Prezydenci Stanów Zjednoczonych. Nazwiska, daty, prerogatywy

Źródło:
The Library of Congress (www.loc.gov); National Archives (www.archives.gov)
Co oznacza zwycięstwo Joe Bidena dla Polski? Odpowiada były ambasador Stephen Mull
Co oznacza zwycięstwo Joe Bidena dla Polski? Odpowiada były ambasador Stephen Mull
TVN24
Co oznacza zwycięstwo Joe Bidena dla Polski? Odpowiada były ambasador Stephen MullTVN24

Prezydenci Stanów Zjednoczonych wybierani są na czteroletnią kadencję. Pierwszym prezydentem USA był George Waszyngton, a obecnie urząd ten sprawuje 46. prezydent Stanów Zjednoczonych, Joseph R. Biden. Uprawnienia prezydentów USA są ściśle określone przez amerykańską konstytucję. 

● Pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki był George Waszyngton. ● Obecny prezydent USA, Joseph R. Biden, jest 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. ● Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki wybierani są w wolnych wyborach na czteroletnią kadencję.

Prezydenci Stanów Zjednoczonych wybierani są w powszechnych i demokratycznych wyborach. Obecny prezydent USA Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Wygrał z poprzednim prezydentem Donaldem Trumpem, który w ostatnich wyborach ubiegał się o reelekcję.

Wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych

Prezydent USA wybierany jest na czteroletnią kadencję przez Kolegium Elektorów w wyborach bezpośrednich. Zgodnie z 22. poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, od 27 lutego 1951 roku prezydentem można być przez maksymalnie dwie kadencje. W przypadku śmierci urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydentem zostaje wiceprezydent.

Prezydenci Stanów Zjednoczonych chronologicznie

Pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych to George Waszyngton. Pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje od 1789 do 1797 roku. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden objął stanowisko 20 stycznia 2021. Pełna lista prezydentów Stanów Zjednoczonych

1789-1797 - George Waszyngton (wiceprezydent John Adams) 1797-1801 - John Adams (wiceprezydent Thomas Jefferson) 1801-1805 - Thomas Jefferson (wiceprezydent Aaron Burr) 1805-1809 - Thomas Jefferson (wiceprezydent George Clinton) 1809-1812 - James Madison (wiceprezydent George Clinton) 1812-1813 - James Madison 1813-1814 - James Madison (wiceprezydent Elbridge Gerry) 1814-1817 - James Madison 1817-1825 - James Monroe (wiceprezydent Daniel D. Tompkins) 1825-1829 - John Quincy Adams (wiceprezydent John C. Calhoun) 1829-1832 - Andrew Jackson (wiceprezydent John C. Calhoun) 1833-1837 - Andrew Jackson (wiceprezydent Martin Van Buren) 1837-1841 - Martin Van Buren (wiceprezydent Richard M. Johnson) 1841 - 1841 William Henry Harrison (wiceprezydent John Tyler) 1841-1845 - John Tyler 1845-1849 - James K. Polk (wiceprezydent George M. Dallas) 1849-1850 - Zachary Taylor (wiceprezydent Millard Fillmore) 1850-1853 - Millard Fillmore 1853-1857 - Franklin Pierce (wiceprezydent William R. King) 1857-1861 - James Buchanan (wiceprezydent John C. Breckinridge) 1861-1865 - Abraham Lincoln (wiceprezydent Hannibal Hamlin) 1865 - 1865 Abraham Lincoln (wiceprezydent Andrew Johnson) 1865-1869 - Andrew Johnson 1869-1873 - Ulysses S. Grant (wiceprezydent Schuyler Colfax) 1873-1875 - Ulysses S. Grant (wiceprezydent Henry Wilson) 1875-1877 - Ulysses S. Grant 1877-1881 - Rutherford Birchard Hayes (wiceprezydent William A. Wheeler) 1881 - 1881 - James A. Garfield (wiceprezydent Chester A. Arthur) 1881-1885 - Chester A. Arthur 1885-1889 - Grover Cleveland 1889-1893 - Benjamin Harrison (wiceprezydent Levi P. Morton) 1893-1897 - Grover Cleveland (wiceprezydent Adlai E. Stevenson) 1897-189 - William McKinley (wiceprezydent Garret A. Hobart) 1899-1901 - William McKinley 1901 - 1901 William McKinley (wiceprezydent Theodore Roosevelt) 1901-1905 - Theodore Roosevelt 1905-1909 - Theodore Roosevelt (wiceprezydent Charles W. Fairbanks) 1909-1912 - William H. Taft (wiceprezydent James S. Sherman) 1912-1913 - William H. Taft 1913-1921 - Woodrow Wilson (wiceprezydent Thomas R. Marshall) 1921-1923 - Warren G. Harding (wiceprezydent Calvin Coolidge) 1923-1925 - Calvin Coolidge 1925-1929 - Calvin Coolidge (wiceprezydent Charles G. Dawes) 1929-1933 - Herbert Hoover (wiceprezydent Charles Curtis) 1933-1941 - Franklin D. Roosevelt (wiceprezydent John N. Garner) 1941-1945 - Franklin D. Roosevelt (wiceprezydent Henry A. Wallace) 1945 - 1945 - Franklin D. Roosevelt (wiceprezydent Harry S. Truman) 1945-1949 - Harry S. Truman 1949-1953 - Harry S. Truman (wiceprezydent Alben W.) 1953-1961 - Dwight D. Eisenhower (wiceprezydent Richard M. Nixon) 1961-1963 - John F. Kennedy (wiceprezydent Lyndon B. Johnson) 1963-1965 - Lyndon B. Johnson 1965-1969 - Lyndon B. Johnson (wiceprezydent Hubert H. Humphrey) 1969-1973 - Richard M. Nixon (wiceprezydent Spiro T. Agnew) 1973-1974 - Richard M. Nixon (wiceprezydent Gerald R. Ford) 1974-1977 - Gerald R. Ford (wiceprezydent Nelson Rockefeller) 1977-1981 - Jimmy Carter (wiceprezydent Walter F. Mondale) 1981-1989 - Ronald Reagan (wiceprezydent George Bush) 1989-1993 - George Bush (wiceprezydent Dan Quayle) 1993-2001 - Bill Clinton (wiceprezydent Albert Gore) 2001-2009 - George W. Bush (wiceprezydent Richard Cheney) 2009-2017 - Barack Obama (wiceprezydent Joseph R. Biden) 2017-2021 - Donald J. Trump (wiceprezydent Mike Pence) 2021-obecnie - Joseph R. Biden (wiceprezydent Kamala Harris)

Byli prezydenci Stanów Zjednoczonych

Po zakończeniu kadencji byli prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki zachowują szereg niezbywalnych przywilejów. Mogą się ich jednak zrzec na własne życzenie, a gdyby zostali usunięci z urzędu – przywileje te przestałyby im przysługiwać. 

Żyje pięciu byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych:

Jimmy Carter (ur. 1924), Bill Clinton (ur. 1946), George W. Bush (ur. 1946), Barack Obama (ur. 1961), Donald Trump (ur. 1946).

Byli prezydenci Stanów Zjednoczonych otrzymują: - dożywotnie uposażenie w wysokości pensji sekretarza gabinetu, - rządowe ubezpieczenie zdrowotne, - środki na fundusze reprezentacyjne i prowadzenie biura,  - ochronę osobistą Secret Service, - dostęp do tajnych informacji wywiadowczych na poziomie porównywalnym z wysokiej rangi urzędnikami prezydenckimi.

Prerogatywy prezydentów Stanów Zjednoczonych

Prezydent USA na mocy artykułu II konstytucji pełni funkcję głowy państwa i szefa rządu. Prezydenci Stanów Zjednoczonych mają szereg uprawnień w następujących obszarach:

siły zbrojne – jako dowódca sił zbrojnych prezydent USA jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo narodowe kraju, stan i rozmieszczenie wojsk amerykańskich. Przyznaje odznaczenia wojskowe i czuwa nad rozwojem sił militarnych USA. Korzysta z pomocy doradców wojskowych i cywilnych.

administracja – prezydent kieruje administracją federalną Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że stoi na straży prawa, może decydować o zawieszeniach kar i ułaskawieniach, tworzy akty wykonawcze i z pomocą sekretarzy departamentów, wchodzących w skład jego gabinetu, koordynuje pracę departamentów i agencji rządowych.

dyplomacja – prezydent Stanów Zjednoczonych jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki zagranicznej. To on ustala jej kierunek, negocjuje i zawiera umowy z przywódcami innych państw, odbywa podróże zagraniczne i podejmuje najważniejsze decyzje dot. obecności i zaangażowania USA na politycznej scenie militarnej.

legislacja – prezydent USA przewodniczy Kongresowi w zakresie tworzenia prawa. To on akceptuje lub odrzuca każdą ustawę, która trafia do niego po zakończonym w Kongresie procesie legislacyjnym. Prezydent USA może też samodzielnie wydać rozporządzenie wykonawcze, które nie wymaga głosowania w Kongresie i jest obowiązujące po podpisaniu przez prezydenta.

przywództwo partii politycznej – tak długo, jak pełni urząd, prezydent USA jest również liderem swojego ugrupowania politycznego. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych reprezentuje Partię Demokratyczną, poprzedni, Donald Trump, był przywódcą Partii Republikańskiej.

Autorka/Autor:red.

Źródło: The Library of Congress (www.loc.gov); National Archives (www.archives.gov)

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock