Kobiecy Punkt Widzenia

"Władza ma twarz mężczyzny, a pierwsza linia frontu twarz kobiety"

Walka z pandemią ma twarz kobiety. Według badań WHO, na całym świecie, także w Polsce, kobiety stanowią zdecydowaną większość personelu walczącego z koronawirusem, ale co znamienne, nie decydują o tej walce, zajmują niespełna jedną czwartą stanowisk decyzyjnych. Z kolei luka płacowa między pracownicami a pracownikami ochrony zdrowia wynosi 28 procent. Małgorzata Mielcarek pokazuje "Kobiecy Punkt Widzenia" doktor Magdaleny Wiśniewskiej - szefowej szpitala tymczasowego w Szczecinie, prezeski Okręgowej Izby Lekarskiej, z którą szuka odpowiedzi na pytanie, czy kobiety i mężczyźni tak samo znoszą COVID-19 i czy walka z pandemią wyglądałaby inaczej, gdyby zarządzały nią kobiety. – Jestem za tym, żeby kobiety, które uważają, że mogą o czymś decydować, to robiły – mówi doktor. Przyznaje, że na początku swojej pracy spotkała się z nieprzyjemnymi pytaniami ze względu na jej chwilowy gorszy humor. Pomimo lat, wciąż kobiety są narażone na nierówne traktowanie.