siłach"

Źródło:
PAP

W nadchodzącym tygodniu kierowcy mogą oczekiwać obniżek cen paliw na stacjach - wynika z prognoz analityków portalu e-petrol.pl. Benzyna i olej napędowy oraz opałowy mogą potanieć w hurcie o kilka złotych na metrze sześciennym. Według analityków benzyna powinna kosztować 6,35-6,46 zł/l, a diesel 6,38-6,49 zł/l.

Dobre prognozy dla kierowców

Dobre prognozy dla kierowców

Źródło:
PAP

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że według jej wstępnej oceny platforma X naruszyła unijny akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych między innymi z weryfikacją kont na platformie, przejrzystością reklam i dostępem naukowców do danych.

Bruksela kontra platforma X. "Naruszyła unijny akt"

Bruksela kontra platforma X. "Naruszyła unijny akt"

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 70 milionów złotych. W Polsce odnotowano cztery wygrane czwartego stopnia. Oto liczby, które wylosowano 12 lipca 2024 roku.

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Źródło:
tvn24.pl

W drugim kwartale 2024 roku ceny mieszkań na rynku wtórnym w pięciu miastach - Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu - wzrosły od 10 do 31 procent rok do roku - dowiadujemy się z raportu Barometr Metrohouse i Credipass. Wskazano przy tym, że liczba dostępnych lokali wzrosła, a zainteresowanie kupców spadło.

Mieszkania na rynku wtórnym. Tak rosną ceny w największych miastach

Mieszkania na rynku wtórnym. Tak rosną ceny w największych miastach

Źródło:
PAP

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie narażenia firmy na szkodę w wysokości 84 milionów złotych oraz wyrządzenia szkody w kwocie 2,6 miliona złotych - poinformowały w piątek Lasy Państwowe. Jak podano, chodzi o zakup i okoliczności produkcji nowych mundurów dla pracowników.

Lasy Państwowe zawiadamiają prokuraturę. Chodzi o nowe mundury

Lasy Państwowe zawiadamiają prokuraturę. Chodzi o nowe mundury

Źródło:
PAP

PKO BP, Santander, ING, mBank, Raiffeisen - klienci tych banków muszą przygotować się na utrudnienia w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w najbliższy weekend. W niektórych przypadkach lepiej wyposażyć się w zapas gotówki.

Przerwy w bankach. Prace serwisowe w weekend

Przerwy w bankach. Prace serwisowe w weekend

Źródło:
tvn24.pl

Z podberlińskiej fabryki Tesli zniknęło kilkadziesiąt tysięcy kubków - podają niemieckie media, powołując się na nagranie ze spotkania dyrektora zakładu z jego pracownikami. Portal tygodnika "Spiegel" odnotował, że słowa dyrektora André Thieriga, który sugerował, że pracownicy dopuszczają się kradzieży, wywołały "mieszane reakcje" wśród załogi.

"Burzliwe zebranie" w wielkiej fabryce. Zniknęło 65 tysięcy kubków do kawy

"Burzliwe zebranie" w wielkiej fabryce. Zniknęło 65 tysięcy kubków do kawy

Źródło:
Deutsche Welle, Spiegel, tvn24.pl

Pod koniec XXI wieku liczba ludności w Polsce spadnie do poziomu około 19,4 milionów osób - wynika z raportu ONZ "World Population Prospects 2024". Pierwsze oznaki rozpoczynającej się depopulacji będą widoczne już w 2030 roku. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w tym kontekście we wpisie na platformie X zacytowała słowa hymnu Polski i przestrzegła, by "traktować te mądre słowa naszego Hymnu z najwyższą powagą".

Populacja Polski spadnie prawie o połowę. Niepokojące prognozy ONZ

Populacja Polski spadnie prawie o połowę. Niepokojące prognozy ONZ

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Prokuratura Regionalna w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka - poinformował w piątek prokurator Mariusz Marciniak. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, politykowi grozi utrata immunitetu.

Minister Gróbarczyk wiedział, ale nie powiedział. Prokuratura wszczyna śledztwo

Minister Gróbarczyk wiedział, ale nie powiedział. Prokuratura wszczyna śledztwo

Aktualizacja:
Źródło:
PAP

Nowa podaż mieszkań zaczęła przewyższać popyt, przez co spółki coraz częściej oferują klientom bonusy oraz rabaty. Na promocje można liczyć także na rynku wtórnym - wynika z doniesień "Pulsu biznesu". W siedmiu największych miastach oferta lokali deweloperskich urosła ostatnio aż o 30 procent.

Rabaty i bonusy przy zakupie mieszkania. Deweloperzy walczą o klientów

Rabaty i bonusy przy zakupie mieszkania. Deweloperzy walczą o klientów

Źródło:
PAP

W popularnych tureckich kurortach jest w tym sezonie "znacznie spokojniej niż w poprzednich latach" - donoszą lokalne media. "Branża turystyczna w regionie Morza Egejskiego zmaga się z trudnym sezonem" - pisze Türkiye Today. W rozmowie z portalem tureccy hotelarze wskazują powody, dla których klienci wybierają inny kierunek.

"Kolejki" na greckie wyspy. Za to tutaj "znacznie spokojniej niż w poprzednich latach"

"Kolejki" na greckie wyspy. Za to tutaj "znacznie spokojniej niż w poprzednich latach"

Źródło:
euromonitor.com, Gazete Oksijen, Euronews, Türkiye Today, tvn24.pl

Po spadkach w latach 2020 i 2021 spowodowanych pandemią COVID-19 populacja Unii Europejskiej wzrosła drugi rok z rzędu, ale nie w przypadku Polski - wynika z najnowszych danych Eurostatu. Odnotowaliśmy bowiem największy spadek ludności spośród wszystkich państw członkowskich. 

Ubywa nas. To najgorszy wynik spośród krajów UE

Ubywa nas. To najgorszy wynik spośród krajów UE

Źródło:
tvn24.pl