Opinie i wydarzenia

"Istotne ryzyka", "nieprawidłowy nadzór" Sasina. Raport NIK o sprzedaży Lotosu

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała wyniki kontroli dotyczące między innymi fuzji Orlenu i Lotosu. NIK zwraca między innymi uwagę na "rażąco niską cenę za sprzedaż aktywów Grupy Lotos - co najmniej 5 miliardów złotych poniżej szacowanej wartości". Z raportu wynika ponadto, że w procesie połączenia Orlenu z Lotosem minister aktywów państwowych "nierzetelnie wykonywał ustawowe obowiązki kontrolne". W opublikowanym w poniedziałek raporcie NIK napisała, że "w kontrolowanym okresie zapewniono ciągłość dostaw ropy naftowej i paliw, to jednak nie udało się osiągnąć wyznaczonych przez rząd celów, które miały poprawić bezpieczeństwo paliwowe naszego kraju", ale "kluczowa dla tego bezpieczeństwa fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos, przy uwzględnieniu środków zaradczych uzgodnionych pomiędzy Orlenem i Komisją Europejską, spowodowała powstanie istotnych ryzyk dla tego bezpieczeństwa".

 

ZOBACZ TEŻ: Reportaż "Fuzja (nie)kontrolowana", w którym ujawniono, iż firma Saudi Aramco zapłaciła za część Lotosu 7 miliardów 200 milionów złotych mniej, niż była ona warta. Dostępne sąt  również reportaże o błyskawicznej karierze Obajtka zatytułowany "Szybka kariera 'Człowieka Wolności'" oraz "Wszystko mogę". 

 

 

05.02.2024
Długość: 49 min