Opinie i wydarzenia

RPO w Senacie o działaniach policji

Jeśli zgromadzenie jest pokojowe, działania zmierzające do jego rozwiązania też powinny takie być - powiedział w Senacie rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Komentował w ten sposób działania policji w czasie trwających protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. RPO mówił też o "nierównomiernym podejściu" policji w zależności od tego, czego dotyczy dana demonstracja. - Jestem zdania, że ze względu na stan epidemii można ograniczyć korzystanie z wolności organizowania pokojowych zgromadzeń, ale powinno to się odbywać z poszanowaniem reguł konstytucyjnych. Powinno być to dokonywane na podstawie ustawy, ograniczenia powinny być proporcjonalne do realizowanego celu i ograniczenia nie mogą naruszać istoty zgromadzeń - podkreślił.