Podcast o zagranicy

Którym carem jest Putin? Rosyjska kuchnia mitów typu fusion

Władimir Władimirowicz Putin musi czuć sporą presję na sukces patrząc w puste oczy ustawionych na Kremlu posągów carskich poprzedników. Czy chodzi o to, żeby im dorównać, a może ich przerosnąć? A przecież są jeszcze przywódcy bolszewiccy. Jak pogodzić Stalina z caratem? O rosyjskiej kuchni historycznej typu fusion z Anną Łabuszewską z "Tygodnika Powszechnego".