Niemieckie patrioty, dyplomatyczne noty i wyimaginowana federacja

Źródło:
tvn24.pl
Negocjacje w sprawie systemu obrony powietrznej od Niemiec
Negocjacje w sprawie systemu obrony powietrznej od NiemiecTVN24
wideo 2/14
Negocjacje w sprawie systemu obrony powietrznej od NiemiecTVN24

Faktyczna odmowa przyjęcia przez rząd PiS sojuszniczego wsparcia militarnego z Niemiec stanowi na tyle istotny moment, że warto na chwilę zastanowić się nad szerszym kontekstem politycznym i historycznym tej sprawy. Waga tego momentu polega na tym, że właściwie po raz pierwszy w relacjach Polski i Niemiec w czasie trwania największej wojny w Europie od 1945 roku pojawiła się dyskusja o zastosowaniu przepisów o wspólnej obronie polskiego i niemieckiego terytorium. Komentarz Jacka Stawiskiego, prowadzącego program "Horyzont".

Ta wspólna obrona, nawet w niewielkim zakresie, mogła być prowadzona przez siły zbrojne Niemiec i Polski, bez innych partnerów, ale w ramach Przymierza Atlantyckiego. Odcinanie się od takiej współpracy albo nawet od perspektywy takiej współpracy szkodzi polskiemu bezpieczeństwu i może także w przyszłości paraliżować decyzje całego zachodniego przymierza.

Ostatnią decyzję rządu trzeba widzieć w pełnym kontekście. Ten kontekst to skierowanie głównego propagandowego ostrza w polityce zagranicznej na Niemcy. Niechęć, nawet nierzadko wrogość do Niemiec, jest centralnym elementem opowieści partii rządzącej i jej szerokiego zaplecza propagandowego na temat polityki zagranicznej i wewnętrznej. Opiera się ona ostatnio na porównywaniu czasów sowieckich do obecnej pozycji Niemiec w ramach Unii Europejskiej. Trudno w ogóle polemizować z taką opowieścią. Najdelikatniej mówiąc, jest to dowód wyjałowienia ideologicznego partii rządzącej i jej medialnego zaplecza. Antyniemiecka opowieść jako pomysł na Polskę w Europie to pokaz słabości, a nie pokaz siły. Można też dodać, że porównanie współczesnych Niemiec do Sowietów jest obraźliwe dla milionów ofiar sowieckiego reżimu.

Jarosław Kaczyński o stosunku poprzedników u władzy do Niemiec
Jarosław Kaczyński o stosunku poprzedników u władzy do Niemiec

Okresy i porządki w stosunkach polsko-niemieckich

A teraz po kolei. W stosunkach polsko-niemieckich od końca II wojny światowej można wyróżnić kilka zasadniczych porządków i okresów, które warto rozumieć i przywołać, aby nie wprowadzać zamieszania i aby lepiej zarządzać polsko-niemieckim sąsiedztwem.

Pierwszy porządek to porządek pamięci i historii. Niemiecka agresja na Polskę i zbrodnie niemieckiej Trzeciej Rzeszy w Polsce nigdy nie zostaną przez nas zapomniane. Rany ludzkie, materialne i kulturowe tych zbrodni nie zostaną nigdy zaleczone i zatarte. II Rzeczpospolita, wymarzone państwo polskie, ledwo co odzyskane po rozbiorach, zostało przez Trzecią Rzeszę – wespół ze stalinowską Rosją – bezpowrotnie zniszczone. Polska jako naród i państwo poniosła kolosalne straty, a wyjątkowa, wielowiekowa cywilizacja polskich Żydów została przez nazistowskie Niemcy unicestwiona w sposób nieodwracalny.

Drugi porządek to okres powojenny, do lat 1965-1970. Niemcy zostały pokonane przez mocarstwa alianckie, które decydowały o losach Niemiec i Polski. Na żądanie Stalina, za zgodą Zachodu, Polska została zmieniona w sensie terytorialnym. Utrata wschodniej połowy Rzeczypospolitej została "zrekompensowana" kosztem Niemiec przyznaniem Polsce Ziem Zachodnich i Północnych. Nie był to wybór Polski, ale ziemie te stały się szybko organiczną częścią polskiej rzeczywistości.

Polska została podporządkowana w każdej dziedzinie Moskwie, także za zgodą mocarstw zachodnich. To było także przyczyną tego, że powojenne decyzje o reparacjach wojennych dla Polski zostały oddane w gestię Związku Sowieckiego. Nie dość, że te reparacje wojenne były formalnie niewielkie, to jeszcze o ich formule miała za Polskę decydować Moskwa. Zgodziły się na to Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, które nie widziały już w Polsce państwa suwerennego, lecz wasala stalinowskiego ZSRS. Zemściło się to na Polsce, gdy bierutowska ekipa w porozumieniu z Moskwą rezygnowała z domagania się reparacji.

Oświadczenie rządu B. Bieruta w sprawie reparacji od Niemiec Trybuna Ludu 24 sierpnia 1953 roku

Zmiany dokonały się z winy Niemiec

Polska straciła po wojnie suwerenność, tracąc także wielką cześć swojego terytorium i ogromną część swojego dziedzictwa kulturalnego. Niemcy utraciły dużą część suwerenności i dużą część terytorium i dziedzictwa kulturalnego – te ostatnie głównie na rzecz Polski. Ale tu nie ma równoległości i symetrii. Te zmiany dokonały się z winy Niemiec, jako jeden z finalnych skutków II wojny światowej i polityki Trzeciej Rzeszy Niemieckiej. W Niemczech Zachodnich Niemcy mogli bez ograniczeń rozwijać pamięć o wysiedleniu z Polski czy Czechosłowacji. Dyskusja o powojennym wysiedleniu Polaków z Polski Wschodniej była przez prawie pięć dekad zakneblowana przez komunistyczne władze.

Naród niemiecki utracił dodatkowo swoją państwową jedność po wojnie, ponieważ mocarstwa zadecydowały o powołaniu dwóch państw – demokratycznej RFN i komunistycznej NRD. Amerykanie i zachodni sojusznicy, nie bez początkowych wahań, zdecydowali o daleko idącym włączeniu prozachodniej RFN do zachodnich struktur wojskowych, gospodarczych i politycznych. Integracja Niemiec z Zachodem jest jednym z naczelnych osiągnięć świata zachodniego w XX wieku i jednym z naczelnych osiągnięć Niemiec, faktycznie przekreślającym II wojnę światową. To włączenie do zachodnich sojuszy było na tyle głębokie, że Niemcy nie przyjęli sowieckich propozycji zjednoczenia państwa w zamian za odwrócenie się od Zachodu, szczególnie od Stanów Zjednoczonych. Kierownictwo polityczne zachodnioniemieckiego państwa nie wybrało drogi Austrii, która odzyskała państwową jedność po okupacji powojennej, ale za cenę nieuczestniczenia w zachodnich sojuszach. Ten stan trwał w przypadku Austrii aż do połowy lat 90-tych, do wejścia do Unii Europejskiej. Niemcy Zachodnie w NATO są od połowy lat 50., i są także jednym z państw założycielskich Wspólnoty Europejskiej.

Wrogość polsko-niemiecka i próby jej przełamania

Czas powojenny to moment, gdy wrogość Niemców i Polaków wydawała się być niemożliwa do przełamania. Ogrom zbrodni niemieckich, popełnionych na Żydach i Polakach, był przytłaczający.

Życie jednak zaczęło toczyć się dalej. Dwadzieścia lat po wojnie, gdy szczególnie Niemcy Zachodnie zaczęły już otrząsać się z wojny, w Polsce biskupi Kościoła Katolickiego podjęli pierwszą próbę odbudowy relacji polsko-niemieckich. Atak na Kościół ze strony komunistycznej partii i propagandy komunistycznej był potężny. Biskupów nazywano zdrajcami, propaganda antyniemiecka padała na podatny grunt w społeczeństwie, które nadal odczuwało straty wojenne. Kilka lat po antyniemieckiej i antykościelnej furii, komunistyczne władze zawarły z Niemcami Zachodnimi układ o uznaniu przez RFN granicy na Odrze i Nysie. W społeczeństwie przyjęto to z ogromną ulgą. Widmo utraty Ziem Zachodnich przestało ciążyć nad losami milionów Polaków. Znam ludzi, którzy mówili mi, że dopiero po układzie PRL-RFN z grudnia 1970 r. poczuli się na Ziemiach Zachodnich i Północnych na trwale u siebie.

Żeby zrozumieć kontekst potępianej dzisiaj tradycji niemieckiej "polityki wschodniej" czyli "Ostpolitik", nie można zapominać, że to właśnie owa "Ostpolitik" otwarła drogę do kontaktów polsko-niemieckich. Bez "Ostpolitik" RFN nie uznałaby granicy polskiej na Odrze i Nysie. Takie były realia geopolityki i kto o tym zapomina, fałszuje historię.

Faza wzajemnego poznawania się. Ciekawość i propaganda

Nadchodzi kolejny moment polsko-niemieckiego sąsiedztwa, to lata 70. i 80. Polacy i Niemcy zaczynają się poznawać nawzajem. Łatwiej jest wyjechać na Zachód, bardzo, bardzo często Polacy wyjeżdżają do RFN. Dodatkowo zbliża Polaków i Niemców z NRD otwarcie granicy w początku lat 70., takie małe "socjalistyczne Schengen". To otwarcie trwa do powstania Solidarności.

W obawie przez antysocjalistyczną rewoltą, ortodoksyjnie komunistyczne władze we Wschodnim Berlinie zamykają się na kontakty z Polską. W NRD budzi się demon antypolskiej propagandy. Odmiennie jest w Niemczech Zachodnich. Polska budzi ciekawość, a w czasach Solidarności i stanu wojennego autentyczny zachwyt. Polacy są pokazywani jako ci, którzy mogą przełamać podział Europy. Nie ma rozumnego środowiska w Niemczech współczesnych, które kwestionowałoby fakty historyczne, że to polski ruch Solidarności był jednym z głównych czynników otwierających drogę do przełamania podziału Europy i odzyskania państwowej jedności Niemiec. Ale dużą rolę Niemcy przypisują także odwilży w Związku Sowieckim i polityce Gorbaczowa.

Upadek Muru BerlińskiegoDepartament Obrony USA

Kolejny porządek to lata 90. Niemcy jednoczą się na fundamentalnej zasadzie, że nowe państwo jest nadal członkiem najważniejszych instytucji zachodnich. Pierwszym mocarstwem, które dąży do zjednoczenia Niemiec i ustanowienia nowego powojennego porządku są nie kto inny jak Stany Zjednoczone. Zastrzeżenia mają początkowo Londyn i Paryż, ale Waszyngton ma zdanie decydujące i z dwóch państw niemieckich powstaje jedno, a Berlin odzyskuje w pełni rolę stolicy.

Niemcy popierają powiększenie UE i NATO jeszcze zanim zrobią to inne państwa zachodnie

Traktat graniczny między zjednoczonymi Niemcami i niepodległą Polską zamyka wreszcie trwale, faktycznie i formalnie, problem wspólnej granicy. Polska mozolnie wychodzi z bloku wschodniego i zdąża na Zachód. Zjednoczone Niemcy popierają powiększenie Unii Europejskiej i NATO jeszcze zanim zrobią to inne państwa zachodnie, na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Narodowe interesy Polski i Niemiec są zgodne.

Polska chce być objęta sojuszami zachodnimi, a Niemcom potrzebne jest rozszerzenie zachodniej strefy na Polskę. 70 km od stolicy Niemiec ma rozciągać się strefa stabilności – mówią elity niemieckie. Rozszerzenie UE i NATO jest w narodowym interesie Niemiec, co sprawia, że popierają je rządy centroprawicowe i centrolewicowe. Ratyfikacja wejścia Polski do Niemiec zostanie zadecydowana przez Bundestag, gdy rządy sprawuje koalicja SPD – Zieloni. Na jej czele stoi Gerhard Schröder. Rokowania o wejściu Polski do UE kończą się, gdy nadal rządzi ta sama koalicja. Schröder w 2004 r. odcina się zdecydowanie od roszczeń wobec Polski odnośnie do majątków na Ziemiach Zachodnich i Północnych, które próbowały obudzić niektóre skrajne środowiska w Niemczech. Korzystne dla Polski decyzje Niemiec, podjęte przez rząd SPD-Zieloni dzisiaj są zapomniane w świetle późniejszych, kompromitujących i szkodliwych powiązań Schrödera z Putinem.

Partnerstwo polsko-niemieckie. Ale pojawiły się rysy i problemy

 I wreszcie porządek współczesny, po wejściu Polski do NATO i UE. Można wspomnieć o setkach powiązań polsko-niemieckich, w gospodarce, życiu społecznym i politycznym. O intensywnych kontaktach dwustronnych na najprzeróżniejszych szczeblach. O zniknięciu kontroli granicznych, co dzisiaj jest oczywistością, a jeszcze niedawno była to granica podziału, wrogości i nieufności. Polska wraz z resztą Europy Środkowej to najważniejszy partner gospodarczy Niemiec, co sprawiło, że obawa z lat 90., że granica niemiecko-polska może być jak granica Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, nie sprawdziły się.

Zasada sojuszniczości w ramach UE została po raz pierwszy zastosowana w 2006-2007 r., gdy Unia i przewodniczące wtedy pracom UE Niemcy nie zgodziły się na rosyjskie żądania, aby po powiększeniu Unii obszar Polski i innych krajów dawnego bloku wschodniego miał gorszy status handlowy. Wydawało się, że stosunki mogą być właściwie idealne. Ale tu pojawiły się poważne rysy i problemy.

Europejski kryzys finansowy nie zagroził polsko-niemieckiemu partnerstwu, ponieważ Polska już na tyle była stabilna finansowo i gospodarczo, że nie potrzebowała nadzwyczajnego wsparcia, jak Grecja, Hiszpania czy Irlandia. Ale zaufanie między Warszawą i Berlinem podważył kryzys migracyjny, gdy także samodzielna decyzja rządu niemieckiego spowodowała, że do Niemiec i Europy napłynęła duża fala imigrantów z Bliskiego Wschodu. Niemcy zaczęto krytykować w Polsce jako kraj, który nie konsultował swojej decyzji z innymi oraz jako ten kraj, który spowodował zagrożenie dla "chrześcijańskiego" dziedzictwa Europy na skutek otwarcia się na imigrację z krajów muzułmańskich. Wtedy to w propagandowym przekazie środowisk, określających się mianem "prawicowych" czy "konserwatywnych" na trwale pojawił się element zagrożenia kulturowego z Zachodu dla Polski. Unia, Bruksela, Paryż, i szczególnie Berlin miały do Polski eksportować laickość i wielokulturowość. Ten nurt propagandowy uruchamiany jest ciągle dzisiaj.

Niemcy otrząsnęły się z zachwytu wobec putinowskiej Rosji

Decyzje Niemiec, aby zbudować szczególne relacje z Rosją w obszarze energetyki, podważyły intensywne relacje Berlina z Warszawą. Tłumaczenia Niemców, że Rosję lepiej wciągać do współpracy z Europą niż ją izolować nie znalazły zrozumienia w Polsce, gdzie spodziewano się, że rosyjskie agresje w Gruzji, na Krymie oraz Donbasie to wstęp do kolejnych agresywnych akcji rosyjskich nie tylko przeciwko Ukrainie, ale reszcie Europy Środkowej i Wschodniej.

Polskie przewidywania okazały się słuszne, a fakt, że Niemcy nie uznawały aneksji Krymu czy ataku na Gruzję za dalekosiężne zagrożenie, był w Polsce traktowany z rosnącą irytacją. Polska liczyła na Amerykę w powstrzymaniu Nord Stream2, ale Niemcy parły do budowy rurociągu. Sprzeczny z polskimi oraz europejskimi interesami gazociąg został wstrzymany dopiero na godziny przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Niemcy otrząsnęły się z zachwytu wobec putinowskiej Rosji, choć z wahaniem i wątpliwościami włączyły się do wsparcia wojskowego Ukrainy. Eskalacja wojny przez dyktatora z Kremla przekonały Niemców, że Rosja jest trwałym zagrożeniem i że powrotu do relacji z Moskwą długo nie będzie.

Systemy Patriot z Niemiec dla Polski

I to jest kontekst i porządek, w jakim trzeba ocenić ocenę kwestii niemieckich systemów Patriot. Właśnie na tym polega sens inwestycji w polskie bezpieczeństwo, jakim było przyjęcie Polski do NATO i również do UE, że terytoria Polski i Niemiec są jednością w sensie militarnym. W razie zagrożenia Polski, zagrożenie odczuwają w stopniu identycznym Niemcy i co więcej, włączają się w jego ochronę. W Niemczech dodatkowo stacjonują główne siły amerykańskie, które swobodnie mogą wchodzić do Polski na wypadek zagrożenia.

A co do żołnierzy niemieckich? Tak, Polska będzie w pełni bezpieczna, jeśli naszego terytorium będą bronić najważniejsi sojusznicy, w tym Niemcy. Na współpracy wojskowej Polski i Niemiec skorzystają oba państwa i całe NATO. Udział wojsk niemieckich w obronie Polski jest nie tylko wyobrażalny, ale pożądany. Teraz i w przyszłości.

Czy to możliwe ? Tak, chociaż o dzisiejszym stanie relacji z Niemcami decydują, jak to mówiono kiedyś, czynniki wewnętrzne. Kiedy dyskutowano o systemach Patriot z Niemiec, polski rząd deklarował, że poskarżył się na Niemcy w kilkudziesięciu państwach, a chodziło o niezapłacone reparacje. Na nikim w Europie ani w Ameryce te dyplomatyczne noty nie robią wrażenia. Rząd PiS musiałby także poskarżyć się na Waszyngton i Londyn, które w 1945 r. zgodziły się, że o reparacjach będzie decydować za nas Związek Sowiecki.

Federalizacja Europy?

I ostatnia sprawa. Niemcy mają jakoby dążyć do "federalnej", czyli "niemieckiej" Europy, ponieważ taki cel stawia sobie koalicja rządowa w Niemczech. Nie ma tu miejsca na tłumaczenie, że federalizm w Niemczech inaczej rozumiany jest niż w Polsce. Wiadomo nie od dzisiaj, że Unia Europejska jest czymś pomiędzy związkiem suwerennych państw a federacją. I z tego wynikają jej największe plusy i także jej słabości. Ale to się długo, jeśli w ogóle, nie zmieni.

Największymi przeciwnikami budowy federalnej Europy wcale nie są kraje tzw. Trójmorza, na czele z Węgrami, z których szereg ma szczególne i ścisłe relacje z Niemcami. Największym przeciwnikiem federalizacji Europy jest Francja, która ma kompletnie odmienną tradycję państwową i gospodarczą od Niemiec. Gdyby na serio chciano zwalczać "federalizację Europy". to najważniejsze byłyby dla rządu relacje z Paryżem. Ale tak nie jest.

A może po prostu chodzi o "wyimaginowaną federację", "wyimaginowane zagrożenie"? Szkoda tylko, że w sytuacji realnego rosyjskiego zagrożenia dla Polski i NATO, kończy się to na niezrozumiałej odmowie przyjęcia przez obecny rząd niemieckiego uzbrojenia i obsługującej to uzbrojenie niemieckiej załogi wojskowej.

Autorka/Autor:Jacek Stawiski, prowadzący program "Horyzont"

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lance Cpl. Alyssa Chuluda/dvidshub.net

Pozostałe wiadomości

Skierowaliśmy do Adama Bodnara zawiadomienie w sprawie podkomisji smoleńskiej - poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. - Rozpoczęły się dwa śledztwa, sprawa jest w prokuraturze - dodał.

Jest zawiadomienie w sprawie podkomisji smoleńskiej. "Trafiliśmy na bardzo ciekawy materiał dowodowy"

Jest zawiadomienie w sprawie podkomisji smoleńskiej. "Trafiliśmy na bardzo ciekawy materiał dowodowy"

Źródło:
PAP

Do trzech lat więzienia grozi dwóm mężczyznom podejrzanym o uprowadzenie pięcioletniej dziewczynki. Ta szła z mamą z chodnikiem, gdy obok podjechał samochód. Doszło do szarpaniny. Wszystko działo się w Łapach (woj. podlaskie). Mężczyzn zatrzymano na drugim krańcu Polski. 

Wysiedli z auta i porwali pięciolatkę. W pościg ruszyła policja w całym kraju. "Zatrzymaliśmy ich kilometr przed granicą" 

Wysiedli z auta i porwali pięciolatkę. W pościg ruszyła policja w całym kraju. "Zatrzymaliśmy ich kilometr przed granicą" 

Źródło:
tvn24.pl

Sieć Euronet poinformowała w komunikacie, że 18 czerwca 2024 roku "przeprowadza jednodniową akcję protestacyjną". Jej celem jest "zwrócenie uwagi konsumentów, decydentów oraz partnerów biznesowych na obecną sytuację operatorów bankomatów w Polsce". Dlatego we wtorek 18 czerwca będzie obowiązywał limit wypłaty gotówki do 200 zł.

Strajk bankomatów. Dziś wypłacisz mniej pieniędzy

Strajk bankomatów. Dziś wypłacisz mniej pieniędzy

Źródło:
tvn24.pl

Nadchodzące dni przyniosą nam bardzo nierówną aurę. W południowej Polsce spodziewana jest pierwsza w tym roku fala upałów, której nie uda się jednak wedrzeć na północ. Prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski wyjaśnił, że jest to związane z systemem frontów atmosferycznych, który będzie przechodził nad Polską w niezbyt przyjemnym dla nas towarzystwie burz i ulew.

Aura podzieli Polskę. Z jednej strony afrykański upał, z drugiej niecałe 20 stopni

Aura podzieli Polskę. Z jednej strony afrykański upał, z drugiej niecałe 20 stopni

Źródło:
TVN24

Dieta wysokotłuszczowa może nasilać stany lękowe - wynika z badań opublikowanych w piśmie "Biological Research". Naukowcy wyjaśniają, w jaki sposób spożywanie dużej ilości tłuszczów nasyconych pochodzących z produktów zwierzęcych wpływa na mózg.

Ten rodzaj diety może nasilać stany lękowe. Nowe badania

Ten rodzaj diety może nasilać stany lękowe. Nowe badania

Źródło:
PAP, DailyScience

Jedna z lokalnych fundacji oferuje przybywającym na Sardynię turystom darmowe zakwaterowanie na trzy noce. Muszą oni jednak spełnić dwa warunki, a mianowicie wybrać się na pieszą wędrówkę historycznym szlakiem Santa Barbara i mieć nie więcej niż 35 lat. W ten sposób organizatorzy akcji chcą przyciągnąć większą liczbę młodych gości.

Darmowe noclegi dla turystów na słynnej wyspie. I tylko dwa warunki

Darmowe noclegi dla turystów na słynnej wyspie. I tylko dwa warunki

Źródło:
Time Out, BBC, camminominerariodisantabarbara.org

Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła w TVN24 o Trzeciej Drodze i jej wyniku w wyborach do europarlamentu. Stwierdziła, że jej rezultat to "dowód empiryczny", że w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych "Donald Tusk pomógł i rzucił koło ratunkowe Trzeciej Drodze".

Nowacka: Hołownia ma dowód empiryczny, że Tusk pomógł i rzucił koło ratunkowe Trzeciej Drodze

Nowacka: Hołownia ma dowód empiryczny, że Tusk pomógł i rzucił koło ratunkowe Trzeciej Drodze

Źródło:
TVN24

Próba "nieudolnego zniekształcania" badania na wykrywaczu kłamstw i oskarżenie o korupcję. W tle wątek podsłuchiwania Zygmunta Solorza - to zarzuty wobec Marka Chrzanowskiego, byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowała we wtorek "Gazeta Wyborcza", która opisała, co znalazło się w akcie oskarżenia przeciwko Chrzanowskiemu. W tekście podkreślono, że "korupcyjna propozycja, która przewodniczący KNF złożył bankierowi Leszkowi Czarneckiemu, nie miała i nie ma precedensu".

"Korupcyjna propozycja, która nie miała i nie ma precedensu". Co zarzuca się byłemu szefowi KNF?

"Korupcyjna propozycja, która nie miała i nie ma precedensu". Co zarzuca się byłemu szefowi KNF?

Źródło:
PAP

Na 25 lat więzienia sąd skazał 37-letniego Krzysztofa L. Według ustaleń śledczych, mężczyzna najpierw zabił nożem znajomego żony, a potem zamierzał pozbyć się również kobiety. 32-latka cudem przeżyła.

Zabił nożem znajomego żony, ale jej też nie zamierzał oszczędzić

Zabił nożem znajomego żony, ale jej też nie zamierzał oszczędzić

Źródło:
PAP

Kogo Prawo i Sprawiedliwość wystawi w wyborach prezydenckich? Lista ponoć jest gotowa. Może na niej zabraknąć Mateusza Morawieckiego i nie będzie też żadnej kobiety, bo jak wyjaśnia prezes partii Jarosław Kaczyński, "na czas wojny, to nie jest dobry wybór". Materiał magazynu "Polska i Świat".

Porządki w PiS i oczekiwanie na ogłoszenie kandydata na prezydenta

Porządki w PiS i oczekiwanie na ogłoszenie kandydata na prezydenta

Źródło:
TVN24

Odkryliśmy, że z kart kredytowych Ministerstwa Sprawiedliwości opłacane były reklamy i promocja polityków Suwerennej Polski w mediach społecznościowych. Gdy je przeanalizowaliśmy, to okazało się, że nie do końca mieszczą się one w ogólnym profilu resortu sprawiedliwości - przekazał minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Bodnar: z kart kredytowych ministerstwa opłacano reklamy i promocję polityków Suwerennej Polski

Bodnar: z kart kredytowych ministerstwa opłacano reklamy i promocję polityków Suwerennej Polski

Źródło:
PAP

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w przepisach o ruchu drogowym. Chodzi o dodanie zapisu dotyczącego utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę poza obszarem zabudowanym. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Za to wykroczenie stracisz prawo jazdy. Będą nowe przepisy

Za to wykroczenie stracisz prawo jazdy. Będą nowe przepisy

Źródło:
PAP

Trwają prace nad przyśpieszeniem orzekania rozwodu w Polsce. Ministerstwo Sprawiedliwości ma na stole dwie propozycje. Rozwód u notariusza albo w urzędzie stanu cywilnego - informuje "Rzeczpospolita". Eksperci są przychylni temu rozwiązaniu, ale obawiają się szybkich rozwodów na przykład po kłótni małżeńskiej.

Rozwód w błyskawicznym tempie. Nowy plan Ministerstwa Sprawiedliwości

Rozwód w błyskawicznym tempie. Nowy plan Ministerstwa Sprawiedliwości

Źródło:
"Rzeczpospolita"

Grupa około 30 północnokoreańskich żołnierzy ponownie przekroczyła granicę lądową między Koreami - poinformowało we wtorek Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS). Jak dodano, wojskowi wycofali się natychmiast po strzałach ostrzegawczych ze strony wojska Korei Południowej.

Żołnierze Korei Północnej ponownie przekroczyli granicę, padły strzały ostrzegawcze

Żołnierze Korei Północnej ponownie przekroczyli granicę, padły strzały ostrzegawcze

Źródło:
PAP

Upały nadciągają na Stany Zjednoczone. Tereny zamieszkałe przez 70 milionów ludzi zostały objęte ostrzeżeniami przed gorącem, a niektóre regiony czeka potencjalnie najdłuższa fala gorąca od dekad. Co ciekawe, w części kraju spodziewana jest niemal zimowa aura.

Na horyzoncie "najdłuższa od dziesięcioleci" fala upałów

Na horyzoncie "najdłuższa od dziesięcioleci" fala upałów

Źródło:
PAP, NWS, NHC

Przewodniczący Rady Europejskiej ogłosił, że przywódcom Unii Europejskiej nie udało się w poniedziałek porozumieć ws. obsady czterech najwyższych stanowisk w Unii. Charles Michel podkreślił jednak, że negocjacje zmierzają w dobrym kierunku. Szefowie państw i rządów powrócą na oficjalny szczyt w przyszłym tygodniu.

Bez porozumienia w sprawie obsady najwyższych unijnych stanowisk

Bez porozumienia w sprawie obsady najwyższych unijnych stanowisk

Źródło:
PAP

Mieszkańcy jednego z bloków komunalnych w Piasecznie dostali astronomiczne rachunki za ogrzewanie. Jedna z mieszkanek za 13-metrowe mieszkanie musi zapłacić ponad 20 tysięcy złotych. - Jesteśmy załamani - mówi Barbara Kosmala. Problemy pojawiły się, gdy wzrosły ceny gazu. Gmina zapewnia, że rozpatrzy indywidualne wnioski mieszkańców i wypracuje formułę ulg.

Za ogrzewanie 13-metrowego mieszkania komunalnego musi zapłacić ponad 20 tysięcy złotych. Sąsiedzi podobnie

Za ogrzewanie 13-metrowego mieszkania komunalnego musi zapłacić ponad 20 tysięcy złotych. Sąsiedzi podobnie

Źródło:
tvnwarszawa.pl, Kontakt 24, TVN24

Import awokado z Meksyku do Stanów Zjednoczonych został wstrzymany - donosi meksykański dziennik "El Universal". Powodem ma być incydent dotyczący bezpieczeństwa. Dwaj amerykańscy inspektorzy mieli być przetrzymywani i pobici - przekazała gazeta.

USA bez meksykańskich awokado. To odpowiedź na niebezpieczny incydent

USA bez meksykańskich awokado. To odpowiedź na niebezpieczny incydent

Źródło:
PAP

15-letni chłopak na quadzie wjechał w zamkniętą bramę wjazdową do przedszkola. W stanie ciężkim trafił do szpitala.

"15-latek jechał quadem bez kasku. Uderzył w zamkniętą bramę przedszkola"

"15-latek jechał quadem bez kasku. Uderzył w zamkniętą bramę przedszkola"

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Tak, wspieram Zełenskiego i naród Ukrainy i nadal będę to robić - podkreślił Rod Stewart. Brytyjski piosenkarz odniósł się w ten sposób do gwizdów, które pojawiły się na jego piątkowym koncercie w Niemczech, gdy wyraził poparcie ukraińskiego prezydenta.

Rod Stewart broni swojego wsparcia dla Ukrainy. "Nadal będę to robić"

Rod Stewart broni swojego wsparcia dla Ukrainy. "Nadal będę to robić"

Źródło:
BBC

Pojazd należący do konwoju pogrzebowego byłego wiceprezydenta Malawi Saulosa Chilimy wjechał w żałobników biorących udział w pochówku. W wyniku zdarzenia zginęły cztery osoby, w tym kobieta w ciąży.

Cztery osoby zginęły na pogrzebie wiceprezydenta Malawi

Cztery osoby zginęły na pogrzebie wiceprezydenta Malawi

Źródło:
PAP

Zaginęła 39-letnia Natalia Panocha-Raczkiewicz z podpoznańskiego Gortatowa. O nagłym zniknięciu kobiety rodzina zaalarmowała policję, która opublikowała komunikat na swojej stronie. Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby posiadające wiedzę o tym, gdzie przebywa zaginiona.

Kontakt nagle się urwał. Poszukiwania 39-letniej Natalii spod Poznania

Kontakt nagle się urwał. Poszukiwania 39-letniej Natalii spod Poznania

Źródło:
DDTVN, TVN24

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko kobiecie i dwóch mężczyznach o działalność w grupie przestępczej, w której nakłaniali do prostytucji i czerpali z niej korzyści majątkowe. Oskarżeni usłyszeli również zarzuty przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Trzy osoby oskarżone o sutenerstwo i przestępstwa przeciw wolności seksualnej

Trzy osoby oskarżone o sutenerstwo i przestępstwa przeciw wolności seksualnej

Źródło:
PAP

W miejscowości Zgagowo koło Sierpca (Mazowsze) mieszkańcy znaleźli bociana z urazem skrzydła, który błąkał się w pobliżu ruchliwej drogi. Zaopiekował się nim dzielnicowy. Do czasu odzyskania sił ptak zamieszkał ogrodzie policjanta.

Ranny bocian chodził w pobliżu ruchliwej drogi. Zamieszkał w ogrodzie u dzielnicowego

Ranny bocian chodził w pobliżu ruchliwej drogi. Zamieszkał w ogrodzie u dzielnicowego

Źródło:
PAP

W poniedziałek sejmik województwa małopolskiego, w którym większość ma PiS, próbował - już po raz drugi - wybrać marszałka. Po wielokrotnych przerwach sesja ma zostać dokończona dwa dni później. Przez wewnętrzne tarcia w partii rekomendowany przez Jarosława Kaczyńskiego poseł Łukasz Kmita nie uzyskał dotąd poparcia radnych własnego ugrupowania. Nie pomógł apel byłej premier Beaty Szydło ani osobisty nadzór sekretarza generalnego PiS. - Jesteśmy o włos od kompromisu - deklaruje poseł Kmita w rozmowie z tvn24.pl.

Nie pomógł apel byłej premier i osobisty nadzór sekretarza PiS. Radni wciąż nie wybrali marszałka

Nie pomógł apel byłej premier i osobisty nadzór sekretarza PiS. Radni wciąż nie wybrali marszałka

Źródło:
tvn24.pl

Od przeszło roku w Polsce działa powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców. U kobiet HPV najczęściej przyczynia się do zachorowania na raka szyjki macicy, a u mężczyzn - na raka krtani. Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki, która może skutecznie zapobiec wielu nowotworom, przyjęło ponad 180 tysięcy dzieci spośród 900 tysięcy, które do końca roku zyskają taką możliwość.

Od roku można bezpłatnie zaszczepić się przeciwko HPV. Ile dzieci skorzystało z programu?

Od roku można bezpłatnie zaszczepić się przeciwko HPV. Ile dzieci skorzystało z programu?

Źródło:
Ministerstwo Zdrowia, PAP
Jedne spółki przelewają miliony, inne odmawiają. Co dalej z Polską Fundacją Narodową?

Jedne spółki przelewają miliony, inne odmawiają. Co dalej z Polską Fundacją Narodową?

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Król Danii Fryderyk X zainaugurował w poniedziałek pierwszy element 18-kilometrowego tunelu kolejowo-drogowego pod cieśniną Bełt Fehmarn na Morzu Bałtyckim. Za pięć lat inwestycja ma być gotowa do użytku. Połączy duńskie miasto Roedby z Puttgarden w Niemczech.

Duński król zainaugurował pierwszy element tunelu pod Bałtykiem

Duński król zainaugurował pierwszy element tunelu pod Bałtykiem

Źródło:
PAP

Ulewy nawiedziły Salwador. Intensywne opady utrzymują się od soboty nad całym krajem, powodując podtopienia i śmiertelnie groźne osuwiska. Gwałtowna aura przyczyniła się do śmierci 11 osób, a meteorolodzy ostrzegają, że pogoda może się pogorszyć.

W ulewach zginęło 11 osób. Deszcz ma padać jeszcze mocniej

W ulewach zginęło 11 osób. Deszcz ma padać jeszcze mocniej

Źródło:
PAP, Reuters, Prensa Latina

W poniedziałek wieczorem podczas antyrządowego protestu w Jerozolimie w pobliżu domu premiera Benjamina Netanjahu doszło do starć z policją. W wyniku incydentów zatrzymanych zostało dziewięć osób, a trzy inne zostały ranne. Według mediów jednym z zatrzymanych jest Noam Dan, którego bliski jest przetrzymywany jako zakładnik w Strefie Gazy.

Protestujący przedarli się przez policyjną blokadę blisko rezydencji Netanjahu

Protestujący przedarli się przez policyjną blokadę blisko rezydencji Netanjahu

Źródło:
PAP

Władimir Putin zwolnił czterech wiceministrów obrony i mianował ich następców - podała agencja Reutera. Wśród nowych urzędników resortu obrony znalazła się między innymi krewna Putina, Anna Ciwilewa, która według rosyjskich mediów jest córką jego kuzyna.

Putin przemeblowuje rosyjski resort obrony. Krewnej powierzył urząd wiceministra

Putin przemeblowuje rosyjski resort obrony. Krewnej powierzył urząd wiceministra

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

"Ród smoka" powrócił. Wyczekiwany przez fanów pierwszy odcinek drugiego sezonu hitowego serialu ukazał się w HBO i na platformie Max w poniedziałek o trzeciej nad ranem. Są już pierwsze recenzje. Jak "Syna za syna" oceniają krytycy i dziennikarze?  

"Uczta dla oka i ucha". Pierwsze recenzje premierowego odcinka "Rodu smoka"

"Uczta dla oka i ucha". Pierwsze recenzje premierowego odcinka "Rodu smoka"

Źródło:
tvn24.pl