Ruszyły prace nowej izby Sądu Najwyższego. Przejęła ponad 300 spraw ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej

Autor:
ads/adso
Źródło:
PAP
Rzecznik SN: działalność rozpoczyna Izba Odpowiedzialności Zawodowej
Rzecznik SN: działalność rozpoczyna Izba Odpowiedzialności ZawodowejTVN24
wideo 2/6
TVN24Rzecznik SN: działalność rozpoczyna Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Nowo powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego rozpoczęła działanie i wydała pierwsze orzeczenie. W Izbie jest ponad 300 spraw, głównie przejętych ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej.

Sąd Najwyższy przekazał w komunikacie, że zarządzenia o przydziale spraw sędziom z Izby Odpowiedzialności Zawodowej dotyczą 336 spraw przejętych ze zniesionej Izby Dyscyplinarnej oraz czterech nowych spraw, które ostatnio wpłynęły do SN.

Pierwsze wydane w nowej izbie pierwsze orzeczenie dotyczyło kwestii formalnej - pozostawienia bez rozpoznania wniosku zastępcy rzecznika dyscyplinarnego o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania w pierwszej instancji sprawy dyscyplinarnej sędziego sądu rejonowego z północy Polski.

Wniosek został pozostawiony bez rozpoznania jako bezprzedmiotowy, ponieważ ostatnio, na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z lipca zeszłego roku, zmieniły się przepisy dotyczące sądów właściwych w takich sprawach. Wcześniej kompetencja do wyznaczenia sądu dyscyplinarnego, w sprawach dyscyplinarnych wszystkich sędziów sądów powszechnych, należała do prezesa Izby Dyscyplinarnej.

"Obecnie ustawa wprowadza zasadę, że do rozpoznania w I instancji spraw dyscyplinarnych sędziów sądów rejonowych właściwy miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem dyscyplinarnym, a tylko w przypadku, gdy sprawa dotyczy sędziego sądu apelacyjnego albo sędziego sądu okręgowego, właściwy jest inny sąd dyscyplinarny wyznaczony (...) przez SN" - przekazano w środowym komunikacie.

Nowa izba Sądu Najwyższego. Po losowaniu sędziów wybierze prezydent

W ostatni piątek weszła w życie nowelizacja ustawy o SN między innymi tworząca Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. W SN wydano wtedy też zarządzenia w sprawie funkcjonowania nowej izby. Zgodnie z nimi wyznaczono pięcioro sędziów, którzy tymczasowo orzekają w tej izbie: Dariusza Kalę, Marka Siwka, Małgorzatę Wąsek-Wiaderek, Krzysztofa Wiaka i Wiesława Kozielewicza. Ten ostatni jest przewodniczącym obu wydziałów nowej izby do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziów na stałą kadencję. Obowiązki prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej pełni zaś pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska.

Losowanie sędziów na stałe orzekających w tej izbie - jak zapowiedziano - odbędzie się między 5 a 16 sierpnia podczas Kolegium SN, które zwoła prezes Manowska. Spośród wszystkich sędziów SN (z wyjątkiem I prezes, prezesów izb i rzeczników dyscyplinarnego i prasowego) wylosowanych zostanie 33 kandydatów, którzy będą niezwłocznie przedstawieni prezydentowi. Ten zaś dokona ostatecznego wyboru 11 sędziów, którzy będą orzekać w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

Nieuznawana od lat Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana na mocy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, uzależniając między innymi od nich akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Nie jest jednak pewne, czy nowe przepisy spełnią tak zwane kamienie milowe w tej sprawie. Wątpliwości co do tego wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

Jourova: projekt ustawy prezydenta Andrzeja Dudy o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków określonych w KPO
Jourova: projekt ustawy prezydenta Andrzeja Dudy o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków określonych w KPOParlament Europejski

CZYTAJ WIĘCEJ: Kamienie milowe w KPO - do czego zobowiązała się Polska?

Autor:ads/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jolanta Wojcicka / Shutterstock

Pozostałe wiadomości