"Obowiązek raportowania do Systemu Informacji Medycznej faktu ciąży". Oświadczenie Ministerstwa Zdrowia

Autor:
mjz,
ft/kab
Źródło:
TVN24
Ciąża a przyjmowanie szczepień przeciw COVID-19
Ciąża a przyjmowanie szczepień przeciw COVID-19
TVN24
TVN24Informacje o pacjentkach w ciąży mają być raportowane do Systemu Informacji Medycznej

Senator Krzysztof Brejza w mediach społecznościowych opublikował dokument, który w trybie interwencji senatorskiej skierował do ministra zdrowia. Chodzi o zapis w projekcie noweli o Systemie Informacji Medycznej, który - jak pisze Brejza - zakłada, że "od stycznia 2022 roku usługodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ale także realizujący je komercyjnie, będą mieli obowiązek raportowania do Systemu Informacji Medycznej faktu ciąży u pacjentki". "Konieczność raportowania i pozyskania informacji o ciąży jest podyktowana względami medycznymi" - napisało w oświadczeniu Centrum e-Zdrowie. Wcześniej z pytaniami do resortu zwrócił się senator Koalicji Obywatelskiej, a także nasza redakcja. 

Senator Brejza odniósł się we wtorek w mediach społecznościowych do "projektu zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej z 27 października 2021 roku".

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

Jak pisze Brejza, "od stycznia 2022 roku usługodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak i usługodawcy realizujący je komercyjnie, będą mieli obowiązek raportowania do Systemu Informacji Medycznej faktu ciąży u pacjentki".

8 listopada projekt zmiany rozporządzenia został skierowany do konsultacji.

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej

Konieczność raportowania ciąży. Resort tłumaczy

We wtorek Centrum e-Zdrowie Ministerstwa Zdrowia na stronie internetowej opublikowało oświadczenie, w którym odniosło się do zapisów projektu nowelizacji. "Konieczność raportowania i pozyskania informacji o ciąży jest podyktowana względami medycznymi, m.in. związanymi z ordynowaniem leków – pozwoli w przyszłości na uniknięcie przepisania leków niewskazanych przy ciąży oraz w sytuacji udzielania świadczeń ratujących życie w przypadku niemożności pozyskania informacji od pacjenta" – napisano w komunikacie.

"Ponadto wykorzystanie informacji o ciąży jest niezbędne do weryfikacji uprawnień dodatkowych, jak np. uprawnień ciężarnych do otrzymania bezpłatnych leków lub prawa dostępu do świadczeń poza kolejnością" – przekazało Centrum.

Jak wskazano w komunikacie, "w zakresie nowych danych, które pojawią się w SIM są m.in.: dane służące identyfikacji podmiotu medycznego, dane dotyczące wyrobów medycznych, informacje o alergiach, implantach, grupie krwi, informacja o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji, kod ICF w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz informacja o ciąży". "Dane o alergiach, grupie krwi, ciąży czy implantach do 30.06.2022 będą raportowane fakultatywnie" - napisano.

Brejza pyta ministra zdrowia o cel zmiany i jej inicjatora

We wtorek Brejza poinformował, że w tej sprawie zwrócił się do ministra zdrowia z interwencją senatorską. Zapytał, kto zainicjował tę zmianę i "z czego wynika potrzeba monitorowania zgłoszeń ciąż już na wczesnym etapie we wszystkich podmiotach leczniczych".

"Rząd od 1.I wprowadza rejestrację ciąż. Wszelkie podmioty lecznicze będą wprowadzać do Systemu Informacji Medycznej info o pacjentkach z ciążami. Skierowałem w tej sprawie interwencję do Ministerstwa Zdrowia. Domagam się wyjaśnień: - kto zainicjował tę zmianę? - jaki jest jej faktyczny cel?" - napisał Brejza na Twitterze i zamieścił zdjęcia pisma wysłanego w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia.

Pytania do Zbigniewa Ziobry

W kolejnym wpisie Brejza poinformował, że skierował też pytania do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Pytał, czy on lub podlegli mu prokuratorzy kierowali "jakiekolwiek sugestie/oczekiwania" do Ministerstwa Zdrowia związane z realizacją "tak zwanego wyroku tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego", odnosząc się tym samym do wyroku z 22 października 2020 roku, kiedy TK orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

"Pilna interwencja do Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości w jednej osobie Z. Ziobry: Czy on lub podlegli jemu prokuratorzy kierowali jakiekolwiek sugestie/oczekiwania do Ministerstwa Zdrowia związane z realizacją tzw. wyroku tzw. TK zwł. zmierzające do rejestracji ciąż" - napisał.

"Oczywiście dostęp do rejestru (sim) ma prokuratura Ziobry i służby (skazanego-tzw.ułaskawionego) Kamińskiego" - dodał na koniec Brejza.

Autor:mjz, ft/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości