ZUS wyda ponad 240 milionów złotych na system informatyczny

Z kraju

Andrusiewicz o jednym przelewie do ZUSTVN24 BiS
wideo 2/4

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł z Konsorcjum Comarch umowę na wsparcie eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS - poinformował rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz. Wartość czteroletniego kontraktu to 242 miliony złotych.

Przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS został ogłoszony we wrześniu 2015 r. Stanęło do niego czterech oferentów. Ostatecznie ofertę złożyły trzy podmioty: Asseco Poland S.A., Konsorcjum Comarch oraz Konsorcjum Atos. Największą liczbę punktów w postępowaniu przetargowym uzyskało Konsorcjum Comarch z ceną 242 mln zł brutto.

Przetarg bez zmian

W styczniu tego roku Krajowa Izba Odwoławcza nie zmieniła wyników przetargu na utrzymanie systemu informatycznego ZUS. Zakład wybrał firmę Comarch, przegranym było Asseco; obie firmy złożyły odwołania do KIO, które Izba odrzuciła. Asseco odwołało się do w tej sprawie sądu. Rzecznik ZUS zwrócił jednak uwagę, że zgodnie z prawem, złożona skarga nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy pomiędzy ZUS a Konsorcjum Comarch. - Zawarcie umowy było możliwe po wyroku KIO z 23 stycznia 2018 r., który oddalił wszystkie złożone odwołania na wybór oferty Konsorcjum Comarch, stwierdzając tym samym, że wybór ZUS był prawidłowy i zgodny z prawem - wyjaśniał Andrusiewicz. Zgodnie z zawartą umową Comarch ma 12 miesięcy na przejęcie świadczenia wszystkich usług związanych ze wsparciem eksploatacji i utrzymania systemu informatycznego ZUS. - Na wstępie jednak, w ciągu 30 najbliższych dni, Comarch musi przedstawić szczegółowy harmonogram przejmowania poszczególnych usług od dotychczasowego wykonawcy. Co ważne, harmonogram, by stał się obowiązujący, wymaga zatwierdzenia przez Zakład. Od chwili przejęcia usługi mają być świadczone przez Konsorcjum przez 48 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia tj. 242 mln zł brutto - zaznaczył rzecznik. Zwrócił uwagę, że w związku z tym, że Comarch ma maksymalnie 12 miesięcy na przejęcie świadczenia wszystkich usług dotyczących KSI, a umowa z dotychczasowym wykonawcą - Asseco Poland - wygasa pod koniec marca 2018 r., ZUS już w listopadzie 2017 r. podpisał z firmą Asseco list intencyjny w sprawie nowej umowy na okres przejściowy. - Asseco wyraziło gotowość zawarcia umowy przy cenie niższej o 10 proc. w stosunku do warunków handlowych z obecnie obowiązującego kontraktu - oświadczył. - Rozpoczęliśmy już negocjacje z Asseco Poland odnośnie do szczegółowych warunków umowy na okres przejściowy, tj. maksymalnie 12 miesięcy. Najważniejszym dla nas jest bezpieczeństwo i ciągłość działania naszego systemu informatycznego. Z całą mocą mogę podkreślić, że kroki przez nas podejmowane zawsze służą tym celom – podkreślił w komunikacie Krzysztof Dyki z zarządu ZUS, który nadzoruje pion IT. Prezes ZUS Gertruda Uścińska podkreśliła w 2017 r. że w wyniku przetargu koszt utrzymania KSI ZUS spadnie o ponad połowę. Według niej, po raz pierwszy w historii można mówić o realnej konkurencji w zakończonym przetargu.

Autor: ToL / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24