Wielka agencja ratingowa o "hipotetycznym" scenariuszu w sprawie Adama Glapińskiego

Źródło:
PAP
Tusk: dysponujemy większością głosów wystarczającą, żeby postawić przed Trybunałem Stanu prezesa NBP
Tusk: dysponujemy większością głosów wystarczającą, żeby postawić przed Trybunałem Stanu prezesa NBPTVN24
wideo 2/11
Tusk: dysponujemy większością głosów wystarczającą, żeby postawić przed Trybunałem Stanu prezesa NBPTVN24

Scenariusz zawieszenia w obowiązkach prezesa Narodowego Banku Polskiego po postawieniu go przed Trybunałem Stanu jest hipotetyczny, ale gdyby tak się stało, to potencjalne implikacje dotyczące ratingu Polski nie byłyby automatyczne - poinformował główny analityk agencji S&P Global Ratings odpowiedzialny za rating Polski Ludwig Heinz.

- W odniesieniu do obecnych wydarzeń, niezależność banku centralnego jest istotnym czynnikiem, lecz najważniejsza pozostaje dla nas historia inflacji. Rezultat obecnych wydarzeń jest nadal bardzo niepewny, więc nie chcemy o niczym przesądzać. Scenariusz, w którym prezes NBP mógłby zostać zawieszony w obowiązkach po postawieniu go przed Trybunałem Stanu, jest w tym momencie wciąż dość hipotetyczny - powiedział Heinz.

Jak zauważył, "gdyby tak się stało, ale ponownie nie przesądzając o żadnym scenariuszu, wszelkie potencjalne implikacje dotyczące ratingu z pewnością nie byłyby automatyczne".

- Przeanalizowalibyśmy, jak zaistniała sytuacja wpływa na niezależność banku centralnego, czy jest to coś, co naprawdę utrudnia skuteczność prowadzenia polityki pieniężnej oraz osłabia wiarygodność. Nie byłoby jednak automatycznego obniżenia ratingu - zaznaczył.

Jak dodał główny analityk S&P Global Ratings, "widzimy dużą siłę w założeniach polityki pieniężnej realizowanej w Polsce".

- Uważamy, że złoty oraz jego płynność są istotnym buforem. Bank centralny posiada długą historię niezależności. Dysponuje także bardzo szerokim wachlarzem instrumentów polityki pieniężnej, a z perspektywy historycznej wyniki związane z inflacją są całkiem solidne. Kolejnym ważnym atutem w polskim kontekście są możliwości rynku długu emitowanego w lokalnej walucie. Ogólnie oceniamy wiarygodność polityki pieniężnej oraz jej skuteczność jako dość mocne - zaznaczył.

TK zajmie się wnioskiem posłów PiS

Trybunał Konstytucyjny planuje przeprowadzić rozprawy w sprawie procedury pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej prezesa Narodowego Banku Polskiego w dn. 11 i 18 stycznia. Wnioski w tej sprawie złożyły grupy posłów oraz senatorów, reprezentowanych przez przedstawicieli PiS.

Dotyczą one m.in. zbadania konstytucyjności obecnie funkcjonujących przepisów, na mocy których Sejm podejmuje uchwałę o pociągnięciu prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu bezwzględną większością głosów, co skutkuje automatycznym zawieszeniem tej osoby w czynnościach.

Wiceprezes NBP Marta Kightley informowała na początku grudnia, że w razie zawieszenia prezesa NBP w czynnościach, w związku z ewentualną procedurą przed Trybunałem Stanu, polski bank centralny złoży apelację w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie złamania traktatów unijnych.

Złożenie wniosku o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu znalazło się w tzw. 100 konkretach, programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk mówił w grudniu, że Trybunał Stanu dla Glapińskiego jest możliwy nie za błędy w polityce pieniężnej, a za ewentualne złamanie prawa. Dodawał jednocześnie, że jego formacja polityczna nie zrobi niczego, co by naruszyło stabilność, podważyło reputację państwa polskiego w Europie czy za granicą.

Wyzwania dla ratingu Polski

Wśród wyzwań dla ratingu Polski Heinz z S&P Global Ratings wymienia politykę fiskalną, inflację oraz zewnętrzne otoczenie makroekonomiczne, które charakteryzuje się problemami partnerów handlowych Polski.

Analityk S&P dostrzega ryzyko, że inflacja w Polsce pozostanie na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas, ponieważ inflacja bazowa jest nadal dość wysoka. Prognozy S&P zakładają przy tym, że wskaźnik CPI w Polsce powróci do celu banku centralnego w 2025 roku.

Heinz zaznaczył jednocześnie, że ww. negatywne aspekty, w tym bardzo wysoki deficyt fiskalny, są równoważone przez inne mocne strony.

- W średnim terminie dostrzegamy perspektywy poprawy relacji Polski z Unią Europejską, potencjalnie od strony instytucjonalnej. Zgodnie z naszymi kryteriami osłabienie fiskalne nie przekłada się automatycznie na poziom oceny ratingowej. Jest to jeden z kilku czynników, które bierzemy pod uwagę. Przepływy fiskalne są istotne, ale wiele innych czynników ma co najmniej taką samą lub większą wagę. Deficyt fiskalny w 2024 roku będzie bardzo wysoki, lecz spodziewamy się jego stopniowego zmniejszania po tym okresie. Pojawiły się również pierwsze sygnały ze strony rządu dotyczące potencjalnych środków, które zwiększałyby dochody. W przyszłym roku deficyt pozostanie wysoki, ale bardziej interesująca będzie dla nas ścieżka fiskalna po 2024 roku - wskazał.

"Rząd posiada wystarczające możliwości pozyskiwania finansowania"

Heinz ocenia, że chociaż potrzeby pożyczkowe Polski są bardzo wysokie, to ogólna strategia dotycząca długu wydaje się być przekonująca.

- Opiera się ona zarówno na krajowym systemie finansowym, jak i na zwiększeniu emisji zagranicznych. W mojej ocenie nastroje inwestorów zagranicznych mogą być w tym względzie korzystne, a rząd posiada wystarczające możliwości pozyskiwania finansowania. Inną kwestią jest koszt tego finansowania, który jak zakładamy, będzie wyższy niż w przeszłości. Pomimo wysokich potrzeb pożyczkowych, biorąc także pod uwagę przewidywany napływ innych funduszy, strategia dotycząca długu wydaje się możliwa do zrealizowania - wskazał analityk S&P.

- Analizujemy dane dotyczące sektora instytucji rządowych i samorządowych, które obejmują również pozycje pozabudżetowe. Uważam, że w kwestii rozwoju zadłużenia i ogólnych trendów deficytu mamy przejrzystość. Zobaczymy, czy rząd faktycznie zmniejszy wykorzystanie funduszy pozabudżetowych. Wiele spośród nich będzie prawdopodobnie kontynuowanych, być może nieznacznie zredukowanych. W ogólnej ocenie widoczność oraz transparentność finansów publicznych jest wystarczająca - dodał.

W przyjętym przez rząd projekcie budżetu na 2024 r. założono deficyt na poziomie 184 mld zł, przy deficycie sektora gg na poziomie 5,1 proc. PKB. Potrzeby pożyczkowe netto w 2024 roku szacowane są na 252,3 mld zł, a brutto na 449 mld zł.

Ratingi PolskiPAP/Maciej Zieliński

Fundusze europejskie

Agencja S&P zakłada, że Polska będzie w stanie odblokować fundusze unijne i uwzględnia ten element w swojej ocenie kredytowej.

- W tym momencie ważne jest dla nas to, że spór z Komisją Europejską dotyczący praworządności jest rozwiązywany, co oznaczałoby nie tylko jednorazową wypłatę w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF), lecz także stały przepływ płatności zarówno z tego, jak i innych funduszy UE. Ostatecznie kluczowe pozostają kwestie związane z osiąganiem tzw. superkamieni milowych. W naszej analizie, którą opublikowaliśmy po ostatnim przeglądzie ratingu, zakładamy, że Polska będzie w stanie odblokować fundusze unijne. Uwzględniliśmy ten element, lecz może on przynieść dalsze korzyści, jeśli dostrzeżemy osiągnięcia w rozwiązywaniu niektórych kwestii, które w przeszłości budziły obawy, szczególnie w odniesieniu do sądownictwa - wskazał Heinz.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało w ub. tygodniu, że w 2024 r. Polska powinna otrzymać z KPO w sumie prawie 18,5 mld euro (ok. 82,6 mld zł), w tym z części grantowej będzie to prawie 8 mld euro (ok. 35,6 mld zł), a z części pożyczkowej ok. 10,5 mld euro (ok. 47 mld zł).

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Czytaj też: Adam Glapiński przekonuje, że NBP "z każdym rządem będzie współpracować dobrze"

Autorka/Autor:jr/dap

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości

- Ostatnie wyniki wykonania budżetu państwa są bardziej niepokojące, Ministerstwo Finansów przygląda się przede wszystkim wpływom z podatku VAT - przyznał w poniedziałek wiceminister finansów Jurand Drop podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Według ekonomistów poziom dochodów z tytułu podatku od towarów i usług w 2024 roku może być o około 25-30 miliardów złotych niższy, niż przewiduje ustawa budżetowa.

Rząd liczył na skokowy wzrost. "Niepokojące" informacje

Rząd liczył na skokowy wzrost. "Niepokojące" informacje

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Nie można powiedzieć, że rezygnujemy z tego projektu, my go tylko urealniamy - powiedział w poniedziałek pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek, pytany przez dziennikarzy o przyszłość CPK.

CPK zmieni nazwę? Wiceminister odpowiada

CPK zmieni nazwę? Wiceminister odpowiada

Źródło:
PAP

Premier Donald Tusk odwołał Gertrudę Uścińską ze składu rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego - przekazał bank. Do rady powołano Marka Hermacha.

Była szefowa ZUS odwołana z państwowego banku

Była szefowa ZUS odwołana z państwowego banku

Źródło:
PAP

We wtorek, 25 czerwca, odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie Orlenu. Zarząd spółki przedstawił projekty uchwał, które zakładają między innymi nieudzielenie absolutorium za 2023 rok wszystkim byłym członkom zarządu, w tym byłemu prezesowi Danielowi Obajtkowi. Konsekwencją przyjęcia uchwały będzie między innymi brak premii.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu. Dzień sądu nad Obajtkiem

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu. Dzień sądu nad Obajtkiem

Źródło:
PAP

W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku trwa śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez byłego dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - powiadomił prokurator Mariusz Marciniak. W sprawie byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jest ono na etapie wstępnego rozpoznania. To pokłosie raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Prokuratura: jedno z zawiadomień dotyczy byłego ministra

Prokuratura: jedno z zawiadomień dotyczy byłego ministra

Źródło:
PAP

- Mamy "kłopot natury politycznej" z kolejną, czwartą edycją Funduszy Norweskich. Związany jest z postawą Węgier - powiedziała w poniedziałek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.

Zagrożone duże pieniądze dla Polski. "Nie będziemy się dawać Węgrom szantażować"

Zagrożone duże pieniądze dla Polski. "Nie będziemy się dawać Węgrom szantażować"

Źródło:
PAP

Dziesięć osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy w sprawie oszustw dokonywanych przy sprzedaży towarów przez internet - powiadomiło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. W fałszywych sklepach mogło dokonać zakupów około 6,7 tysiąca pokrzywdzonych, a straty liczone są w milionach złotych.

Niemal siedem tysięcy poszkodowanych, milionowe straty

Niemal siedem tysięcy poszkodowanych, milionowe straty

Źródło:
PAP

Dotychczasowy system finansowania nie gwarantuje stabilności mediów. Proponujemy likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa - ogłosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort proponuje, by przekazywać na ten cel co najmniej 0,09 procent PKB rocznie.

Abonament RTV do likwidacji. Rząd ma nowy pomysł

Abonament RTV do likwidacji. Rząd ma nowy pomysł

Źródło:
PAP

Ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej zdecydowali w poniedziałek o przekazaniu Ukrainie co najmniej 1,2 miliarda euro zysków z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. Pieniądze zasilą obrońców Ukrainy - poinformował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Rosja "zapłaci za konsekwencje agresji". Decyzja unijnych ministrów

Rosja "zapłaci za konsekwencje agresji". Decyzja unijnych ministrów

Źródło:
PAP

Nowy prezes Orlenu w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Financial Times" opowiedział, jakie ma plany wobec koncernu i co go zaskoczyło po objęciu sterów w spółce. - Nie spodziewałem się, że tak wiele osób związanych z polityką będzie pracować w Orlenie - przyznał Ireneusz Fąfara. O dziedzictwie Daniela Obajtka powiedział, że to "coś w rodzaju czebola" - czyli modelu wielobranżowych konglomeratów, które przez długi czas dominowały w gospodarce Korei Południowej.

Prezes Orlenu o dziedzictwie Daniela Obajtka: coś w rodzaju czebola

Prezes Orlenu o dziedzictwie Daniela Obajtka: coś w rodzaju czebola

Źródło:
PAP

Chiny i Unia Europejska (UE) zgodziły się rozpocząć rozmowy na temat planowanego nałożenia ceł na produkowane w Państwie Środka pojazdy elektryczne (EV) - poinformował portal stacji CNN, powołując się na wysokich rangą urzędników obu stron.

Chiny mają rozmawiać z Unią Europejską w sprawie nowych ceł na samochody elektryczne

Chiny mają rozmawiać z Unią Europejską w sprawie nowych ceł na samochody elektryczne

Źródło:
CNN

Według Komisji Europejskiej (KE) firma Apple może naruszać Akt o Usługach Cyfrowych (DMA). Problemem jest sklep z aplikacjami App Store, który uniemożliwia ich twórcom przekierowywanie klientów do tańszych ofert. Apple to pierwsza platforma, której Bruksela zarzuca łamanie DMA.

Bruksela wzięła pod lupę firmę Apple. Zarzuca łamanie przepisów

Bruksela wzięła pod lupę firmę Apple. Zarzuca łamanie przepisów

Źródło:
PAP

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2024 roku wzrosła o 5 procent w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,1 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,4 procent rok do roku.

Sprzedaż detaliczna w maju. Nowe dane ze sklepów

Sprzedaż detaliczna w maju. Nowe dane ze sklepów

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Produkcja budowlano-montażowa w maju 2024 roku spadła o 6,5 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 7,0 procent - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Analitycy zgodnie przyznają, że wyniki budowlanki nie napawają optymizmem, a na odbicie trzeba będzie poczekać.

"Wyniki budownictwa mocno zawiodły"

"Wyniki budownictwa mocno zawiodły"

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Nieudzielenie absolutorium przez walne zgromadzenia akcjonariuszy otwiera państwowym spółkom drogę do dochodzenia odszkodowań od byłych menadżerów - powiedziała profesor Katarzyna Bilewska z wydziału prawa UW. Profesor prawa Michał Romanowski spodziewa się wręcz wysypu zawiadomień do prokuratury.

Byli szefowie państwowych spółek mogą zostać pozwani

Byli szefowie państwowych spółek mogą zostać pozwani

Źródło:
PAP

W poniedziałek zamierzamy przekazać Komisji Europejskiej dokument wykonawczy rewizji Krajowego Planu Odbudowy - przekazała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodała, dwa kolejne wnioski o wypłatę środków z KPO zostaną złożone pod koniec sierpnia lub na początku września bieżącego roku.

Rewizja KPO. "Dzisiaj złożymy dokument wykonawczy"

Rewizja KPO. "Dzisiaj złożymy dokument wykonawczy"

Źródło:
PAP

Biuro Informacji Kredytowej poinformowało, że firmy pożyczkowe w maju bieżącego roku udzieliły łącznie ponad 1,2 miliona pożyczek pozabankowych o łącznej wartości 1,827 miliarda złotych. Jak wskazują analitycy, wynik z zeszłego miesiąca był najwyższy w historii.

Polacy pożyczają na potęgę. Nowy rekord

Polacy pożyczają na potęgę. Nowy rekord

Źródło:
PAP

W poniedziałek zamierzamy przekazać Komisji Europejskiej dokument wykonawczy rewizji Krajowego Planu Odbudowy - przekazała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodała, dwa kolejne wnioski o wypłatę środków z KPO zostaną złożone pod koniec sierpnia lub na początku września bieżącego roku.

Rewizja KPO. "Dzisiaj złożymy dokument wykonawczy"

Rewizja KPO. "Dzisiaj złożymy dokument wykonawczy"

Źródło:
PAP

Program "Energia paliw", jakim Aramco chce objąć na wyłączność niezależne stacje paliw, nie zawiera programów lojalnościowych dla klientów stacji ani oferty gastronomicznej - podał saudyjski koncern.

Aramco ma plan na Polskę. Koncern zdradza szczegóły

Aramco ma plan na Polskę. Koncern zdradza szczegóły

Źródło:
PAP

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała "Poradnik turystyczny 2024", w którym umieściła szereg ważnych informacji dla podróżnych. Dotyczą one między innymi niezbędnych dokumentów, kwestii ubezpieczenia, podróży ze zwierzętami i przywożenia pamiątek z wakacji.

Wakacje bez przykrych niespodzianek. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Wakacje bez przykrych niespodzianek. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Źródło:
tvn24.pl

Liczba osób wpisanych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD) za jazdę bez biletu wynosi obecnie 290,6 tysiąca, a ich łączny dług sięga prawie 417,8 miliona złotych - poinformowano w poniedziałkowym komunikacie.

Milionowe długi gapowiczów

Milionowe długi gapowiczów

Źródło:
PAP