Komisja kultury w sprawie "Siły kłamstwa". Przewodniczący KRRiT "ogranicza wolność słowa", "zwalcza krytykę prasową"

Źródło:
PAP, TVN24
Adamowicz: szef KRRiT chce ograniczać wolność słowa
Adamowicz: szef KRRiT chce ograniczać wolność słowaTVN24
wideo 2/8
Adamowicz: szef KRRiT chce ograniczać wolność słowaTVN24

Na wniosek opozycji odbyło się we wtorek posiedzenie sejmowej komisji kultury i środków przekazu. Posłowie chcieli wyjaśnień od szefa KRRiT, który wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Poseł KO Piotr Adamowicz ocenił, że przewodniczący KRRiT swoim działaniem chce "ograniczać wolność słowa", "zwalczać krytykę prasową". - Pan zamiast stać po stronie wolności mediów i dziennikarzy, stoi pan po stronie polityka opcji rządzącej - mówiła posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus kierując swoje słowa do Świrskiego.

Przewodniczący KRRiT 29 grudnia 2022 roku wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN w związku z emisją reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". 5 stycznia 2023 roku stacja wniosła o umorzenie postępowania "jako bezprzedmiotowego - stosownie do art. 105 §1 kpa - bowiem Audycja w pełni odpowiada prawu". TVN przesłał także 19 stycznia do KRRiT szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza. Na portalu tvn24.pl opublikowaliśmy odpowiedź, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

ZOBACZ: Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa"

We wtorek odbyło się posiedzenie komisji kultury i środków przekazu, które zostało zwołane na wniosek posłów opozycji.

Adamowicz: przewodniczący KRRiT chce ograniczać wolność słowa

Jeden z członków komisji Piotr Adamowicz (KO), który złożył wniosek o zwołanie posiedzenia, ocenił, że działania przewodniczącego KRRiT są nieuprawnione. Argumentował, że polemika z tezami przedstawionymi przez stację TVN powinna mieć miejsce jedynie w ramach prawa prasowego w trybie cywilnym lub karnym. - To sąd decyduje o tym, czy dziennikarz dochował należytej staranności, czy też nie - Prawo prasowe. Poseł Macierewicz z żadnej z tych ścieżek nie skorzystał - mówił Adamowicz. - Wybrał skargę do organu kierowanego przez swojego politycznego kolegę - dodał.

Poseł KO powołał się także na cele KRRiT określone w Konstytucji RP. Ocenił, że przewodniczący KRRiT "swoim działaniem administracyjnym chce ograniczać wolność słowa, prawo do informacji, do działania w imię interesu publicznego, zwalczać krytykę prasową". Sugerował także, że działania przewodniczącego KRRiT mają związek z procesem przedłużania koncesji na nadawanie przez dwie stacje należące do TVN. Jego zdaniem przewodniczący KRRiT dąży do przedłużenia procesu udzielania koncesji lub odrzucenia tego wniosku.

Fragment posiedzenia komisji kultury i środków przekazu
Fragment posiedzenia komisji kultury i środków przekazuTVN24

Odnosząc się do zarzutów, przewodniczący KRRiT Maciej Świrski przedstawił przebieg procedury zainicjowanej 29 grudnia zeszłego roku. Mówił, że postępowanie zostało wszczęte na wniosek przewodniczącego Podkomisji do zbadania katastrofy smoleńskiej Antoniego Macierewicza, który uznał, że reportaż przedstawiony na antenach TVN "został przygotowany w sposób nierzetelny lub wręcz kłamliwy". Przewodniczący KRRiT mówił: "wobec rzeczowości i obszerności tej argumentacji doszedłem do przekonania, że skarga może być przynajmniej w części zasadna, ale ewentualne dalsze postępowanie wymaga powzięcia czynności, które przekraczają ramy postępowania skargowego".

Dodał, że w tej sytuacji postanowił wszcząć na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie, którego organem prowadzącym jest przewodniczący KRRiT. - Od tego momentu podjąłem niezbędne czynności zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia tej sprawy. Celem przewodniczącego KRRiT jest sprawdzenie, czy materiał zawiera treści naruszające art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji, "poprzez propagowanie nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu" - powiedział. Świrski dodał, że częścią jego działań jest zwrócenie się do specjalistów mogących wydać opinie dotyczące przedstawionych w materiale argumentów.

Świrski przypomniał, że nakładanie kar w takim postępowaniu jest wyłączną kompetencją przewodniczącego KRRiT, ale wszczęcie postępowania nie oznacza, że kara finansowa zostanie nałożona na nadawcę TVN.

Śledzińska-Katarasińska do szefa KRRiT: dlaczego pan od razu wystrzelił z największej armaty?

Posłanka KO Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO podczas wtorkowego posiedzenia argumentowała, że działania przewodniczącego KRRiT są nieuzasadnione i mogą prowadzić do odebrania TVN koncesji na nadawanie programu telewizyjnego, pod pozorem ochrony polskiej racji stanu.

- Dlaczego, na jakiej podstawie w ogóle panu przyszło do głowy, żeby wszcząć postępowanie powołując się na artykuł 18 ustawy o radiofonii i telewizji. Artykuł 18 nie jest sobie takim zwykłym artykułem, który mówi chociażby o karach pieniężnych, tylko artykuł 18 mówi o tym, że złamanie tego artykułu może skutkować odebraniem koncesji, o czym pan bardzo dobrze wie - mówiła posłanka.

- Na jakiej podstawie i dlaczego pan od razu wystrzelił z największej armaty do materiału dziennikarskiego, legalnego, u legalnego nadawcy, w legalny programie, zapowiedzianego, z autorstwem, z jakimś tematem, i pan nagle uznał, że tam jest naruszona polska racja stanu? Czy Antoni Macierewicz i jego podkomisja to dla pana jest polska racja stanu? Bo ja nie rozumiem, co jest dla pana polską racją stanu - dodała.

Posłanka KO stwierdziła, że rzeczywistym naruszeniem "polskiej racji stanu" było określenie na pasku w telewizji rządowej Europejskiej Partii Ludowej (EPP) jako "Europejskiej Partii Putina". Sugerowała także, iż wniosek części członków Rady Programowej TVP reprezentujących partie opozycyjne nie doczekał się odpowiedzi KRRiT. Przewodniczący KRRiT wyjaśnił, że odpowiedź na ten wniosek została udzielona.

Śledzińska-Katarasińska do szefa KRRiT: dlaczego pan od razu wystrzelił z największej armaty?
Śledzińska-Katarasińska do szefa KRRiT: dlaczego pan od razu wystrzelił z największej armaty?TVN24

Posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska odczytała oświadczenie prezes fundacji Grand Press Weroniki Mirowskiej. "Zgodnie z art. 214. pkt 2 Konstytucji RP 'Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji'. W ostatnich tygodniach wyraźnie widzimy, że Przewodniczący KRRiT za nic ma godność pełnionej funkcji i co jeszcze bardziej naganne, mimo że oficjalnie do żadnej partii politycznej nie należy, to z zapałem realizuje cele partii rządzącej" - napisała Mirowska. "Jego twierdzenie, że reportaż telewizji TVN24 pt. 'Siła Kłamstwa' jest (cytuję) 'propagowaniem nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu' (koniec cytatu) to nic innego jak działanie polityka, a nie bezstronnego urzędnika państwowego" - cytowała Kidawa-Błońska.

- Chciałam także dodać ze swojej strony, że jako posłanka opozycji wielokrotnie kierowałam skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i zawsze słyszałam, że te sprawy powinnam oddać do sądu - powiedziała. 

Joanna Scheuring-Wielgus do szefa KRRiT: pan powinien stać na straży wolnych mediów

- Pan zamiast stać po stronie wolności mediów i dziennikarzy, stoi pan po stronie polityka opcji rządzącej - mówiła posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus kierując swoje słowa do przewodniczącego KRRiT.

- Sam pan Antoni Macierewicz podczas prezentacji swojego słynnego raportu powiedział wyraźnie, zaapelował do dziennikarzy, żeby sprawdzali te wszystkie dokumenty, które Macierewicz tam przedstawia (…) Dziennikarze na to odpowiedzieli, między innymi pan Świerczek z TVN24, który nakręcił ten reportaż - mówiła.

- Na jakie zlecenie pan działa? Antoniego Macierewicza, Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości? - pytała. - Bo zajmuje się pan rzeczami, którymi w ogóle pan nie powinien się zajmować. To pan powinien dzisiaj stać na straży obrony pracy dziennikarzy, wolnych mediów, to pan powinien być obrońcą wolności słowa, bo zadaniem dziennikarzy jest sprawdzanie polityków, kontrolowanie polityków, analizowanie wszystkich materiałów i pokazywanie kłamstw, propagandy i wszystkich innych manipulacji, a czasami pokazywanie dobrych rzeczy - dodała. - Pan po prostu pomylił swoje role - oceniła. 

Scheuring-Wielgus do szefa KRRiT: pan zamiast stać po stronie wolności mediów i dziennikarzy, stoi po stronie polityka opcji rządzącej
Scheuring-Wielgus do szefa KRRiT: pan zamiast stać po stronie wolności mediów i dziennikarzy, stoi po stronie polityka opcji rządzącejTVN24

Rzepa: apeluję, żeby zakończyć to postępowanie

- Panie przewodniczący, ja panu współczuję w pewnym stopniu, bo pan dał się wpuścić w kanał tak naprawdę, bo zamiast odesłać wnioskodawcę, skarżącego do Prawa prasowego, czy też do sądu, uważam, że swoją decyzją o wszczęciu postępowania, popełnił pan błąd - powiedział poseł klubu Koalicja Polska PSL-UED-Konserwatyści Jarosław Rzepa zwracając się do Świrskiego. 

Dodał, że jako przewodniczący KRRiT powinien stać na "straży wolności słowa".

- Myślę, że nie jest za późno, żeby powiedzieć, że popełniło się błąd, że jednak mimo wszystko te argumenty, które dzisiaj przedstawiamy, są argumentami rzeczowymi - ocenił. Dodał, że "pewnie naciski polityczne też są i są pewnie bardzo niewygodne dla pana".

- Nie mając żadnych wątpliwości, że w Polsce wolność słowa powinna być bardzo istotną rzeczą, której powinniśmy bronić bez względu na to, po której stronie sceny politycznej stoimy, panie przewodniczący apeluję do pana o to, żeby wycofać się i zakończyć to postępowanie, bo na samym końcu za decyzją będzie stał pana autorytet - mówił Rzepa. 

Odpowiadając na zarzuty posłów opozycji przewodniczący Maciej Świrski zadał pytanie, "czy wolność słowa w Polsce to wolność mówienia kłamstw?". - To pytanie dotyczy przestrzeni medialnej w Polsce. To główne pytanie aksjologiczne - dodał. W podsumowaniu dyskusji członek KRRiT dr hab. Hanna Karp powiedziała, że prezes i rada nie mogą ulegać naciskom i presji mediów. Dodała, że "organ konstytucyjny musi stać na straży artykułu 213 Konstytucji RP" i "egzekwować obowiązujące prawo".

Posiedzenie komisji kultury i środków przekazuTVN24

Oświadczenie "Faktów" TVN i TVN24 z 2 stycznia

W TVN24 w materiale "Siła kłamstwa" podaliśmy w wątpliwość rzetelność prac tak zwanej podkomisji Macierewicza. Ujawniliśmy przemilczane fakty z amerykańskiego raportu NIAR oraz relacje osób, które uczestniczyły w pracach podkomisji smoleńskiej. Na wniosek Antoniego Macierewicza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zamiast stać na straży wolności słowa, chce nas za to ukarać. Celem takiej kary jest wyłącznie próba ograniczenia krytyki dziennikarskiej związanej z działalnością podkomisji. Jest to niedopuszczalne w świetle konstytucyjnych zadań prasy, która jest zobowiązana do kontroli instytucji publicznych. W TVN będziemy publikować fakty niezależnie od tego, dla kogo są one niewygodne. Nasi widzowie mają prawo wiedzieć, czego władza nie chce ujawniać. Na tym polega wolność słowa. "Siła kłamstwa" to materiał wyróżniony wieloma nagrodami, jego autor jest zdobywcą m.in. Grand Press. Reportaż ten jest dostępny na portalu tvn24.pl.

Reportaż "Siła kłamstwa", wyemitowany premierowo 12 września 2022 w TVN24, to efekt wielomiesięcznej pracy dziennikarza "Czarno na białym" TVN24 Piotra Świerczka. Autor dotarł do nagrań, zdjęć i międzynarodowych ekspertyz, dotyczących katastrofy w Smoleńsku w 2010 roku, które - choć zostały zlecone przez tzw. podkomisję smoleńską Antoniego Macierewicza - nigdy nie znalazły się w jej raportach, także w tym ostatnim, który miał być raportem końcowym. Materiały te albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii. Świerczek rozmawiał także z ludźmi, którzy pracowali dla podkomisji, ale nie zgadzają się z jej wnioskami, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Co więcej, rozmówcy dziennikarza wprost mówią, że ich badania zostały zmanipulowane lub wybiórczo wykorzystane pod tezy z góry założone przez podkomisję.

Na znak solidarności z naszą redakcją kilkadziesiąt największych mediów ogólnopolskich i lokalnych zdecydowało się na opublikowanie na swoich stronach internetowych "Siły kłamstwa".

Lista redakcji udzielających bezprecedensowego wsparcia. "Siła kłamstwa" na kilkudziesięciu stronach internetowych 

Autorka/Autor:js

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości

Agencja Reutera opublikowała projekt dokumentu końcowego szczytu pokojowego w sprawie Ukrainy w Szwajcarii. Wynika z niego, że dla zgromadzonych głów państw i szefów rządów kluczową kwestią jest zabezpieczenie instalacji jądrowych, w tym zaporoskiej elektrowni pod kontrolą Ukrainy. Konieczne też jest - jak ma wynikać z międzynarodowych ustaleń - zapewnienie nieprzerwanych dostaw żywności, uwolnienie jeńców oraz porwanych przez rosyjskie władze ukraińskich dzieci.

Kluczowa kwestia instalacji jądrowych. Są wstępne ustalenia szczytu w Szwajcarii

Kluczowa kwestia instalacji jądrowych. Są wstępne ustalenia szczytu w Szwajcarii

Źródło:
Reuters, PAP, tvn24.pl

IMGW ostrzega przed pogodowymi zagrożeniami. O poranku w części kraju intensywnie pada deszcz, a miejscami może zagrzmieć. Burze powrócą także w drugiej części dnia.

IMGW ostrzega. Niedziela pod znakiem burz

IMGW ostrzega. Niedziela pod znakiem burz

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Co najmniej dziesięć osób odniosło obrażenia w wyniku ataku uzbrojonego napastnika w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych. Wśród rannych są dzieci. Podejrzany zabarykadował się w domu, jest otoczony przez policję. - Wstępnie wygląda na to, że sprawca strzelał 28 razy, wielokrotnie przeładowując broń. Władze sprowadzają dodatkowe siły, w tym zespoły SWAT i pojazdy opancerzone, aby pomóc policji - podał szeryf hrabstwa Oakland, Michael Bouchard.

Strzelanina w stanie Michigan. Sprawca przyjechał do parku, oddał kilkadziesiąt strzałów z półautomatu

Strzelanina w stanie Michigan. Sprawca przyjechał do parku, oddał kilkadziesiąt strzałów z półautomatu

Źródło:
PAP, Reuters

G7 powtarza jednogłośne zaangażowanie, by bronić międzynarodowego systemu reguł opartego na prawie, wystawionego na niebezpieczeństwo przez rosyjską agresję - tak premier Włoch Giorgia Meloni podsumowała zakończone obrady szczytu G7 w Apulii na południu Włoch. Szefowa prawicowego rządu podkreśliła, że przywódcy "udzielili Ukrainie jednogłośnego i stanowczego poparcia, które pozostanie w mocy tak długo, jak będzie to konieczne".

"Propaganda" Putina, pułapka Hamasu i zyskowny przemyt migrantów. Włoska premier o szczycie G7

"Propaganda" Putina, pułapka Hamasu i zyskowny przemyt migrantów. Włoska premier o szczycie G7

Źródło:
PAP

Polacy zadebiutują na Euro 2024 w meczu przeciwko Holandii. W Szwajcarii trwa szczyt pokojowy poświęcony rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego postawił pierwszej prezes SN Małgorzacie Manowskiej zarzuty dyscyplinarne, a przez stolicę przeszła Parada Równości. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 16 czerwca.

Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

Źródło:
tvn24.pl

844 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Agencja Reutera dotarła do projektu dokumentu końcowego szczytu pokojowego w Szwajcarii. Stany Zjednoczone ogłosiły pomoc dla Ukrainy w wysokości 1,5 miliarda dolarów, między innymi dla sektora energetycznego. Prezydent Finlandii ocenił, że "sytuacja negocjacyjna Ukrainy" znacząco poprawiła się w ostatnich tygodniach. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Pogoda na dziś. Niedziela 16.06 okaże się deszczowa w wielu regionach. Miejscami spodziewane są także burze, którym towarzyszyć będą silniejsze opady a także porywisty wiatr. Termometry pokażą od 19 do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - niedziela 16.06. Deszcz pojawi się w wielu miejscach, może zagrzmieć

Pogoda na dziś - niedziela 16.06. Deszcz pojawi się w wielu miejscach, może zagrzmieć

Źródło:
tvnmeteo.pl

Do PSL-u poszło w sumie 33 tysiące maili z prośbą o łaskawe spotkanie z tęczowymi rodzinami. To jest polityków psi obowiązek, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. 33 tysiące maili, okrągłe zero odpowiedzi - powiedział w "Faktach po "Faktach" w TVN24 Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. W ocenie Mirosławy Makuchowskiej z Kampanii Przeciw Homofobii, odpowiedzialnym za sytuację par homoseksualnych w Polsce jest premier Donald Tusk.

"33 tysiące maili na skrzynki PSL-u. Okrągłe zero odpowiedzi"

"33 tysiące maili na skrzynki PSL-u. Okrągłe zero odpowiedzi"

Źródło:
TVN24

Rosyjskie systemy obrony powietrznej S-300 i S-400 okazały się nieskuteczne w walce z atakami sił ukraińskich na zaanektowany Krym - pisze ukraiński portal wojskowy Defense Express. Półwyspu ma chronić Prometeusz.

"Eksperyment" Rosjan. Wysłali Prometeusza

"Eksperyment" Rosjan. Wysłali Prometeusza

Źródło:
Defense Express, Kyiv Post

Siłom ukraińskim udało się zatrzymać ofensywę armii rosyjskiej pod Charkowem. W obwodzie donieckim Rosjanie przedarli się przez obronę i ruszyli w stronę granic administracyjnych regionu - ocenia sytuację na froncie ukraińska sekcja BBC. Urzędnik NATO, cytowany przez portal Ukraińska Prawda, ujawnił, że straty Rosji podczas ofensywy w obwodzie charkowskim były "astronomiczne". Podsumowujemy miniony tydzień w Ukrainie.  

"Astronomiczne" straty Rosji. Azow dziękuje Bidenowi

"Astronomiczne" straty Rosji. Azow dziękuje Bidenowi

Źródło:
BBC, Ukraińska Prawda, NV, PAP, tvn24.pl

Uczestnicy i uczestniczki Parady Równości przeszli w kolorowym pochodzie przez centrum Warszawy. Wydarzenie rozpoczęło się w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki od krótkiego przywitania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który objął patronat nad imprezą. Według szacunków ratusza w paradzie przeszło około 20 tysięcy osób. Po raz pierwszy w historii warszawskiej parady wziął w niej udział TVN Warner Bros. Discovery ze swoją platformą.

Parada Równości przeszła przez Warszawę

Parada Równości przeszła przez Warszawę

Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Michał Dąbrowski wie, co to walka, bo z własnymi słabościami walczy na co dzień. Kwalifikację na igrzyska paralimpijskie w szermierce zdobył sam, ale żeby pojechać do Paryża, musi wygrać z rakiem. Leczenie jest drogie i nierefundowane, dlatego potrzebuje pomocy.

Zdobył mistrzostwo świata, potem przyszła diagnoza. Polski paralimpijczyk zbiera na drogi lek

Zdobył mistrzostwo świata, potem przyszła diagnoza. Polski paralimpijczyk zbiera na drogi lek

Źródło:
Fakty TVN

Popularne wśród turystów plaże na singapurskiej wyspie Sentosa zostały zamknięte w sobotę. Na wodzie i piasku unosi się czarna maź. Powodem jest wyciek ropy naftowej z pobliskiego terminalu żeglugowego.

Ostrzeżenie na plażach w turystycznym raju. "Trzymajcie się z dala od wody"

Ostrzeżenie na plażach w turystycznym raju. "Trzymajcie się z dala od wody"

Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro odwołał udział w szczycie pokojowym w Szwajcarii, gdzie omawiana jest sprawa Ukrainy. Jak stwierdził, jego "konkluzje są z góry ustalone".

Zbojkotował szczyt dla Ukrainy. "Konkluzje z góry ustalone"

Zbojkotował szczyt dla Ukrainy. "Konkluzje z góry ustalone"

Źródło:
PAP, BBC

Jedno z wiodących szwajcarskich muzeów planuje usunąć z wystawy pięć obrazów, co do których istnieje podejrzenie, że zostały zrabowane przez nazistów. Wśród nich są dzieła Claude'a Moneta i Vincenta van Gogha - donosi BBC.

Nazistowski cień na obrazach. Muzeum wycofuje dzieła

Nazistowski cień na obrazach. Muzeum wycofuje dzieła

Źródło:
BBC

IMGW ostrzega przed pogodowymi zagrożeniami. O poranku w części kraju intensywnie pada deszcz, a miejscami może zagrzmieć. Burze powrócą także w drugiej części dnia.

IMGW ostrzega. Niedziela pod znakiem burz

IMGW ostrzega. Niedziela pod znakiem burz

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

W sobotę na Wrotach Chałubińskiego zginął turysta. Jak przekazał ratownik TOPR Stanisław Krzeptowski-Sabała, mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się na płacie zmrożonego śniegu i upadł z dużej wysokości, doznając śmiertelnych obrażeń. W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki.

Dziesięć wypadków w Tatrach, w tym jeden śmiertelny

Dziesięć wypadków w Tatrach, w tym jeden śmiertelny

Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

W sobotę około południa ze stawu w parku Szczęśliwickim na Ochocie wyłowiono ciało kobiety. Na miejscu pracuje prokurator.

Zwłoki kobiety wyłowione z parkowego stawu

Zwłoki kobiety wyłowione z parkowego stawu

Źródło:
tvnwarszawa.pl, Kontakt 24

Żołnierze jechali do migrantów, którzy próbowali przekroczyć granicę z Białorusią. Gdy na drodze stanął im żubr, gwałtownie zahamowali. Auto przewróciło się. Wojskowi opuścili już szpital. Żubrowi też nic się nie stało.

Trzej żołnierze trafili do szpitala po spotkaniu z żubrem

Trzej żołnierze trafili do szpitala po spotkaniu z żubrem

Źródło:
tvn24.pl

Marszałek Szymon Hołownia chce ukarać posła Dariusza Mateckiego, który nocą przez okno wyszedł na dach Sejmu. Maksymalna możliwa kara to 18 tysięcy złotych. Poseł Matecki, pytany o tę sytuację przez dziennikarzy, odpowiada, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Większość komentatorów jest jednak zdania, że to najmniejszy z kłopotów posła Suwerennej Polski.

Dariusz Matecki na dachu Sejmu. Politycy PiS bagatelizują, rządzący mówią o "wschodzie głupoty"

Dariusz Matecki na dachu Sejmu. Politycy PiS bagatelizują, rządzący mówią o "wschodzie głupoty"

Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Propozycja rządu zakładająca wzrost pensji minimalnej o 7,6 procent w 2025 roku to zła wiadomość - twierdzi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Jak dodaje, szybkie tempo podwyżek przyniesie wiele negatywnych skutków, w tym przerzucenie rosnących kosztów zatrudnienia na ceny produktów. 

"Zła wiadomość" w sprawie pensji minimalnej

"Zła wiadomość" w sprawie pensji minimalnej

Źródło:
PAP

Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego postawił pierwszej prezes SN Małgorzacie Manowskiej zarzuty dyscyplinarne - poświadczenie nieprawdy i działania na szkodę interesu publicznego. W tle sprawy jest spór wewnątrz instytucji. Pojawiają się też pytania, co dalej z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego z zarzutami dyscyplinarnymi. W tle spór wewnątrz instytucji

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego z zarzutami dyscyplinarnymi. W tle spór wewnątrz instytucji

Źródło:
Fakty TVN

"A czy państwo otrzymali już powołanie na ćwiczenia wojskowe..." - tego typu komentarze krążą w mediach społecznościowych w reakcji na publikowane w sieci karty powołań do wojska. Według nagłaśnianego przekazu wojsko ma teraz wysyłać więcej takich kart i to do osób "z łapanki". Uspokajamy i wyjaśniamy.

"Zapukało do mnie wojsko". Co wiemy o kartach powołań

"Zapukało do mnie wojsko". Co wiemy o kartach powołań

Źródło:
Konkret24
Cierpią po cichu, giną z rąk najbliższych. A przecież nie tak ich wychowali

Cierpią po cichu, giną z rąk najbliższych. A przecież nie tak ich wychowali

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Księżna Kate w sobotę po raz pierwszy pojawiła się publicznie od czasu zdiagnozowania u niej choroby nowotworowej. Okazją jest udział w corocznej paradzie wojskowej odbywającej się w centrum Londynu z okazji urodzin króla Karola III.

Karol III obchodzi urodziny. Kate pojawiła się publicznie

Karol III obchodzi urodziny. Kate pojawiła się publicznie

Źródło:
Reuters, PAP

W sobotę nastąpiło oficjalne otwarcie brakującego fragmentu obwodnicy Koszalina oraz Sianowa w ciągu drogi S6. Ruch jednak odbywa się ze zwężeniem do jednej jezdni na 800-metrowym odcinku, gdzie trwają ostatnie prace, a także trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Procesowi budowy nowej obwodnicy towarzyszyło też wiele komplikacji.

"Trasa szczególnie ważna dla ruchu turystycznego". Otwarto kolejny odcinek

"Trasa szczególnie ważna dla ruchu turystycznego". Otwarto kolejny odcinek

Źródło:
PAP

Strażniczki miejskie z Konstantynowa Łódzkiego znalazły nielegalną hodowlę psów. Warunki, w jakich przebywały zwierzęta, były dramatyczne. Na miejscu pojawili się także policjanci, urzędnicy i Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Psy zostały odebrane 63-letnimu mężczyźnie.

Psy przebywały w dramatycznych warunkach. Odebrano 80 zwierząt

Psy przebywały w dramatycznych warunkach. Odebrano 80 zwierząt

Źródło:
tvn24.pl

1344 metry - na taką głębokość zanurkował pewien żółw skórzasty z rejonu Wysp Salomona. Jeśli wynik ten zostanie potwierdzony badaniami naukowymi, zostanie uznany za rekord Guinnessa.

"Spektakularny" wyczyn żółwia może trafić do Księgi rekordów Guinnessa

"Spektakularny" wyczyn żółwia może trafić do Księgi rekordów Guinnessa

Źródło:
livescience.com, tvnmeteo.pl

Za chwilę będzie tak, że dowolny filmik z osobą, która idzie ulicą, będzie mógł być szybko przerobiony tak, że zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Michał Koźbiał, badacz sztucznej inteligencji w NASK. Problem dotyczy głównie kobiet, ale narażony jest każdy. - Celem tego typu fejków mogą być szantaże, okupy, wyłudzenia – komentuje Michał Wendt, szef firmy informatycznej Elsii.

Zagrożony jest każdy. "Zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą"

Zagrożony jest każdy. "Zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą"

Źródło:
tvn24.pl

Uprzedzałem, że będę pisał o książkach, których nikt nie czyta. I właśnie trafiła mi się taka książka.

Żeby się nie pozabijać…

Żeby się nie pozabijać…

Źródło:
tvn24.pl

Prokuratura Okręgowa w Łodzi wszczęła śledztwo w sprawie "willi Kwaśniewskich" - dowiedzieli się dziennikarze "Superwizjera" TVN i tvn24.pl, Maciej Duda i Łukasz Ruciński. Prokuratura podejrzewa, że Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, miał na polecenie ówczesnych szefów CBA, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, sporządzać fałszywe notatki operacyjne. Te miały później służyć jako rzekome dowody na to, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy byli właścicielami willi w Kazimierzu Dolnym.

Wraca sprawa "willi Kwaśniewskich". Śledztwo w sprawie poleceń, jakie agentowi Tomkowi wydawali Kamiński i Wąsik

Wraca sprawa "willi Kwaśniewskich". Śledztwo w sprawie poleceń, jakie agentowi Tomkowi wydawali Kamiński i Wąsik

Źródło:
Superwizjer, tvn24.pl

- Max pozwala nam wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe. To jest duże szczęście, to jest prezent - stwierdziła Marta Malikowska, aktorka i jurorka 43. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". W jego ramach odbył się panel dyskusyjny "Max is here. More stories to tell".

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Źródło:
tvn24.pl

Warszawska Strefa Kibica (WSK) na błoniach Stadionu Narodowego ruszy już w niedzielę. Będzie tam można obejrzeć wszystkie grupowe mecze Polaków. Jak przekazał Bartosz Kusior, członek zarządu spółki PL2012+, która zarządza stadionem, koszt zorganizowania strefy to milion złotych.

Strefa kibica na błoniach Narodowego rusza w niedzielę. Kosztowała milion złotych

Strefa kibica na błoniach Narodowego rusza w niedzielę. Kosztowała milion złotych

Źródło:
PAP

W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg opowiadała o premierze drugiego sezonu serialu "Ród smoka", który można będzie oglądać na debiutującej platformie Max. Odcinek poświęcono też między innymi 90. urodzinom Kaczora Donalda oraz powracającej z nowym albumem Ewelinie Flincie.

Co warto obejrzeć. Ewelina Witenberg podsumowuje. "Kadr na kino" w TVN24

Co warto obejrzeć. Ewelina Witenberg podsumowuje. "Kadr na kino" w TVN24

Źródło:
tvn24.pl