"Połączenie nastąpi niezwłocznie". Jest decyzja sądu w sprawie muzeów II Wojny Światowej i Westerplatte

Aktualizacja:
Co z Muzeum II Wojny Światowej?
Co z Muzeum II Wojny Światowej?
tvn24
Co dalej z muzeum?tvn24

Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie w sprawie zażalenia ministra kultury na wstrzymanie połączenia Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte. Uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - Połączenie muzeów staje się możliwe do realizacji. Nastąpi to niezwłocznie. Oznaczać to będzie wydatne zwiększenie ich potencjału - poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwsze rozporządzenie ministra w sprawie połączenia gdańskich placówek zostało wydane we wrześniu ub.r. i zakładało ono, że połączenie nastąpi 1 grudnia ub.r.

Resort uzasadniał tę decyzję względami "organizacyjnymi, finansowymi i merytorycznymi". Wskazywał, że oba muzea mają "zbliżony profil działalności, a ich połączenie pozwoli zoptymalizować koszty przeznaczane z budżetu państwa na ich funkcjonowanie oraz zwiększyć potencjał rozwojowy, a tym samym wzmocnić ich pozycję na muzealnej mapie Polski i świata".

Na prośbę Muzeum II Wojny Światowej (MIIWŚ), w którym trwały ostatnie prace budowlane i przygotowanie wystawy głównej, resort przesunął ten termin na 1 lutego br.

WSA wstrzymuje

Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał jednak połączenie dwóch gdańskich muzeów - Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - do czasu prawomocnego rozpoznania zażalenia na decyzję resortu kultury.

Dyrekcja MIIWŚ oraz Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zażalenie na decyzję łączącą placówki. Skarżący zarzucali ministerstwu m.in., że podjęło ono decyzję bez koniecznej ich zdaniem konsultacji z Radą ds. Muzeów.

WSA skargi dotąd nie rozpatrzył, ale w listopadzie 2016 r. wstrzymał wykonanie decyzji o połączeniu placówek do czasu, aż zajmie się sprawą. Na tę decyzję skargę złożył resort kultury i 24 stycznia NSA uwzględnił zażalenie ministra kultury: wskazując na niedociągnięcia formalne w decyzji WSA nakazał ponownie zająć się sprawą zażalenia ministerstwa.

Jak podano w komunikacie, rozstrzygnięcie WSA jest nieprawomocne. "Od wydanego postanowienia strony postępowania mogą złożyć zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem" – poinformowano.

NSA uchyla wstrzymanie

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w środę postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wstrzymujące połączenie Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Decyzję wstrzymującą połączenie obu muzeów zaskarżył resort kultury.

- W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, że państwowe instytucje kultury nie są jednostkami organizacyjnie podporządkowanymi Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie ma uzasadnionych podstaw - napisano w uzasadnieniu postanowienia.

PRZECZYTAJ CAŁE UZASADNIENIA SĄDU

"Myślę, że to będzie rychło"

Taka decyzja sądu cieszy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Połączenie muzeum staje się możliwe do realizacji. Nastąpi to niezwłocznie. Oznaczać to będzie wydatne zwiększenie ich potencjału - poinformowało tuż po publikacji uzasadnienia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki postanowieniu NSA decyzja ministra KiDN prof. Piotra Glińskiego z dn. 23 września 2016 r. o połączeniu Muzeum II WŚ i Muzeum Westerplatte Wojny Obronnej 1939 w jedno muzeum staje się możliwa do realizacji. Funkcjonowanie dwóch muzeów o podobnej tematyce i profilu na terenie jednego miasta nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych ani organizacyjnych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Głos w sprawie zabrał też sam minister Piotr Gliński, który nie wydawał się być zaskoczony. - Spodziewałem się takiego rozstrzygnięcia to postanowienie świadczy o tym, że NSA po raz drugi dobrze wykonał swoją pracę. Myślę, że nie ma żadnych przeszkód, żeby połączyć te instytucje, ale wynajdywano różne preteksty, żeby tego nie robić - powiedział Gliński.

Minister na razie nie podał, żadnych konkretnych terminów połączenia placówek. - Myślę, że nastąpi to rychło - dodał Gliński.

Gliński o decyzji NSA:

Minister Gliński o decyzji NSA
Minister Gliński o decyzji NSA tvn24

Minister chce "optymalne wykorzystać potencjał placówek"

Decyzję o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej (MIIWŚ) powołanego pod koniec 2008 r. z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 powołanym przez resort kultury w grudniu 2015 r. podjął minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Informując w kwietniu ub.r. o zamiarze połączenia placówek resort wyjaśniał, że celem tej zmiany jest "optymalne wykorzystanie potencjału placówek o zbliżonym profilu działalności zlokalizowanych w Gdańsku, przy optymalizacji wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa".

Gliński: chcę przywrócić obu muzeom pierwotny cel

W jednym z wywiadów Gliński podkreślał, że MKiDN chce przywrócić obu muzeom pierwotny cel. "Bo przecież tzw. Muzeum II Wojny Światowej powołane zostało jako Muzeum Westerplatte. Jego celem było opowiadanie Polakom o II wojnie światowej, a właśnie Westerplatte jest w Gdańsku symbolem tej wojny (...). My, łącząc te dwie instytucje, przywracamy stan pierwotny. Muzeum II Wojny Światowej zbudowane przez naszych poprzedników nikt nie zniszczy, chcemy z tego dorobku skorzystać, łącząc go z Muzeum Westerplatte. Chcemy dopełnić przekaz Muzeum II Wojny Światowej" - mówił Gliński.

Prezentacja wystawy głównej w Muzeum II Wojny Światowej
Prezentacja wystawy głównej w Muzeum II Wojny Światowejtvn24

"Chcą zmienić wystawę"

W opinii dyrektora MIIWŚ Pawła Machcewicza prawdziwym powodem łączenia placówek i – co za tym idzie - powołania nowej, jest chęć zmiany szefostwa MIIWŚ.

Dyrektor prof. Paweł Machcewicz: Muzeum II WŚ przestanie istnieć
Dyrektor prof. Paweł Machcewicz: Muzeum II WŚ przestanie istniećtvn24

Minister krytykuje

Minister kultury krytykował przygotowywaną przez muzeum ekspozycję. - Muzeum II Wojny Światowej powinno wyrażać sprzeciw przeciwko wojnie, ale nie tylko. W tej koncepcji musi być wyrażone także w większym, czy głębszym sensie tego słowa stanowisko tych polityków, którzy obecnie mają mandat społeczny dotyczący polityki historycznej - mówił w połowie września w Sejmie Gliński.

Teraz wystawa jest otwarta i zbiera same pochlebne opinie.

Możliwe odebranie darowanej działki

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wielokrotnie przypominał, że wartą 53 mln zł usytuowaną w ścisłym historycznym centrum miasta działkę pod budowę placówki podarował samorząd i nie wykluczał, że wystąpi on o zwrot darowizny. W kwietniu ub.r. Adamowicz przypomniał m.in., że akt notarialny, którym po podjęciu uchwały przez radnych miasto przekazało teren, zawiera m.in. zapis, iż dyrektor MIIWŚ "zobowiązuje się (…) nie dokonywać żadnych czynności prawnych lub faktycznych, które prowadziłyby do zmiany przeznaczenia lub wykorzystania darowanych nieruchomości". Tuż po ogłoszeniu decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego Paweł Adamowicz zwołał konferencję, podczas której przypomniał, że "zastrzega sobie prawo skorzystania z drogi sądowej, jeżeli będzie taka potrzeba". Zastrzegł, że jeśli powstanie nowa instytucja w miejsce obecnego Muzeum II Wojny Światowej to on będzie ją dokładnie obserwował.

- Będę patrzył czy to nowe muzeum i jej działania są zgodne z wolą darczyńcy z uchwały Rady Miasta Gdańska. Z przyczyn oczywistych na razie nie podam żadnej daty i tego czy wystąpimy na drogę sądową. To będzie zależało od nowej dyrekcji - powiedział Adamowicz.

1 września 2009 r. na Westerplatte Tusk podpisał akt erekcyjny muzeum

Propozycję utworzenia placówki muzealnej poświęconej II wojnie światowej zaprezentował w grudniu 2007 r. ówczesny premier Donald Tusk. Pierwotny pomysł zakładał zaangażowanie w tworzenie placówki innych europejskich państw, w tym Niemiec, Rosji i Izraela. Ostatecznie przeważyła koncepcja placówki tworzonej bez udziału innych krajów i przedstawiającej losy Polski w latach 1939–1945 na szerokim tle europejskim.

1 września 2008 r., w czasie uroczystości w Gdańsku, ówczesny minister kultury Bogdan Zdrojewski podpisał zarządzenie, na mocy którego miało powstać – jako część Muzeum II Wojny Światowej - Muzeum Westerplatte. Tego samego dnia Tusk powołał na stanowisko pełnomocnika ds. Muzeum II Wojny Światowej prof. Pawła Machcewicza i powierzył mu przygotowanie koncepcji placówki. Rozporządzenie powołujące Muzeum II Wojny Światowej zostało podpisane 26 listopada 2008 roku.

1 września 2009 r., podczas zorganizowanych na Westerplatte obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Tusk podpisał akt erekcyjny muzeum. Na terenie b. wojskowej składnicy otwarto też przygotowaną przez zespół MIIWŚ wystawę plenerową "Westerplatte: Kurort – Bastion – Symbol".

Na projekt budowy MIIWŚ polski rząd, w ramach wieloletniego programu, zarezerwował 358 mln zł. Ostatecznie suma ta urosła do 449 mln zł, a przyczyną był m.in. wyższy niż wstępnie zakładano koszt budowy.

Wysokie koszty budowy placówki pojawiały się wśród zarzutów ze strony aktualnego kierownictwa resortu kultury pod adresem szefostwa MIIWŚ. Pod koniec października, powołując się na wyniki kontroli, resort wskazywał m.in. na niewłaściwe przygotowanie inwestycji, czego rezultatem miały być rosnące koszty. Wskazywano też na dokonane bez zgody ministerstwa zwiększenie powierzchni budowanego gmachu oraz niezgodne z prawem zakupy na ponad 13 mln zł. Resort ocenił, że generalne straty z powodu niegospodarności podczas budowy MIIWŚ wyniosły 90 mln zł.

Prof. Machcewicz, dyrektor MIIWŚ przypomniał, że kolejne wielkie Muzeum Historii Polski budowane w Warszawie ma kosztować 490 mln zł, czyli więcej niż Muzeum II Wojny Światowej. Informował też, że zakończona w grudniu 2015 r. kontrola przeprowadzona przez NIK na budowie muzeum nie wykazała nieprawidłowości, a wszystkie działania - zwiększenie powierzchni budowanego budynku i zakupy - były konsultowane z MKiDN i zyskiwały akceptację urzędników. W odpowiedzi minister Gliński zakwestionował wiarygodność przeprowadzonej przez NIK kontroli. "Mamy informację, dlaczego w protokole NIK nie było więcej uwag" - powiedział wicepremier, nie dodając jednak żadnych szczegółów.

Pierwsi zwiedzający na wystawie Muzeum II Wojny Światowej
Pierwsi zwiedzający na wystawie Muzeum II Wojny Światowejtvn24

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl

Ekspozycja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Ekspozycja Muzeum II Wojny Światowej w GdańskuMuzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Jedna z największych ekspozycji na świecie będzie w Muzeum II WŚ w Gdańsku
Jedna z największych ekspozycji na świecie będzie w Muzeum II WŚ w GdańskuMuzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Autor: aa/gp / Źródło: PAP/ Tvn24 Pomorze

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości

Mamy do czynienia z istnym podziemiem wizowym, a siedzibą tego gangu było Ministerstwo Spraw Zagranicznych - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 Aleksandra Leo z Polski 2050-Trzeciej Drogi, która jest członkinią komisji śledczej badającej aferę wizową. - Trzeba wyjaśnić wszystkie rzeczy i dobrze, że ta komisja śledcza powstała - mówił Michał Wójcik z Suwerennej Polski. Został też zapytany o ocenę wystąpienia Radosława Sikorskiego na forum ONZ.

"Nie było złe", ale nie ma czego "gratulować". Wójcik komentuje wystąpienie Sikorskiego

"Nie było złe", ale nie ma czego "gratulować". Wójcik komentuje wystąpienie Sikorskiego

Źródło:
TVN24

Na uniwersytecie w Mediolanie 398 studentów medycyny spośród 408 nie zdało egzaminu z mikrobiologii. Sprawdzianu nie zaliczył studentom znany włoski wirusolog, profesor Roberto Burioni. Jak przyznał, ponad 40 procent studentów nie potrafiło nawet zdiagnozować grypy.

"Rzeź" na uniwersytecie. Egzamin zaliczyło tylko 10 z 408 studentów

"Rzeź" na uniwersytecie. Egzamin zaliczyło tylko 10 z 408 studentów

Źródło:
PAP, La Nazione

Prezydent USA Joe Biden odbył w środę rutynowe badania lekarskie w szpitalu wojskowym Walter Reed w stanie Maryland. - Wszystko jest w porządku - przekazał dziennikarzom po badaniach. Zapytany, czy jest coś, czym Amerykanie powinni się niepokoić, Biden zażartował na temat swojego wieku. - No cóż, lekarze uważają, że wyglądam za młodo - powiedział.

Joe Biden po badaniach lekarskich. "Uważają, że wyglądam za młodo"

Joe Biden po badaniach lekarskich. "Uważają, że wyglądam za młodo"

Źródło:
Reuters, PAP

Zabieranie go stamtąd wywołałoby kolejną wojnę, przez kolejne miesiące zajmowalibyśmy się tylko tym, zamiast naprawieniem państwa, to nie jest nam do niczego potrzebne - powiedział w "Faktach po Faktach" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski o pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej.

"Jestem przeciwnikiem, żeby ten pomnik zniknął z placu"

"Jestem przeciwnikiem, żeby ten pomnik zniknął z placu"

Źródło:
TVN24, tvnwarszawa.pl

Ruszają rządowe prace nad tak zwanym kasowym PIT, czyli rozwiązaniem, które zakłada, że firmy mają obowiązek zapłacić podatek dochodowy dopiero po faktycznym otrzymaniu środków z faktury. - Około 80 procent małych przedsiębiorców będzie mogło z tego rozwiązania skorzystać - tłumaczył w TVN24 BiS minister Maciej Berek.

Rewolucja dla firm. "80 procent małych przedsiębiorców będzie mogło skorzystać"

Rewolucja dla firm. "80 procent małych przedsiębiorców będzie mogło skorzystać"

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Na jutro zwołałem szczyt rolniczy w Warszawie - poinformował w środę premier Donald Tusk. Jak przekazał szef rządu, "na tym spotkaniu z przedstawicielami protestujących będziemy szukali z dobrą wolą rozwiązania problemu". Tusk mówił także, że rząd rozmawia ze stroną ukraińską "o czasowym zamknięciu granicy i zamknięciu wymiany handlowej", jednak byłoby to rozwiązanie tymczasowe i "bolesne" dla obu stron. Do tej kwestii odniósł się w mediach społecznościowych ukraiński wicepremier Ołeksandr Kubrakow.

Tusk o rozwiązaniu "bolesnym" dla obu stron. Jest odpowiedź

Tusk o rozwiązaniu "bolesnym" dla obu stron. Jest odpowiedź

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Jedna osoba nie żyje, a dwie zaginęły po wypadku łodzi na wodach francuskich kanału La Manche. Tylko w środę uratowano tam 180 osób.

Akcja ratunkowa na kanale La Manche

Akcja ratunkowa na kanale La Manche

Źródło:
BBC, Sky News

Richard Lewis, amerykański komik i aktor, gwiazda serialu "Pohamuj entuzjazm", zmarł w wieku 76 lat.

Zmarł Richard Lewis, gwiazda amerykańskiej komedii

Zmarł Richard Lewis, gwiazda amerykańskiej komedii

Źródło:
The Guardian

Poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki był na przejściu granicznym, gdzie przekonywał, że zboże z Ukrainy nie przejeżdża przez nasz kraj tranzytem, a trafia na polskie półki sklepowe i do "różnych firm". Razem z innymi parlamentarzystami sugerował, że transportowana kukurydza jest przewożona razem z cementem. Parlamentarzyści nie pokazali jednak żadnych dowodów na potwierdzenie swoich tez. O publikowane przez Mateckiego nagrania zapytaliśmy między innymi Krajową Administrację Skarbową. "Nie wystąpiły przypadki, aby towary objęte zakazem zostały dopuszczone do obrotu na terytorium kraju" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Dariusz Matecki i niezidentyfikowane wagony. Jest odpowiedź Krajowej Administracji Skarbowej

Dariusz Matecki i niezidentyfikowane wagony. Jest odpowiedź Krajowej Administracji Skarbowej

Źródło:
tvn24.pl, Konkret24

Niemiecki "Spiegel" ocenił, że w obliczu przechodzenia Ukrainy do defensywy Niemcy i Francja powinny wykazać się przywództwem, a zamiast tego Olaf Scholz i Emmanuel Macron rywalizują ze sobą. "To epokowa porażka, za którą odpowiedzialni są przede wszystkim dwaj mężczyźni" - ocenił internetowy portal tygodnika.

"Spiegel" krytykuje Scholza i Macrona. "Epokowa porażka, za którą odpowiedzialni są przede wszystkim dwaj mężczyźni"

"Spiegel" krytykuje Scholza i Macrona. "Epokowa porażka, za którą odpowiedzialni są przede wszystkim dwaj mężczyźni"

Źródło:
PAP

Mitch McConnell ogłosił, że zrezygnuje z funkcji lidera mniejszości republikańskiej w Senacie USA. - Nikt nie może pokonać czasu, a ja nie jestem już młodym mężczyzną. Przyszedł czas na kolejne pokolenie przywódców - powiedział.

"Nikt nie może pokonać czasu". Lider republikanów w Senacie USA zrezygnuje

"Nikt nie może pokonać czasu". Lider republikanów w Senacie USA zrezygnuje

Źródło:
Reuters

W Ostródzie policja odnalazła zwłoki małżeństwa - 49-letniej kobiety i 57-letniego mężczyzny. Mieli rany kłute i rany cięte wykonane ostrym narzędziem. - Badamy hipotezy, nie wykluczamy udziału osób trzecich w tym zdarzeniu - przekazał w rozmowie z TVN24 podkomisarz Michał Przybyłek, oficer prasowy komendanta ostródzkiej policji. Dodał, że policja próbuje nawiązać kontakt z córką małżeństwa.

Zwłoki małżeństwa w Ostródzie. "Nie wykluczamy udziału osób trzecich"

Zwłoki małżeństwa w Ostródzie. "Nie wykluczamy udziału osób trzecich"

Źródło:
TVN24

Deputowani z separatystycznego Naddniestrza, leżącego w granicach Mołdawii, zwrócili się do Rosji o podjęcie kroków w celu "obrony" tego regionu. Prezydent Mołdawii Maia Sandu podkreśliła, że chce "pokojowego rozwiązania konfliktu" i że celem działań rządu jest ponowna gospodarcza integracja kraju. - Państwa bałtyckie, Mołdawia i państwa bałkańskie, wszędzie tam, gdzie był obecny Związek Radziecki, są zagrożone - podkreślił w komentarzu do tej sytuacji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Separatyści w Naddniestrzu proszą Rosję o "ochronę"

Separatyści w Naddniestrzu proszą Rosję o "ochronę"

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, NewsMaker, Reuters

W aplikacji Coinbase, która służy do handlu kryptowalutami, w tym bitcoinem, wystąpiły błędy powodujące, że część użytkowników widziała w środę zerowe saldo - informuje CNBC. "Nasz zespół bada sprawę. Wasze aktywa są bezpieczne" - skomentowali przedstawiciele platformy. Sytuacja wydarzyła się w dniu, w którym kurs bitcoina przekroczył po raz pierwszy od ponad dwóch lat poziom 60 tysięcy dolarów.

Klienci zobaczyli zero na kontach. Firma zabiera głos

Klienci zobaczyli zero na kontach. Firma zabiera głos

Źródło:
tvn24.pl

Nieprawdy, które przed komisją podawała prokurator Edyta Dudzińska, są bardzo łatwo weryfikowalne przez system informatyczny prokuratury - mówiła w TVN24 prokurator Ewa Wrzosek, która sama też zeznawała w środę przed sejmową komisją do spraw wyborów kopertowych. Powiedziała, że cieszy się na ewentualną możliwość konfrontacji z Dudzińską zapowiedzianą przez przewodniczącego komisji.

"Jestem zdumiona skalą nieprawd". Wrzosek odpowiada na zeznania prokurator Dudzińskiej

"Jestem zdumiona skalą nieprawd". Wrzosek odpowiada na zeznania prokurator Dudzińskiej

Źródło:
TVN24

Przewodniczący komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych Dariusz Joński został wyłączony z przesłuchania prokurator Edyty Dudzińskiej. Wniosek w tej sprawie złożyła sama Dudzińska, która tuż przed rozpoczęciem zeznań oskarżyła Jońskiego o wygłoszenie nieprawdziwych stwierdzeń w jednym z wywiadów. Dudzińska w kwietniu 2020 roku umorzyła postępowanie w sprawie wyborów kopertowych zaledwie trzy godziny po tym, jak wszczęła je prokurator Ewa Wrzosek. Po środowym przesłuchaniu Joński zapowiedział, że złoży wniosek o przeprowadzenie konfrontacji między Wrzosek a Dudzińską.

Wniosek o konfrontację prokuratorek. Dudzińska zeznawała przed komisją w sprawie wyborów kopertowych

Wniosek o konfrontację prokuratorek. Dudzińska zeznawała przed komisją w sprawie wyborów kopertowych

Aktualizacja:
Źródło:
TVN24

Nie żyje Thomas Kingston, małżonek Lady Gabrielli Kingston, członkini brytyjskiej rodziny królewskiej. Zmarł w niedzielę, w wieku 45 lat. "Jego śmierć jest wielkim szokiem dla całej rodziny" - przekazał Pałac Buckingham w wydanym we wtorek oświadczeniu. Król Karol III i królowa Kamila złożyli kondolencje najbliższym.

Rodzina królewska w żałobie. Oświadczenie Pałacu Buckingham

Rodzina królewska w żałobie. Oświadczenie Pałacu Buckingham

Źródło:
BBC, Sky News, TVN24.pl

Podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Pradze doszło do nietypowej sytuacji. Premier Donald Tusk zwrócił się do szefa słowackiego rządu z uwagą do jego wystąpienia, ale mikrofon nie zarejestrował tych słów. Reporter TVN24 zapytał Tuska, co powiedział do Roberta Fico.

Wyłączony mikrofon na szczycie. Co Tusk powiedział słowackiemu premierowi?

Wyłączony mikrofon na szczycie. Co Tusk powiedział słowackiemu premierowi?

Źródło:
tvn24.pl
"Przykro mi, nie ma już dla was świata"
 

"Przykro mi, nie ma już dla was świata"  

Źródło:
tvn24.pl
Premium
Z rozpaczy tracą pamięć albo chcą zniknąć. Piszą SMS do mamy: "Niehce mi się rzyć" 

Z rozpaczy tracą pamięć albo chcą zniknąć. Piszą SMS do mamy: "Niehce mi się rzyć" 

Źródło:
tvn24.pl
Premium

"Z przykrością muszę zrobić przerwę i wstrzymać moje występy" - napisała w mediach społecznościowych Adele, informując o przełożeniu dziesięciu nadchodzących koncertów, które miały odbyć się w marcu w Las Vegas. Powodem jest stan zdrowia artystki, który "niestety odbija się na jej głosie".  

Adele zawiesza występy. Chodzi o stan zdrowia 

Adele zawiesza występy. Chodzi o stan zdrowia 

Źródło:
CNN, BBC, TVN24.pl

Marcowa waloryzacja obejmie nie tylko emerytury i renty. Zwiększone zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Przykładowo, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z 294,39 złotych do 330,07 złotych.

Podwyżki dla emerytów i rencistów. Tyle wyniosą świadczenia od marca

Podwyżki dla emerytów i rencistów. Tyle wyniosą świadczenia od marca

Źródło:
PAP

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku stanął Radosław Gac, były trener w Zespole Wychowania i Kształcenia w Stężycy, sygnalista i bohater reportażu tvn24.pl o nieprawidłowościach w placówce. Gac stanął po stronie młodych piłkarzy, którzy skarżyli się na mobbing ze strony innego trenera - Michała C. Po publikacji sprawą zajęła się prokuratura, która uznała, że C. faktycznie dopuścił się przestępstwa i skierowała akt oskarżenia do sądu. Równolegle proces sygnaliście (i jeszcze jednemu trenerowi) wytoczyła gmina, która twierdzi, że ich wypowiedzi zaszkodziły szkole i mogły wystraszyć sponsorów.

Wsparł poniżanych uczniów, został pozwany przez gminę. Sąd namawia na ugodę

Wsparł poniżanych uczniów, został pozwany przez gminę. Sąd namawia na ugodę

Źródło:
tvn24.pl

Bez stworzenia dobrego, bezpiecznego świata, który odpowie na wyzwanie, jakie stoi dzisiaj przed młodzieżą XXI wieku, dobre funkcjonowanie naszego kraju stoi pod znakiem zapytania - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. W środę uczestniczyła w konferencji "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania". Pojawili się na niej też między innymi ministra rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, a także ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Nowacka o "kryzysie globalnym" i "zgubionych ośmiu ostatnich latach". Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Nowacka o "kryzysie globalnym" i "zgubionych ośmiu ostatnich latach". Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Źródło:
PAP, TVN24

Dziś premiera jednego z nowych wiosennych programów telewizji TVN. Do wygrania nawet pół miliona złotych. "The Traitors. Zdrajcy" w środę, 28 lutego, o godz. 21.35 na antenie TVN i w Playerze.  

Krańcowe emocje i pół miliona złotych do wygrania

Krańcowe emocje i pół miliona złotych do wygrania

Źródło:
TVN, Variety"