Senat przyjął z poprawkami ustawę w sprawie Westerplatte

TVN24

Aktualizacja:
Senat przyjął ustawę z poprawkamitvn24
wideo 2/6

Senat wniósł poprawki do ustawy w sprawie budowy Muzeum Westerplatte. Teraz wróci ona do Sejmu.

Za przyjęciem Ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wraz z poprawkami głosowało 58. senatorów, 25 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Wcześniej Senat odrzucił wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy. Za głosowało 26 senatorów, przeciw 58, 1 wstrzymał się od głosu.

Senat odrzucił poprawki 2. 18. i 19. które były głosowane łącznie. Poprawka 2. powodowałaby, że w celu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działałby komitet organizacyjny. Poprawki 18. i 19 były jej konsekwencją. Przyjęte poprawki mają - jak pisze Polska Agencja Prasowa - charakter redakcyjny i dostosowujący ustawę do lokalnych realiów.

Krytyka ze strony opozycji i władz Gdańska

Teraz ustawa, która w myśl jej autorów ma usprawnić budowę plenerowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, wróci do Sejmu, który rozpatrzy poprawki zaproponowane przez Senat.

Projekt ustawy autorstwa posłów PiS był krytykowany przez opozycję oraz władze Gdańska.

Kilkunastu właścicieli gruntów

Specustawa określa między innymi inwestycje w zakresie budowy placówki, w tym roboty budowlane, dostawy lub usługi z tym związane, a także jego lokalizację na terenie obejmującym obszar położony na półwyspie Westerplatte w Gdańsku. Wymienia też konkretne działki lokalizacji placówki leżące w granicach administracyjnych miasta Gdańska w obrębie geodezyjnym nr 062 (to teren, gdzie co roku odbywają się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej).

Grunty na półwyspie Westerplatte należą do kilkunastu właścicieli - są wśród nich m.in. Straż Graniczna, a także prywatne i państwowe firmy. Jednak większość terenu, na którym w okresie międzywojennym działała Wojskowa Składnica Tranzytowa, należy dziś do miasta Gdańsk. Jest to około 9 ha na półwyspie, na którym to terenie znajdują się relikty budowli obronnych stanowiących niegdyś elementy składnicy, a także wzgórze z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Autor: js/ / Źródło: PAP