Podział majątku po rozwodzie – jak długo trwa i ile kosztuje?

Źródło:
TVN 24 Biznes
Rozwodowe wojny. Czy można uniknąć sporów o wspólny majątek?
Rozwodowe wojny. Czy można uniknąć sporów o wspólny majątek?TVN24 BiS
wideo 2/3
Rozwodowe wojny. Czy można uniknąć sporów o wspólny majątek?TVN24 BiS

Podział majątku po rozwodzie warto załatwić polubownie. Jeżeli jednak kompromis nie jest możliwy, można wnieść o orzeczenie podziału majątku przez sąd. Jak wygląda podział majątku wspólnego?

Na wspólność majątkową składa się wszystko to, co małżonkowie nabyli po ślubie. ● Wniosek o podział majątku wspólnego przed sądem może złożyć każde z małżonków, a także inna osoba zainteresowana jego podziałem. ● W skrajnych przypadkach sądowe ustalenie podziału majątku może się okazać długie i kosztowne, warto zatem pomyśleć o rozwiązaniach alternatywnych.

Podział majątku po rozwodzie – osobny proces

Nie zawsze sprawa rozwodowa definitywnie kończy relacje małżonków. Choć istnieje prawna możliwość podzielenia wypracowanego przez męża i żonę majątku już przy orzekaniu rozwodu, to najczęściej kwestie majątkowe stanowią na tyle istotny i skomplikowany obszar, że w praktyce sądy nie rozstrzygają ich w czasie spraw rozwodowych. Dlatego podział majątku wymaga osobnego procesu. 

Co to jest wspólność majątkowa?

Majątek w małżeństwie można podzielić na majątek wspólny, majątek osobisty męża i majątek osobisty żony.

Wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i składa się na nią wszystko to, co małżonkowie nabywają po ślubie, czyli dochody z wszelkiej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (np. zyski z inwestycji), środki zgromadzone na rachunkach funduszy emerytalnych małżonków, a także suma składek zgromadzonych na subkoncie emerytalnym w ZUS

Z kolei na majątki osobiste składa się wszystko to, co zostało przez małżonków nabyte przed ślubem, to, co trafiło do nich w wyniku dziedziczenia, zapisu bądź darowizny, a także m.in. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, niezbywalne prawa przysługujące tylko jednej osobie czy prawa własności intelektualnej. 

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie?

Ani mąż, ani żona nie mogą bez zgody współmałżonka sprzedać żadnego ze składników tego majątku. Małżonkowie mogą natomiast zgodnie postanowić, że wspólnota majątkowa działa inaczej. Formalnie zmiana wspólnoty majątkowej może nastąpić w wyniku umowy zawartej przed notariuszem lub jako skutek orzeczenia sądu. 

Małżonkowie mogą też wyjątkowo każdorazowo ustalić, że to, co nabywają w czasie trwania małżeństwa, zasila majątek osobisty, a nie wspólny, np. wyraźnie zaznaczając to w umowie kupna nowego mieszkania. 

Wyłączenie wspólnoty majątkowej przed notariuszem, zanim zawarte zostanie małżeństwo, nazywane jest intercyzą. W takim wypadku małżonkowie ustanawiają rozdzielność majątkową, a majątek wspólny w ogóle nie powstaje. Jeżeli podobna umowa została zawarta w trakcie trwania małżeństwa, to po jej podpisaniu małżonkowie będą posiadali majątki osobiste oraz udziały w dotychczasowym majątku wspólnym. Na tej samej zasadzie wspólnotę majątkową można rozszerzyć, jeżeli mąż i żona zgodnie postanowią, że chcą, żeby w małżeństwie wspólnota była szersza niż domyślnie przewiduje to prawo. 

W szczególnych wypadkach o ustanowieniu rozdzielności majątkowej w czasie trwania małżeństwa może zdecydować sąd. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy mąż lub żona trwoni majątek wspólny (np. z powodu alkoholizmu). 

Podział majątku wspólnego w sądzie

Jeżeli małżonkowie nie zawarli notarialnej umowy rozdzielności majątkowej przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa, to po rozwodzie można wnieść do sądu wniosek o podział majątku wspólnego. Może go złożyć jeden z małżonków bądź inna osoba zainteresowana dokonaniem takiego podziału, np. wierzyciel jednego z małżonków czy (w wyjątkowych sytuacjach) spadkobiercy. 

Podział można przeprowadzić wyłącznie, gdy ustanie ustawowa wspólność majątku, czyli po orzeczeniu rozwodu albo separacji, ubezwłasnowolnienia jednego małżonków lub też ogłoszeniu upadłości przez męża lub żonę. We wniosku należy zawrzeć informację o tym, które składniki majątku wspólnego mają zostać podzielone decyzją sądu.

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Zakłada się, że majątek wspólny w równym stopniu należy do każdego z małżonków, chyba że można wykazać znaczną dysproporcję w jego wypracowaniu – wtedy przy podziale wchodzi w grę żądanie ustalenia nierównych udziałów. Na małżonku, który wnioskuje o podział majątku z uwzględnieniem stopnia, w jakim małżonkowie przyczynili się do jego wypracowania, spoczywa wówczas główny ciężar uzasadnienia nierównego podziału przed sądem. 

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Składniki, które tworzyły wspólność majątkową, można podzielić na kilka różnych sposobów: 

1. Każdy z małżonków staje się jedynym właścicielem rzeczy, które można łatwo rozdzielić między strony sporu. 2. Jeden z małżonków staje się wyłącznym właścicielem jakiegoś składnika majątku, ale ze względu na trudności z jego podziałem zostaje zobowiązany do spłacenia udziału w nim drugiego z małżonków.  3. Najrzadziej stosowanym rozwiązaniem jest spieniężenie całej masy majątku wspólnego i stosowny podział gotówki pomiędzy byłych małżonków.

Ile kosztuje sprawa o podział majątku?

Do wniosku o podział majątku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej. Jej koszt to 1000 zł, jeżeli wniosek składa jeden z byłych małżonków, lub 300 zł – gdy wniosek taki składają oni razem (zgodnie). W drugim przypadku strony powinny wspólnie ustalić i przygotować plan spłaty, czyli porozumienie określające dokładnie, co zawiera majątek wspólny oraz sposób jego podziału.

W przypadku składania wniosku przez jedną ze stron trzeba liczyć się z tym, że koszty podziału nie skończą się na opłacie sądowej, najczęściej bowiem będzie potrzebne powołanie biegłych, których opinie pomogą sprawiedliwie podzielić składniki majątku. Możliwe jest natomiast zwolnienie od kosztów sądowych od podziału majątku, w całości lub w części – warunkiem jest złożenie stosownego wniosku z uzasadnieniem oraz przychylna decyzja sądu. 

Podział majątku po rozwodzie –  ile czasu? 

O tym, jak długo potrwa sprawa, zanim sąd orzeknie o podziale majątku, decyduje nie tylko jego wielkość oraz stopień skomplikowania, ale także wola porozumienia obydwu stron. Jeżeli małżonkowie są skłonni osiągnąć kompromis, to może zakończyć się ona nawet na jednej rozprawie. W skrajnych przypadkach, gdy konieczne okaże się przeprowadzenie postępowań dowodowych, czas zakończeniu sporu o majątek może wydłużyć się nawet do kilku lat.

Akty prawne: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN 24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Biedronka i Lidl toczą wojnę cenową. Ekonomiści mBanku ocenili w najnowszym raporcie, że może ona pogłębić "dołek inflacyjny". Analitycy wskazali jednocześnie, że agresywne promocje, które obowiązują przez pewną część miesiąca, stwarzają zagrożenie, że "dane sprzedażowe będą jeszcze bardziej zygzakować".

"Wojna cenowa" między handlowymi gigantami. "Zwykle to fenomen przejściowy"

"Wojna cenowa" między handlowymi gigantami. "Zwykle to fenomen przejściowy"

Źródło:
PAP

Na samym początku swojej pracy w rządzie, w drugiej połowie grudnia 2023 roku, minister finansów Andrzej Domański przyznał nagrody pracownikom swojego resortu. Kwota wypłaconych nagród sięgnęła niemal 3,9 miliona złotych.

Nagrody od ministra finansów niedługo po powołaniu

Nagrody od ministra finansów niedługo po powołaniu

Źródło:
tvn24.pl

Tłum chętnych do zarządu i kilku na fotel prezesa - to wskazuje, że konkursy na najwyższe stanowiska w PKO Banku Polskim cieszą się popularnością. Łącznie o miejsce w maksymalnie dziewięcioosobowym zarządzie ubiega się około pół setki kandydatów - podał "Puls Biznesu".

Kolejka chętnych do kierowania PKO BP. Jest czarny koń

Kolejka chętnych do kierowania PKO BP. Jest czarny koń

Źródło:
"Puls Biznesu", PAP

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, złożył zażalenie na decyzję prokuratury w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego wypowiedzi Donalda Tuska na jego temat - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska. Chodzi o słowa szefa Platformy Obywatelskiej z lipca 2022 roku. Tusk na konwencji w Radomiu mówił między innymi, że Glapiński jest niekompetentny.

Emocje wokół słów Tuska. Adam Glapiński złożył zażalenie na decyzję prokuratury

Emocje wokół słów Tuska. Adam Glapiński złożył zażalenie na decyzję prokuratury

Źródło:
PAP

W związku z transformacją w kierunku e-mobilności u producentów części motoryzacyjnych spodziewane są zwolnienia pracowników - podało Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Fala zwolnień i ponure prognozy. Branża alarmuje

Fala zwolnień i ponure prognozy. Branża alarmuje

Źródło:
PAP

Parlament Europejski w Strasburgu zatwierdził pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro. PE zgodził się też w związku z tym na rewizję budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Miliardy euro dla Ukrainy. Jest decyzja

Miliardy euro dla Ukrainy. Jest decyzja

Źródło:
PAP

4 marca Komisja Europejska omówi z państwami członkowskimi swój wniosek utrzymania 15-procentowej oszczędności gazu po 31 marca - podała KE w komunikacie. Dodała, że oszczędności gazu przez firmy i obywateli pomogły w walce z kryzysem energetycznym.

Propozycja Brukseli w sprawie oszczędności gazu

Propozycja Brukseli w sprawie oszczędności gazu

Źródło:
PAP

Rada nadzorcza Polska Press w ostatni piątek odwołała zarząd spółki. Spółka należąca do Orlenu rozpoczęła już poszukiwania następców, w tym prezesa zarządu. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że termin przyjmowania zgłoszeń upływa już w najbliższą środę, 28 lutego.

Spółka Orlenu poszukuje prezesa. Chętni mają wyjątkowo mało czasu

Spółka Orlenu poszukuje prezesa. Chętni mają wyjątkowo mało czasu

Źródło:
tvn24.pl

Budowa przydomowych schronów i ukryć doraźnych ma być zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Nad projektem ustawy w tej sprawie pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Przydomowy bunkier, rząd szykuje zmiany. Propozycja wraca po kilku miesiącach

Przydomowy bunkier, rząd szykuje zmiany. Propozycja wraca po kilku miesiącach

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Rosja zapowiedziała we wtorek wprowadzenie zakazu eksportu benzyny. Ograniczenie, które ma obowiązywać pół roku, wejdzie w życie w najbliższy piątek, 1 marca.

Rosja wprowadza nowy zakaz od piątku

Rosja wprowadza nowy zakaz od piątku

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Bon do Lidla - to nowa kampania phishingowa, przed którą ostrzega CyberRescue. Oszuści podszywają się pod sieć i za pomocą dodatkowych kwestionariuszy próbują wyłudzić dane osobowe klientów.

Oszuści podszywają się pod Lidla. Pytają o kredyt we frankach

Oszuści podszywają się pod Lidla. Pytają o kredyt we frankach

Źródło:
tvn24.pl

UOKiK zakwestionował praktyki serwisu sprzedażowego OLX. Zarzuty dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd co do zakresu pakietu ochronnego, nieudzielania informacji o tym, że produkt można kupić bez usługi serwisowej i mylącego sortowania ofert według najtańszych produktów - podał UOKiK w komunikacie. Prezes UOKiK zobowiązał Grupę OLX do wprowadzenia zmian w serwisie i zwrotu pieniędzy klientom.

Platforma sprzedażowa pod lupą urzędu. Ma oddać klientom pieniądze

Platforma sprzedażowa pod lupą urzędu. Ma oddać klientom pieniądze

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Banki i SKOK-i w styczniu 2024 roku udzieliły 25 tysięcy kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości blisko 10,3 miliarda złotych - poinformowało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej. Kwota jest pięciokrotnie wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Pobito rekord.

Nowy rekord na rynku kredytów. Wzrost o ponad 400 procent

Nowy rekord na rynku kredytów. Wzrost o ponad 400 procent

Źródło:
tvn24.pl

W oczekiwaniu na unijne pieniądze pojawia się pytanie o walkę z czasem. Bo aż trzy czwarte inwestycji może nie zostać zrealizowanych w terminie. Czy to oznacza, że pieniędzy możemy nie dostać wcale? Materiał Łukasza Łubiana z magazynu "Polska i Świat".

Walka z czasem o unijne pieniądze. Ponad 40 inwestycji pod znakiem zapytania

Walka z czasem o unijne pieniądze. Ponad 40 inwestycji pod znakiem zapytania

Źródło:
TVN24

Biedronka i Lidl w ostatnich dniach oferowały pół litra wódki za 9,99 zł. To cena niższa niż wynosi podatek akcyzowy. W ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "promocja alkoholu w przyjętej przez te sieci formie może stanowić zakazaną prawnie promocję napojów alkoholowych". - To jest chyba najgorszy z możliwych pomysłów, żeby udostępniać osobom, które powinny ograniczać picie alkoholu, alkohol w tak niskich cenach - komentuje w rozmowie z tvn24.pl Krzysztof Brzózka, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jego ocenie w Polsce powinna zostać wprowadzona minimalna cena za alkohol. - Wtedy takie promocje będą niemożliwe - zauważył Brzózka. Petycję w tej sprawie ma złożyć Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich.

Kontrowersyjne promocje w Biedronce i Lidlu. "Działanie bardzo nieetyczne", zapowiedź petycji

Kontrowersyjne promocje w Biedronce i Lidlu. "Działanie bardzo nieetyczne", zapowiedź petycji

Źródło:
tvn24.pl

Tak zwany kasowy PIT coraz bliżej. Na rządowych stronach opublikowano założenia projektu ustawy w tej sprawie. "Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorcy będą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę" - czytamy. Zgodnie z zapowiedziami, z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

Nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców. Zasada "szczególnie uciążliwa" do zmiany

Nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców. Zasada "szczególnie uciążliwa" do zmiany

Źródło:
PAP

W Prokuraturze Okręgowej w Płocku, prowadzącej śledztwo dotyczące połączenia Orlenu z Grupą Lotos, powstał specjalny zespół prokuratorów, do których dołączyli funkcjonariusze służb specjalnych - poinformowała w poniedziałek wiceszefowa tej prokuratury Monika Mieczykowska.

Śledztwo w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem. Powstał zespół specjalny

Śledztwo w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem. Powstał zespół specjalny

Źródło:
PAP

Brytyjski finansista Jacob Rothschild nie żyje. Członek jednej z najbardziej znanych europejskich dynastii bankowych zmarł w wieku 87 lat - podał Reuters, powołując się na informacje rodziny.

Brytyjski bankier Jacob Rothschild nie żyje

Brytyjski bankier Jacob Rothschild nie żyje

Źródło:
Reuters

Jacek Bromski zrezygnował z funkcji prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Kierował nim od 1996 roku. Wśród powodów swojej decyzji wymienił między innymi "abstrakcyjną politykę rozbijania środowiska filmowego" oraz "atmosferę pomówień". "Nigdy nie doświadczyłem takiej skali intryg, które odbierają mi chęć do pracy na rzecz innych" - napisał reżyser w oświadczeniu adresowanym do członków SFP.

Jacek Bromski rezygnuje po 28 latach. "Nigdy nie doświadczyłem takiej skali intryg"

Jacek Bromski rezygnuje po 28 latach. "Nigdy nie doświadczyłem takiej skali intryg"

Źródło:
PAP

Irlandzka linia lotnicza Ryanair ogłosiła, że może być zmuszona do ograniczenia lotów i podniesienia cen biletów w szczycie sezonu letniego. Powód? Dotknięty kryzysem koncern Boeing nie jest w stanie dostarczyć zamówionych wcześniej samolotów.

Tani przewoźnik straszy podwyżkami

Tani przewoźnik straszy podwyżkami

Źródło:
CNN

Sieć TEDi poinformowała o wycofaniu ze swoich sklepów piłek do masażu. Wyprodukowany w Chinach produkt może być niebezpieczny dla zdrowia. Ostrzeżenie w tej sprawie opublikował także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Popularny dyskont wycofuje produkt. "Zagrożenie dla zdrowia"

Popularny dyskont wycofuje produkt. "Zagrożenie dla zdrowia"

Źródło:
tvn24.pl

Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu - stwierdził minister rolnictwa Czesław Siekierski. Dodał, że Zielony Ład miał służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadził do bankructwa wiele gospodarstw.

Minister rolnictwa: Bruksela narzuciła nieracjonalne wymogi

Minister rolnictwa: Bruksela narzuciła nieracjonalne wymogi

Źródło:
PAP

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na wycofanie z obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) akcji Ciechu z dniem 6 marca 2024 roku - poinformowano w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję w sprawie Ciechu

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję w sprawie Ciechu

Źródło:
PAP