Emerytury

Emerytury

Emerytura pomostowa to wcześniejsza emerytura przysługująca pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. O tym, komu przysługuje emerytura pomostowa i jakie warunki lub charakter pracy uznawany jest za szczególny, stanowi ustawa o emeryturach pomostowych.