Polska

"Nie zgadzamy się na wypowiedzi szkalujące sędziów"

Polska

[object Object]
Jarosław Kaczyński o sądownictwie na konwencji w Olsztynie (wideo z dn. 20 września)tvn24
wideo 2/35

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej przyjęło w czwartek trzy uchwały. Wyraziło w nich między innymi swój protest wobec słów polityków, które szkalują sędziów.

"My, sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej stanowczo protestujemy i nie zgadzamy się na wypowiedzi polityków, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej szkalujące sędziów, podważające zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i zarzucające sędziom nienawiść do własnego państwa" - czytamy w jednej z uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej.

"Protestując i nie zgadzając się z wypowiedzią jednego z przedstawicieli władzy ustawodawczej, apelujemy i żądamy od organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa natychmiastowego zajęcia, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, jednoznacznego stanowiska potępiającego wypowiedź zarzucającą sędziom Rzeczypospolitej Polskiej nienawiść do własnego państwa, narodu, tradycji czy kultury, jako naruszającej godność wszystkich sędziów, zasadę demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władz, stanowiącej element zorganizowanej kampanii podważającej zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i deprecjonującej znaczenie trzeciej władzy" - podkreślają sędziowie.

Jak wyjaśniają, domagają się "od organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, na dowód wypełniania konstytucyjnej powinności stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sądów, wypełnienia w ten sposób ciążących na niej konstytucyjnych obowiązków".

UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 27.09.2018 r. ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI APELACJI GDAŃSKIEJ

20 września Jarosław Kaczyński powiedział: - My reformujemy dzisiaj sądownictwo i oczywiście to nie jest jedyna przyczyna tej reformy. To jest jedna z wielu. Ale ta ojkofobia, jak to się nazywa, czyli niechęć, czy nawet nienawiść do własnej ojczyzny i własnego narodu to jedna z chorób, która dotknęła część sędziów i która prowadzi do nieszczęść.

Sędziowie apelacyjni: nowa KRS powinna ujawnić listy poparcia

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej w odrębnej uchwale zaapelowało, aby "każdy proces opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziego przez organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa był w pełni jawny i transparentny, a przebieg obrad Rady transmitowany na bieżąco w całości".

"Sędziowie w przestrzeni publicznej są osobami publicznymi, co oznacza, że ich dane osobowe i dane związane ze sprawowaniem urzędu są jawne, podobnie jak z woli ustawodawcy również ich majątek. Brak jest tego rodzaju okoliczności w ocenie przydatności kandydata do objęcia stanowiska sędziego, które podlegałyby utajnieniu przed opinią publiczną" - czytamy w piśmie.

"Transparentność i jawność wyboru sędziów jest kluczowym elementem konstytucyjnych i konwencyjnych gwarancji prawa obywatela do sądu niezawisłego, niezależnego, utworzonego na mocy i zgodnie z ustawą. Dane sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do organu pełniącego obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa do tej pory pozostają tajne, a więc opinia publiczna nie ma możliwości weryfikacji, czy ewentualny fakt udzielenia takiego poparcia ma wpływ na proces powoływania i awansowania sędziów, tak istotny z punktu widzenia demokratycznego państwa prawnego i równego dostępu do służby publicznej" - wyjaśniają sędziowie.

UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 27.09.2018 r. ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI APELACJI GDAŃSKIEJ

Apel do prezesów sądów

W kolejnej uchwale gdańscy sędziowie apelacyjni wyrazili swój sprzeciw wobec decyzji personalnych prezesów sądów, "w wyniku których sędziowie z długoletnim stażem orzeczniczym mają być przenoszeni do innego pionu orzeczniczego bez transparentnych i obiektywnych kryteriów, często wbrew opiniom kolegiów sądów". "Praktyka taka nosi cechy szykany" - dodają sędziowie.

"Apelujemy do prezesów sądów, by w trosce o dobro wymiaru sprawiedliwości, podejmowali tego rodzaju decyzje w oparciu o obiektywne kryteria, zgodne z zasadami wynikającymi z art. 22 a i dalszych przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.: Dz.U. z 2018, poz. 23 ze zm.), mając na względzie specjalizację sędziów w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw oraz ich staż orzeczniczy w danym pionie" - podkreślono w uchwale.

UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 27.09.2018 r. ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI APELACJI GDAŃSKIEJ

Autor: tmw//kg / Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: googlemaps

Pozostałe wiadomości