Świat

"Kościół stara się być przykładem". Watykan odpowiada ONZ ws. walki z pedofilią

Świat

Aktualizacja:
"Kościół stara się być przykładem". Watykan odpowiada ONZ ws. walki z pedofilią
tvn24Watykańska delegacja odpierała zarzuty ws. pedofilii w Kościele

Watykan zapewnił Komitet Praw Dziecka ONZ, że podjął liczne działania w ramach walki z pedofilią w Kościele i że nie blokuje postępowań wymiaru sprawiedliwości. Delegacja watykańska przedstawiła w Genewie raport, w którym zawarte jest m.in. stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec przypadków pedofilii w Kościele. "Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla wykorzystywania dzieci"- podkreślono w stanowisku Watykanu.

Stolica Apostolska zaprezentowała swe stanowisko w siedzibie Komitetu w Genewie, gdzie jej delegacja została zaproszona, by wytłumaczyć, w jaki sposób realizuje postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka. O przedłożenie takiej relacji proszone są wszystkie kraje, które konwencję ratyfikowały. Watykan uczynił to w 1990 roku.

Czwartkowe spotkanie poprzedziły jednak dość napięte relacje między oenzetowskim komitetem a Stolicą Apostolską. Wcześniej bowiem Watykan odpowiedział w reakcji na jego pytania, iż nie ma obowiązku informować o prowadzonych za Spiżową Bramą postępowaniach kanonicznych wobec księży pedofilów i że jego wymiar sprawiedliwości różni się od świeckiego.

Watykan pragnie "uważnie słuchać ofiar wykorzystywania"

Stały przedstawiciel Watykanu przy genewskiej siedzibie ONZ arcybiskup Silvano Tomasi oświadczył podczas spotkania, że „ochrona dzieci pozostaje główną troską zarówno współczesnego społeczeństwa, jak i Stolicy Apostolskiej”.

Arcybiskup Tomasi w swym wystąpieniu na forum Komitetu przedstawił najpierw globalne dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące przemocy wobec dzieci, z których wynika, że 150 milionów dziewczynek i 73 miliony chłopców padło ofiarami seksualnego wykorzystywania.

- Sprawcy nadużyć znajdują się wśród najbardziej szanowanych zawodów na świecie, a co najbardziej godne ubolewania - są nimi też członkowie duchowieństwa i personel kościelny. To jest szczególnie poważne, ponieważ są to osoby cieszące się wielkim zaufaniem, a ich powołaniem jest służba na rzecz krzewienia i obrony wszystkich aspektów osoby ludzkiej, w tym zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego - mówił watykański dyplomata.

Relacja reportera TVN24 z Genewy
Relacja reportera TVN24 z GenewyTVN 24

- Stolica Apostolska skrupulatnie opracowała zasady postępowania i procedury, których celem jest wyeliminowanie takiego wykorzystywania i współpraca z władzami poszczególnych krajów, by zwalczać te przestępstwa - ogłosił abp Tomasi na forum Komitetu ONZ. Zapewnił, że Watykan pragnie „uważnie słuchać ofiar wykorzystywania” i jest wrażliwy na wpływ, jaki takie sytuacje mają na nie oraz na ich rodziny. - Kościół katolicki stara się być przykładem starań w tej dziedzinie - dodał arcybiskup, podkreślając, że dzisiejsze posiedzenie jest ważnym krokiem.

Kościół a państwo

- Skandaliczne przestępstwa wykorzystywania popełnione wobec dzieci zostały słusznie osądzone i ukarane przez kompetentne władze świeckie w poszczególnych krajach - oświadczył przedstawiciel Watykanu w swym wystąpieniu.

Wyjaśnił, że w przypadku Państwa Watykańskiego obowiązuje precyzyjne prawodawstwo w tej sprawie, dostosowane do jego międzynarodowych zobowiązań legislacyjnych. Jednocześnie - przypomniał - Stolica Apostolska jako centralny organ Kościoła katolickiego opracowała wskazówki, by ułatwić pracę lokalnym Kościołom i stosować skuteczne metody postępowania. Lokalne Kościoły – relacjonował abp Tomasi - opracowały zasady postępowania zgodnie z obowiązującym w danym państwie prawem.

Przypomniał stanowisko Kościoła: "Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla przemocy czy wykorzystywania dzieci". Taką linię, podkreślił, przedstawiał między innymi Jan Paweł II mówiąc, że jest to przestępstwo i odrażający grzech. Stały obserwator Watykanu położył nacisk na to, że linię tę kontynuował Benedykt XVI, a teraz czyni to Franciszek. Dowodzi tego powołanie przez obecnego papieża specjalnej komisji do spraw obrony nieletnich, która ma zajmować się sprawami pedofilii w Kościele i występować z inicjatywami, by zapobiegać tym przestępstwom.

Watykan przyjmie sugestie

Arcybiskup Silvano Tomasi zapewnił, że strona watykańska z uwagą przyjmie wszelkie sugestie Komitetu ds. Praw Dziecka, które pomogą Stolicy Apostolskiej w krzewieniu i zachęcaniu do szanowania praw dzieci.

Watykan zapewnił również w czwartek, że nie utrudnia prac wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach, gdzie prowadzone są postępowania w sprawie pedofilii w Kościele i argumentuje, że przedstawia wyczerpujące odpowiedzi Komitetowi ds.Praw Dziecka w Genewie. Abp Tomasi powiedział Radiu Watykańskiemu: - Łatwo krytykować, niekiedy taka krytyka ma realną podstawę. Wszelkie przestępstwo jest złem, ale kiedy ofiarami jego padają dzieci, staje się ono jeszcze cięższe.

- Zarzuty, jakoby Stolica Apostolska utrudniała prace wymiaru sprawiedliwości wydają mi się bezpodstawne - stwierdził abp Tomasi. Wyraził przekonanie, że stawianie takich przeszkód byłoby "bezprawną ingerencją". - Stolica Apostolska popiera prawo i obowiązek każdego kraju do ścigania wszelkich przestępstw przeciwko nieletnim - oświadczył watykański dyplomata w związku z naradą. Położył nacisk na to, że papież Franciszek nalega na to, aby była "jawność" w tej sprawie i aby "sprawiedliwości stało się zadość".

Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi odnosząc się do genewskiego spotkania zwrócił uwagę na zaangażowanie papieży i Stolicy Apostolskiej na rzecz obrony dzieci i w walkę z pedofilią. W wydanej nocie poinfomował, że Watykan wyraża pełną gotowość współpracy z Komitetem ds. Praw Dziecka, ale jednocześnie zwrócił uwagę na "ograniczenia" jego kompetencji co do zobowiązań przyjętych przez Stolicę Apostolską.

Watykan: postępowania są tajne

Na początku grudnia ubiegłego roku Watykan odmówił podzielenia się z przedstawicielami ONZ informacjami na temat wewnętrznych postępowań prowadzonych ws. molestowania dzieci przez księży. Jak oświadczyła wtedy Stolica Apostolska, jej polityka zakłada utajnienie takich przypadków. "Wewnętrzne postępowania dyscyplinarne nie są otwarte dla publiki po to, by chronić świadków, oskarżonych oraz jedność Kościoła" - brzmiała odpowiedź Watykanu. Jednocześnie zaznaczono, że ofiary molestowania nie powinny być zniechęcane do informowania o domniemanych przestępstwach. "Zgłaszanie przestępstw powinno odbywać się zgodnie z prawem krajowym" - dodano.

Watykan jednak zabierze głos ws. pedofilii przed ONZ
Watykan jednak zabierze głos ws. pedofilii przed ONZtvn24

"Unikanie odpowiedzialności"

Odpowiedzi Watykanu skrytykowało amerykańskie Centrum Praw Konstytucyjnych, określając je jako zbyt ogólne. - Zrzuca się winę na lokalne władze kościelne, unikając odpowiedzialności - oceniła grupa w swoim komentarzu. W Watykanie przypadkami pedofilii wśród księży zajmuje się Kongregacja Nauki Wiary. Toczy się przed nią m.in. postępowanie ws. odwołanego nuncjusza na Dominikanie, abp. Józefa Wesołowskiego, podejrzewanego o seksualne wykorzystywanie dzieci.

"Wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione"
"Wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione"tvn24

Autor: ktom//tka,mtom,gak / Źródło: tvn24.pl, PAP

Tagi:
Raporty: