Sylwia Gregorczyk-Abram, Łukasz Pawłowski, Barbara Brodzińska - Mirowska, Sławomir Sierakowski