Polska

Sąd Najwyższy wstrzymał orzekanie sędziego powołanego przez prezydenta

Polska

[object Object]
Sąd Najwyższy przywraca sędziów po decyzji TSUE (wideo z 24 października)tvn24
wideo 2/35

Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną zdjął z wokandy sprawy powołanego na sędziego Sądu Najwyższego Wojciecha Sycha i wstrzymał jego orzekanie do czasu rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sych został powołany na początku października przez prezydenta Andrzeja Dudę do pełnienia urzędu w Izbie Karnej.

Stanisław Zabłocki kierujący Izbą Karną SN wydał w poniedziałek zarządzenie, na podstawie którego zdjęto z wokandy sprawy wyznaczone na posiedzenia w listopadzie i grudniu, które miał rozpoznać Wojciech Sych. Wstrzymano również wyznaczanie go do składów orzekających w Izbie Karnej.

W zarządzeniu Zabłocki wskazał, że wstrzymanie ma potrwać do czasu wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny orzeczeń w sprawach z odwołań wniesionych przez Rafała Skrzecza i Piotra Gąciarka od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.

- Zarządzenie niniejsze jest uzasadnione z uwagi na potrzebę dbałości o jednolitość praktyki sądowej oraz bezpieczeństwo procesowe stron - zaznaczył Stanisław Zabłocki.

ZOBACZ ZARZĄDZENIE STANISŁAWA ZABŁOCKIEGO

Powołani przez prezydenta mimo decyzji NSA

Prezydent Andrzej Duda powołał 10 października 27 osób na sędziów Sądu Najwyższego: dziewięć w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, siedem w Izbie Cywilnej oraz jedną w Izbie Karnej.

Do pełnienia urzędu w Izbie Karnej powołano sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha.

Prezydent powołał wtedy sędziów, pomimo decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego. We wrześniu NSA uwzględnił wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał - w zaskarżonych częściach - wykonanie uchwał nowej KRS odnoszących się do powołania sędziów SN do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wnioski złożyli w NSA kandydaci na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji nowej KRS. 8 października NSA uwzględnił kolejny wniosek o zabezpieczenie, czego konsekwencją jest wstrzymanie wykonania uchwały KRS dotyczącej powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izby Cywilnej.

Wiceszef prezydenckiej kancelarii Paweł Mucha nawiązując do uwzględnienia przez Naczelny Sąd Administracyjny wniosków o zabezpieczenie i wstrzymanie w zaskarżonych przez niektórych kandydatów części uchwał KRS powiedział wówczas, że prezydent nie jest stroną w postępowaniach przed NSA. - Te postanowienia (NSA - red.) nie były doręczane do Kancelarii Prezydenta - dodał. Jak ocenił, postanowienia te nie mogą znajdować w tej sprawie zastosowania.

Sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" poinformowali jednak 15 października, że do kancelarii wpłynęły 8 października dokumenty, "wśród których był również odpis postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o udzieleniu zabezpieczenia".

Uchwały KRS

W końcu czerwca w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do objęcia były 44 wakaty sędziowskie, w tym 16 w Izbie Dyscyplinarnej. Zgłoszenia nadesłało ok. 200 prawników. Poszczególnymi wnioskami zajmowały się zespoły KRS, po czym Rada wyłoniła kandydatury.

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła łącznie 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej SN. W odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej wyłoniono 12 kandydatów (4 miejsca pozostały na razie nieobsadzone).

Na początku września przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. 20 września prezydent Duda powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Prezydent nie powołał wtedy - mimo rekomendacji Rady - dwóch osób: prokuratora Prokuratury Krajowej Jarosława Dusia oraz radcy prawnego Małgorzaty Ułaszonek-Kubackiej.

W końcu sierpnia prezydent Andrzej Duda ogłosił nabór na 11 sędziów SN. W związku z tym do KRS wpłynęło 25 kandydatur. W październiku Rada wyznaczyła zespoły, które mają ocenić kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.

Autor: js/adso / Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości