Najnowsze

"Zbyt wielu ludzi nie może być sobą bez strachu". Pierwszy taki dokument w historii Unii Europejskiej

Najnowsze

Autor:
momo\mtom
Źródło:
PAP, tvn24.pl
KE przedstawiła unijną strategię na rzecz równości osób LGBTIQ
KE przedstawiła unijną strategię na rzecz równości osób LGBTIQTVN24
wideo 2/8
TVN24KE przedstawiła unijną strategię na rzecz równości osób LGBTIQ

Komisja Europejska przedstawiła unijną strategię na rzecz równości osób LGBTIQ. To pierwszy tego typu dokument w historii Unii Europejskiej. - Zbyt wielu ludzi nie może być sobą bez strachu przed dyskryminacją, wykluczeniem lub przemocą - oświadczyła wiceszefowa KE Viera Jourova.

Akronim LGBTIQ odnosi się do gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych, interseksualnych i queer (nieheteroseksualnych). Komisja Europejska podkreśla, że choć w ciągu ostatnich lat w Unii Europejskiej osiągnięto postęp dotyczący równości wobec tych osób, ich dyskryminacja nadal ma miejsce. Z badań wynika, że 43 procent przedstawicieli tych społeczności czuje się w ten czy inny sposób szykanowanych z powodu swojej orientacji seksualnej, a kryzys wywołany pandemią COVID-19 dodatkowo pogorszył tę sytuację.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

"Wszyscy w Unii powinni czuć się bezpieczni i wolni"

- Zbyt wielu ludzi nie może być sobą bez strachu przed dyskryminacją, wykluczeniem lub przemocą. Obserwujemy w Europie niepokojący trend incydentów, takich jak ataki na marsze równości i przyjmowanie deklaracji w sprawie "stref wolnych od ideologii LGBTIQ" - mówiła na konferencji prasowej w Brukseli wiceszefowa Komisji oraz wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Viera Jourova.

Unia równości: Strategia na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020–2025 (w języku angielskim)
Strategia UE na rzecz równości osób LGBTIQ - zestawienie informacji (w języku angielskim)

Komisarz do spraw równości Helena Dalli stwierdziła, że "UE daje dziś przykład do naśladowania w walce o różnorodność i inkluzywność". - Równość i niedyskryminacja to podstawowe wartości i prawa w Unii Europejskiej. To oznacza, że wszyscy w Unii powinni czuć się bezpieczni i wolni, bez strachu przed dyskryminacją czy przemocą ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową czy cechy płciowe - oświadczyła. Podkreśliła jednocześnie, że "wciąż jesteśmy daleko od pełnej inkluzywności i akceptacji, na jakie zasługują osoby LGBTIQ". - Wierzę jednak, że wraz z państwami członkowskimi możemy sprawić, by Europa była lepszym i bardziej bezpiecznym miejscem dla wszystkich. W strategii wzywamy więc te państwa członkowskie, które nie mają krajowych strategii na rzecz równości osób LGBTIQ, aby taki dokument przyjęły, odnosząc się do szczególnych potrzeb w zakresie równości osób LGBTIQ w danym kraju - dodała.

Marsz poparcia dla społeczności LGBT w Polsceshutterstock

Cztery filary unijnej strategii

Opublikowana w czwartek unijna strategia wyznacza ukierunkowane działania, w tym środki prawne i finansowe, na kolejne pięć lat. Zakłada m.in. rozszerzenie listy przestępstw w UE o homofobiczną mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści oraz przedstawienie przepisów dotyczących wzajemnego uznawania rodzicielstwa m.in. w sytuacjach transgranicznych. Ma również zapewnić, by kwestie dotyczące LGBTIQ były odpowiednio uwzględniane w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej, tak aby osoby LGBTIQ, w całej swojej różnorodności, były bezpieczne i miały równe szanse rozwoju i pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. 

W strategii określono szereg ukierunkowanych działań, w podziale na cztery filary dotyczące: walki z dyskryminacją, zapewnienia bezpieczeństwa, budowania społeczeństw inkluzywnych oraz propagowania równości osób LGBTIQ na całym świecie. Dokument jest pierwszą strategią Komisji w obszarze równości osób LGBTIQ i elementem deklarowanej przez przewodniczącą von der Leyen budowy Unii równości.

KE przedstawiła pierwszą w historii strategię na rzecz równości osób LGBTIQec.europa.eu

Autor:momo\mtom

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock

Pozostałe wiadomości