W Watykanie rozpoczął się synod biskupów

Źródło:
PAP

Papież Franciszek rozpoczął w sobotę XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki, podsumowując sesję inauguracyjną w Watykanie, powiedział, że "synod w najgłębszym sensie ma oznaczać wewnętrzną drogę serca w kierunku nawrócenia".

W niedzielę rano papież Franciszek odprawi mszę w bazylice Świętego Piotra z okazji otwarcia synodu biskupów pod hasłem "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". W południe papież spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Przewodniczący KEP: synod ma oznaczać wewnętrzną drogę serca w kierunku nawrócenia

Podsumowując pierwszą sesję synodu, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki powiedział, że zwrócono uwagę, że czas wyznaczony dla pierwszego etapu jest za krótki. "W grupie kardynała Schönborna zaproponowano, aby został przedłużony przynajmniej do września 2022 roku. W tej chwili obejmuje tylko cztery miesiące, co dla szerokich konsultacji jest za mało" – ocenił.

Abp Gądecki zwrócił również uwagę, że przed rozpoczęciem etapu diecezjalnego należy zorganizować w diecezjach przygotowanie modlitewne synodu. "Trzecia rzecz to konieczność osobistego rozeznania w całym procesie synodalnym, 'bez którego myśli światowe mogą wziąć górę nad tym, czego chce Duch Święty'" – powiedział hierarcha.

Wskazał także na konieczność przygotowania duchowieństwa. "Tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie Kościoła, duchowieństwo jest pasem transmisyjnym przenoszącym idee, które rodzą się w Rzymie. Trzeba przygotować i przekonać księży, aby włączyli się w synod i aby zachęcili do tego synodu wszystkich wiernych" – zaznaczył. "Chodzi o to, czy jest to przekonanie osób świeckich czy osób duchownych, czy też to, co od zawsze kryło się w sercach ludzi, dzięki czemu ogłoszono dogmat rzymski o nieomylności" – dodał.

Wskazał także na kwestię "rozróżnienia tego, co dotyczy młodych, co dotyczy starszych, co dotyczy sytuacji dramatycznych w krajach, gdzie toczy się wojna, kontekstów społecznych, kulturalnych, które determinują potem samo postępowanie synodalne".

Zaznaczył również, że należy wprowadzić momenty pokutne. "Tak jak Jan Paweł II wprowadził takie momenty w roku 2000, tak teraz też nie może ich zabraknąć w czasie synodu. Należy sobie uzmysłowić, że bez nawrócenia, bez przebaczenia i bez sprawiedliwości nie można iść naprzód" – wyjaśnił. Podkreślił, że "synod w najgłębszym sensie ma oznaczać wewnętrzną drogę serca w kierunku nawrócenia".

Synod biskupów

Synod biskupów jest instytucją doradczą w Kościele katolickim. Powołał go wydanym 15 września 1965 roku pismem papieskim "Apostolica sollicitudo" Paweł VI. Jest on organem świadczącym pomoc papieżowi. Do niego należy zwoływanie synodu, jeśli uzna to za pożyteczne, łącznie z oznaczeniem miejsca zebrania, jak również ustalaniem tematów spraw, jakie mają być rozpatrywane.

Autorka/Autor:momo/kab

Źródło: PAP