Świat

Polacy organizują się na Ukrainie. Powstała Partia Polityczna Solidarność

Świat

ShutterstockNa Ukrainie jest ponad 140 tys. Polaków

Na Ukrainie zarejestrowano pierwszą w tym kraju partię polityczną mniejszości narodowej o oficjalnej nazwie Partia Polityczna Solidarność. - Jest to partia mieszkających na Ukrainie Polaków – poinformował w czwartek jej założyciel i prezes Stanisław Kostecki.

- Kierowaliśmy się chęcią posiadania politycznej reprezentacji naszej grupy narodowościowej, Polaków na Ukrainie, przedstawiamy jednak także interesy innych mniejszości narodowych w tym kraju - oświadczył Kostecki.

Prace od 2011 r.

Zjazd założycielski polskiej partii na Ukrainie odbył się jeszcze we wrześniu 2011 r. Przed rejestracją ugrupowanie to musiało zebrać 10 tysięcy podpisów ludzi, którzy popierają jej powstanie. Podpisy te były zbierane głównie w obwodzie kijowskim i w innych regionach.

- Chcemy reprezentować interesy Polaków i bronić ich na Ukrainie, tak na płaszczyźnie politycznej, jak i kulturalno-oświatowej. Chcemy także działać w zakresie integracji europejskiej Ukrainy. W dzisiejszej sytuacji, kiedy Ukraina jest w stanie wojny ze wschodnim sąsiadem, rzeczą jasną jest również wspieranie Ukrainy w sprawie walki o jej niepodległość – zaznaczył Kostecki.

Cel: wybory samorządowe

Pytany o plany polityczne partii prezes odpowiedział, że za późno już na jej start w zaplanowanych na koniec października wcześniejszych wyborach parlamentarnych, jednak zapowiedział, że ugrupowanie ma zamiar wystartować w wyborach samorządowych. - W październiku przyszłego roku odbędą się wybory samorządowe. Będą one dla nas pierwszym poważnym sprawdzianem – podkreślił.

Apel o wsparcie moralne

Kostecki oświadczył, że działalność partii finansowana jest obecnie wyłącznie ze środków jej założycieli, a w przyszłości liczy ona na ofiarność swych członków. Prezes zaznaczył, że partia liczy na poparcie Polski, ale – jak powiedział – „wyłącznie w płaszczyźnie moralnej”. - Nie zwracamy się o pomoc do Polski, bo wiemy, że partia polityczna, która będzie prosiła o pomoc nawet tak przyjazne państwo sąsiednie, jak Polska, nie będzie wyglądała poważnie wobec własnego państwa, państwa, w którym działa. Dlatego też robimy to wszystko samodzielnie – zaznaczył Kostecki w rozmowie z PAP.

Polacy na Ukrainie

Według polskiej dyplomacji na Ukrainie funkcjonuje obecnie ponad 260 ośrodków, wokół których gromadzą się mieszkający tu Polacy. W centrum i na wschodzie kraju jednoczą się oni najczęściej wokół Związku Polaków na Ukrainie (ZPnU), na zachodzie - wokół Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie (FOPnU). ZPnU to zrzeszenie 104 organizacji polskich z 25 tysiącami członków i siedzibą w Kijowie. FOPnU, z siedzibą we Lwowie, liczy 18 tys. członków, skupionych w 134 ośrodkach. Ostatni spis powszechny, przeprowadzony na Ukrainie w 2001 roku wskazał, że mniejszość polska w tym kraju liczy 144 tysiące osób.

Autor: dln//kdj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości