Najnowsze sondaże Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Aktualizacja:
Autor:
akr/kg
Źródło:
TVN24
Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 dotyczący Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku wicepremiera
Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 dotyczący Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku wicepremiera TVN24
wideo 2/28
TVN24Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 dotyczący Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku wicepremiera

We wtorek oraz w poniedziałek opublikowaliśmy sondaże wykonane dla "Faktów" TVN i TVN24 przez Kantar. Dotyczyły oceny działań rządu Mateusza Morawieckiego, oceny prezesa PiS na stanowisku wicepremiera, oceny działań rządu w walce z epidemią COVID-19, oceny stanu demokracji w kraju, obecności Polski w Unii Europejskiej, poparcia dla ugrupowań politycznych, a także aborcji, ulicznych demonstracji i policyjnej reakcji na protesty. Prezentujemy zestawienie wyników tych badań.

Na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 pracownia Kantar przeprowadziła sondaże, w których zapytała respondentów o kwestie związane z oceną działań rządu w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, jakością demokracji w kraju, obecnością Polski w Unii Europejskiej, prawem do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, oceną protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, zaostrzającego prawo aborcyjne, reakcją policji na ostatnie protesty, poparciem dla ugrupowań politycznych, oceną działań rządu Mateusza Morawieckiego oraz oceną prezesa PiS na stanowisku wicepremiera.

Prezentujemy zestawienie opublikowanych w poniedziałek i wtorek sondaży.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Jak Polacy oceniają prezesa PiS na stanowisku wicepremiera?

W sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 ankietowani mieli dokończyć następujące zdanie: "Czy według Pana(i) wicepremier i szef komitetu do spraw bezpieczeństwa, Jarosław Kaczyński…".

69 procent badanych wybrało odpowiedź "powinien zostać zdymisjonowany". Odpowiedź "powinien pozostać na stanowisku" wskazało 19 procent, a "nie wiem/trudno powiedzieć" - 12 procent.

"Czy według Pana(i) wicepremier i szef komitetu do spraw bezpieczeństwa, Jarosław Kaczyński…" Sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 TVN24

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jest wicepremierem i szefem komitetu do spraw bezpieczeństwa od 6 października.

Działania rządu Mateusza Morawieckiego

Ankietowani w sondażu usłyszeli pytanie: "Jak ocenia Pani(i) działania rządu Mateusza Morawieckiego?".

Na odpowiedź "zdecydowanie źle" wskazało 35 procent ankietowanych, a na "raczej źle" - 26 procent. W sumie 61 procent badanych negatywnie oceniło działania rządu Morawieckiego.

Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 12 procent respondentów, a "raczej dobrze" - 20 procent. W sumie 32 procent ankietowanych pozytywnie oceniło działania Rady Ministrów.

Odpowiedzi "Nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 7 procent ankietowanych.

"Jak ocenia Pani(i) działania rządu Mateusza Morawieckiego?" Sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 TVN24

Działania rządu w walce z COVID-19

W sondażu badani usłyszeli pytanie: "Zapytam teraz o kwestie dotyczące walki z pandemią COVID-19. Jak ogólnie ocenia Pan(i) działania rządu zmierzające do ograniczenia skutków epidemii koronawirusa?"

Na odpowiedź "zdecydowanie źle" wskazało 26 procent ankietowanych, a "raczej źle" - 31 procent. W sumie 57 procent odpowiadających negatywnie oceniło działania rządu w walce z COVID-19.

Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 9 procent respondentów, a "raczej dobrze" - 29 procent. W sumie 38 procent ankietowanych pozytywnie oceniło działania rządu w walce pandemią. Odpowiedzi "Nie wiem\trudno powiedzieć" udzieliło 5 procent ankietowanych.

Wyniki sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24tvn24.pl

Stan demokracji w Polsce

Ankietowani mieli także dokończyć następujące zdanie: "W ciągu 5 lat rządów PiS jakość demokracji w Polsce...

52 procent badanych wybrało odpowiedź "pogorszyła się". 21 procent wskazało zaś na odpowiedź "poprawiła się", a 19 procent na odpowiedź "nie zmieniła się". Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 8 procent badanych

Stan demokracji w Polsce. Sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24tvn24.pl

Obecność Polski w Unii Europejskiej

Respondenci usłyszeli między innymi pytanie: "Jakie jest Pana(i) zdanie na temat obecności Polski w Unii Europejskiej? Czy Pana(i) zdaniem Polska powinna...". 

Według badania, 87 procent ankietowanych uważa, że Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania było 8 procent respondentów. Odpowiedzi "Nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 5 procent pytanych.

Wyniki sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24tvn24.pl

Kolejne pytanie zadane badanym brzmiało: "Czy Pana(i) zdaniem polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej?".

Odpowiedzi "tak" udzieliło w sumie 49 procent ankietowanych, z czego 20 procent odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 29 procent - "raczej tak". Przeciwnego zdania jest w sumie 40 procent pytanych, z których 11 procent odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 29 procent - "raczej nie". Na odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 11 procent ankietowanych. 

Wyniki sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24tvn24.pl

Prawo do aborcji i protesty po orzeczeniu TK

W sondażu pracowni Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 badani usłyszeli także następujące pytanie: "Trybunał Konstytucyjny kilka tygodni temu orzekł, że przepisy dopuszczające aborcję ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu są niezgodne z Konstytucją. Tym samym Trybunał zakwestionował prawo kobiet do aborcji w takich sytuacjach. Czy Pana(i) zdaniem w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu...".

Zdecydowana większość ankietowanych (81 procent) wskazała odpowiedź: "kobiety powinny mieć prawo do wykonania zabiegu aborcji". 10 procent odpowiedziało: "kobiety nie powinny mieć prawa do wykonania zabiegu aborcji". Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 9 procent respondentów.

Wyniki sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24tvn24.pl

W badaniu respondenci zostali również zapytani o protesty, które trwają od momentu wydania orzeczenia przez TK, czyli od 22 października. Usłyszeli pytanie, które brzmiało: "Po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w wielu miastach odbywają się protesty. Jak je Pan(i) ocenia?".

59 procent ankietowanych odpowiedziało, że je popiera, przy czym 38 procent uznało, że "zdecydowanie popiera" protesty, a 21 procent - że je "raczej popiera".

W sumie 35 procent pytanych odpowiedziało, że nie popiera protestów, przy czym 22 procent odpowiedziało "zdecydowanie nie popieram", a 13 procent - "raczej nie popieram". 6 procent badanych odpowiedziało: "nie wiem, trudno powiedzieć".

Wyniki sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24tvn24.pl

Reakcja policji w czasie protestów

W badaniu pracowni Kantar respondenci usłyszeli również następujące pytanie: "Czy uważa Pan(i), że reakcja policji w czasie ostatnich protestów była odpowiednia?".

59 procent ankietowanych odpowiedziało "nie", z czego 36 procent uznało, że "zdecydowanie nie", a 23 procent - "raczej nie". Według 24 procent badanych reakcja policji była odpowiednia, przy czym 12 procent respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", a kolejne 12 procent - "raczej tak".

17 procent badanych odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wyniki sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24tvn24.pl

Sondaż partyjny

Ankietowani zostali zapytani o to, na którą partię by zagłosowali, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższym czasie.

27 procent zadeklarowało oddanie głosu na wspólną listę Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski. Na Koalicję Obywatelską, tworzoną przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Inicjatywę Polska i Zielonych, zagłosowałoby 25 procent pytanych.

Oddanie głosu ruch Polska 2050 Szymona Hołowni zadeklarowało 14 procent respondentów. Do Sejmu dostałaby się również Lewica (8 procent poparcia) oraz Konfederacja (7 procent poparcia). 

Sondaż partyjny Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24tvn24.pl

W przypadku wszystkich powyższych badań sondaż telefoniczny dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany przez Kantar w dniach 20-23 listopada 2020 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 pełnoletnich osób.

Autor:akr/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości