Podział majątku po rozwodzie – jak długo trwa i ile kosztuje?

Źródło:
TVN 24 Biznes
Rozwodowe wojny. Czy można uniknąć sporów o wspólny majątek?
Rozwodowe wojny. Czy można uniknąć sporów o wspólny majątek?TVN24 BiS
wideo 2/3
Rozwodowe wojny. Czy można uniknąć sporów o wspólny majątek?TVN24 BiS

Podział majątku po rozwodzie warto załatwić polubownie. Jeżeli jednak kompromis nie jest możliwy, można wnieść o orzeczenie podziału majątku przez sąd. Jak wygląda podział majątku wspólnego?

Na wspólność majątkową składa się wszystko to, co małżonkowie nabyli po ślubie. ● Wniosek o podział majątku wspólnego przed sądem może złożyć każde z małżonków, a także inna osoba zainteresowana jego podziałem. ● W skrajnych przypadkach sądowe ustalenie podziału majątku może się okazać długie i kosztowne, warto zatem pomyśleć o rozwiązaniach alternatywnych.

Podział majątku po rozwodzie – osobny proces

Nie zawsze sprawa rozwodowa definitywnie kończy relacje małżonków. Choć istnieje prawna możliwość podzielenia wypracowanego przez męża i żonę majątku już przy orzekaniu rozwodu, to najczęściej kwestie majątkowe stanowią na tyle istotny i skomplikowany obszar, że w praktyce sądy nie rozstrzygają ich w czasie spraw rozwodowych. Dlatego podział majątku wymaga osobnego procesu. 

Co to jest wspólność majątkowa?

Majątek w małżeństwie można podzielić na majątek wspólny, majątek osobisty męża i majątek osobisty żony.

Wspólność majątkowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i składa się na nią wszystko to, co małżonkowie nabywają po ślubie, czyli dochody z wszelkiej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (np. zyski z inwestycji), środki zgromadzone na rachunkach funduszy emerytalnych małżonków, a także suma składek zgromadzonych na subkoncie emerytalnym w ZUS

Z kolei na majątki osobiste składa się wszystko to, co zostało przez małżonków nabyte przed ślubem, to, co trafiło do nich w wyniku dziedziczenia, zapisu bądź darowizny, a także m.in. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, niezbywalne prawa przysługujące tylko jednej osobie czy prawa własności intelektualnej. 

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie?

Ani mąż, ani żona nie mogą bez zgody współmałżonka sprzedać żadnego ze składników tego majątku. Małżonkowie mogą natomiast zgodnie postanowić, że wspólnota majątkowa działa inaczej. Formalnie zmiana wspólnoty majątkowej może nastąpić w wyniku umowy zawartej przed notariuszem lub jako skutek orzeczenia sądu. 

Małżonkowie mogą też wyjątkowo każdorazowo ustalić, że to, co nabywają w czasie trwania małżeństwa, zasila majątek osobisty, a nie wspólny, np. wyraźnie zaznaczając to w umowie kupna nowego mieszkania. 

Wyłączenie wspólnoty majątkowej przed notariuszem, zanim zawarte zostanie małżeństwo, nazywane jest intercyzą. W takim wypadku małżonkowie ustanawiają rozdzielność majątkową, a majątek wspólny w ogóle nie powstaje. Jeżeli podobna umowa została zawarta w trakcie trwania małżeństwa, to po jej podpisaniu małżonkowie będą posiadali majątki osobiste oraz udziały w dotychczasowym majątku wspólnym. Na tej samej zasadzie wspólnotę majątkową można rozszerzyć, jeżeli mąż i żona zgodnie postanowią, że chcą, żeby w małżeństwie wspólnota była szersza niż domyślnie przewiduje to prawo. 

W szczególnych wypadkach o ustanowieniu rozdzielności majątkowej w czasie trwania małżeństwa może zdecydować sąd. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy mąż lub żona trwoni majątek wspólny (np. z powodu alkoholizmu). 

Podział majątku wspólnego w sądzie

Jeżeli małżonkowie nie zawarli notarialnej umowy rozdzielności majątkowej przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa, to po rozwodzie można wnieść do sądu wniosek o podział majątku wspólnego. Może go złożyć jeden z małżonków bądź inna osoba zainteresowana dokonaniem takiego podziału, np. wierzyciel jednego z małżonków czy (w wyjątkowych sytuacjach) spadkobiercy. 

Podział można przeprowadzić wyłącznie, gdy ustanie ustawowa wspólność majątku, czyli po orzeczeniu rozwodu albo separacji, ubezwłasnowolnienia jednego małżonków lub też ogłoszeniu upadłości przez męża lub żonę. We wniosku należy zawrzeć informację o tym, które składniki majątku wspólnego mają zostać podzielone decyzją sądu.

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Zakłada się, że majątek wspólny w równym stopniu należy do każdego z małżonków, chyba że można wykazać znaczną dysproporcję w jego wypracowaniu – wtedy przy podziale wchodzi w grę żądanie ustalenia nierównych udziałów. Na małżonku, który wnioskuje o podział majątku z uwzględnieniem stopnia, w jakim małżonkowie przyczynili się do jego wypracowania, spoczywa wówczas główny ciężar uzasadnienia nierównego podziału przed sądem. 

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Składniki, które tworzyły wspólność majątkową, można podzielić na kilka różnych sposobów: 

1. Każdy z małżonków staje się jedynym właścicielem rzeczy, które można łatwo rozdzielić między strony sporu. 2. Jeden z małżonków staje się wyłącznym właścicielem jakiegoś składnika majątku, ale ze względu na trudności z jego podziałem zostaje zobowiązany do spłacenia udziału w nim drugiego z małżonków.  3. Najrzadziej stosowanym rozwiązaniem jest spieniężenie całej masy majątku wspólnego i stosowny podział gotówki pomiędzy byłych małżonków.

Ile kosztuje sprawa o podział majątku?

Do wniosku o podział majątku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej. Jej koszt to 1000 zł, jeżeli wniosek składa jeden z byłych małżonków, lub 300 zł – gdy wniosek taki składają oni razem (zgodnie). W drugim przypadku strony powinny wspólnie ustalić i przygotować plan spłaty, czyli porozumienie określające dokładnie, co zawiera majątek wspólny oraz sposób jego podziału.

W przypadku składania wniosku przez jedną ze stron trzeba liczyć się z tym, że koszty podziału nie skończą się na opłacie sądowej, najczęściej bowiem będzie potrzebne powołanie biegłych, których opinie pomogą sprawiedliwie podzielić składniki majątku. Możliwe jest natomiast zwolnienie od kosztów sądowych od podziału majątku, w całości lub w części – warunkiem jest złożenie stosownego wniosku z uzasadnieniem oraz przychylna decyzja sądu. 

Podział majątku po rozwodzie –  ile czasu? 

O tym, jak długo potrwa sprawa, zanim sąd orzeknie o podziale majątku, decyduje nie tylko jego wielkość oraz stopień skomplikowania, ale także wola porozumienia obydwu stron. Jeżeli małżonkowie są skłonni osiągnąć kompromis, to może zakończyć się ona nawet na jednej rozprawie. W skrajnych przypadkach, gdy konieczne okaże się przeprowadzenie postępowań dowodowych, czas zakończeniu sporu o majątek może wydłużyć się nawet do kilku lat.

Akty prawne: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN 24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Na rządowym programie Mieszkanie na start zyskają banki, deweloperzy, ale też ci, którzy już mają mieszkanie, bo wzrośnie wartość ich majątku. Gorzej z tymi, do których program jest skierowany - uważa dr Adam Czerniak, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. - Będą mogli pozwolić sobie na większy kredyt, ale raczej nie na większe mieszkanie - wyjaśnia.

Nowy program rządu. Zyskają "obrotni", dla części pociąg odjeżdża

Nowy program rządu. Zyskają "obrotni", dla części pociąg odjeżdża

Źródło:
tvn24.pl

PKO BP, Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, BNP Paribas, Citibank Handlowy, Bank Pocztowy, Bank BPS, Nest Bank i Toyota Bank - klienci tych instytucji finansowych będą musieli liczyć się z utrudnieniami w najbliższym czasie. Chodzi o zaplanowane prace serwisowe.

Utrudnienia dla klientów czołowych banków

Utrudnienia dla klientów czołowych banków

Źródło:
tvn24.pl

Węgierski rząd nie wyklucza interwencji dotyczącej cen paliw - stwierdził minister gospodarki Marton Nagy na konferencji prasowej. Kwestia ewentualnego wprowadzenia rozwiązań w tej sprawie ma być omawiana na środowym posiedzeniu gabinetu.

Ceny paliw w górę. Rząd nie wyklucza interwencji

Ceny paliw w górę. Rząd nie wyklucza interwencji

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

W piątek spółka PKP Intercity poinformowała o odwołaniu dotychczasowego, a następnie powołaniu nowego zarządu. Na stanowisko prezesa powrócił Janusz Malinowski, a funkcję wiceprezes objęła Dagmara Zawadzka.

Kolejowa spółka z nowym szefem. Wraca do zarządu po latach

Kolejowa spółka z nowym szefem. Wraca do zarządu po latach

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Młoda mama dostanie pieniądze i może je zamienić na dziadkowe, ciociowe, koleżankowe, sąsiadkowe czy opiekunkowe - stwierdził Donald Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Chodzi o tak zwane babciowe, którego projekt w ubiegłym tygodniu przyjęła Rada Ministrów.

Czy dziadkowie nie zasługują na "babciowe"? Tusk odpowiada

Czy dziadkowie nie zasługują na "babciowe"? Tusk odpowiada

Źródło:
PAP

Inne europejskie kraje już takie ograniczenia wprowadziły. Teraz także polska ministra zdrowia Izabela Leszczyna jest za zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych - będzie do tego namawiać rząd. Pomysł popierają też eksperci zajmujący się uzależnieniami. Materiał programu "Polska i Świat".

"Ja jeden płaciłem za paliwo, trzy osoby kupowały gorzałę". Nowy zakaz pod lupą rządu

"Ja jeden płaciłem za paliwo, trzy osoby kupowały gorzałę". Nowy zakaz pod lupą rządu

Źródło:
TVN24

Aktywny rodzic, czyli nowa forma wsparcia dla rodziców, ma wystartować już w październiku. W związku z tym Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na najważniejsze pytania dotyczące tak zwanego babciowego. Między innymi, czy konieczne jest spełnienie kryteriów dochodowych, co z rolnikami i osobami prowadzącymi własną firmę, a także czy świadczenie jest wstrzymywane, gdy rodzic bierze L4 na opiekę nad chorym dzieckiem?

Dziesięć pytań o "babciowe". Ministerstwo odpowiada

Dziesięć pytań o "babciowe". Ministerstwo odpowiada

Źródło:
tvn24.pl

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się w piątek do informacji o zwolnieniach grupowych w działających w Polsce firmach. - Faktycznie tych zwolnień grupowych jest sporo – przyznała, dodając jednocześnie, że resort monitoruje tę kwestię.

"Faktycznie zwolnień grupowych jest sporo". Ministra komentuje

"Faktycznie zwolnień grupowych jest sporo". Ministra komentuje

Źródło:
PAP

Po bardzo spokojnym początku roku w połowie kwietnia gwałtownie wzrosła średnia liczba rezerwowanych lokali. Na celowniku głównie Warszawa i Poznań - informuje piątkowa "Rzeczpospolita".

Ruszył wyścig do biur sprzedaży

Ruszył wyścig do biur sprzedaży

Źródło:
PAP

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami, która ma wzmocnić nadzór resortu na systemem kaucyjnym. "Prace nad projektem zostały zaplanowane w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy obecne przepisy są wystarczające, by zapewnić, że system zostanie uruchomiony zgodnie z planem" - czytamy w uzasadnieniu.

Zmiany w systemie kaucyjnym. Jest projekt

Zmiany w systemie kaucyjnym. Jest projekt

Źródło:
PAP

Ponowna analiza procesu wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego zastępującego w umowach kredytowych WIBOR ma się zakończyć w ciągu trzech miesięcy. Zmianie może ulec nie tylko termin, ale i sam wskaźnik. - Możemy jeszcze raz przemyśleć ostateczny wybór - wyjaśnia wiceminister finansów Jurand Drop.

Na tę decyzję czekają kredytobiorcy. "Możemy jeszcze raz przemyśleć ostateczny wybór"

Na tę decyzję czekają kredytobiorcy. "Możemy jeszcze raz przemyśleć ostateczny wybór"

Źródło:
tvn24.pl

To nie jest przejaw fiskalizmu państwa, które szuka pieniędzy w kieszeniach kolejnej grupy osób, ale gra o uzdrowienie rynku pracy - tak plan pełnego oskładkowania zleceń i umów o dzieło komentuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak ocenił, pod względem obowiązujących rozwiązań Polska jest "absolutnym ewenementem" w Europie.

Polska "absolutnym ewenementem". Rząd szykuje ważną zmianę dla pracowników

Polska "absolutnym ewenementem". Rząd szykuje ważną zmianę dla pracowników

Źródło:
tvn24.pl

Doha Hamad Airport zostało uznane najlepszym lotniskiem świata w tegorocznej edycji zestawienia Skytrax. Ubiegłoroczny zwycięzca, port lotniczy w Singapurze, uplasował się na drugim miejscu rankingu. Najwyżej ocenionym portem lotniczym Europy zostało paryskie lotnisko Charlesa de Gaulle'a.  

Oto najlepsze lotniska świata. W Europie wyraźnie wybija się jedno

Oto najlepsze lotniska świata. W Europie wyraźnie wybija się jedno

Źródło:
CNN, TVN24.pl

Główne ryzyko inflacji jest za nami - ocenił w wywiadzie dla telewizji CNBC minister finansów Andrzej Domański. Jak dodał, Polska "to najlepsze miejsce do inwestowania w Europie".

Minister finansów: to najlepsze miejsce do inwestowania w Europie

Minister finansów: to najlepsze miejsce do inwestowania w Europie

Źródło:
PAP

Senat zdecydował o przyjęciu bez poprawek ustawy o wakacjach kredytowych. Nowe przepisy trafią teraz do prezydenta.

Senat podjął decyzję w sprawie wakacji kredytowych

Senat podjął decyzję w sprawie wakacji kredytowych

Źródło:
PAP

Bon energetyczny przyznawany gospodarstwom domowym w drugiej połowie bieżącego roku będzie miał wartość od 300 do nawet 1200 złotych. Wsparcie ma trafić do rodzin spełniających określone kryteria dochodowe.

Bon energetyczny. Można dostać nawet 1200 złotych

Bon energetyczny. Można dostać nawet 1200 złotych

Źródło:
PAP

Jesteśmy otwarci na opóźnienie o rok wdrożenia systemu kaucyjnego w przypadku opakowań po mleku. Wejście w życie byłoby od 2026 roku - poinformowała w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Rewolucja, która "dotyczy każdego Polaka i Polki". Szykuje się ważna zmiana

Rewolucja, która "dotyczy każdego Polaka i Polki". Szykuje się ważna zmiana

Źródło:
tvn24.pl

Nie ma jeszcze ostatecznej wartości projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, ale może to być około 150 miliardów złotych - powiedział podczas konferencji Europower Jan Chadam, prokurent spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Tyle może kosztować pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Potężna kwota

Tyle może kosztować pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Potężna kwota

Źródło:
PAP

W czwartek do rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął wniosek szefowej resortu rodziny i pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o zaopiniowanie Zbigniewa Derdziuka na stanowisko prezesa ZUS. Derdziuk stał na czele tej instytucji w latach 2009-2015.

Były prezes może wrócić na stanowisko. Jest wniosek

Były prezes może wrócić na stanowisko. Jest wniosek

Źródło:
PAP

Usłyszałam, jak wiele osób uraziłam faktem, że śmiałam przyjechać w kryzysowej sytuacji z dzieckiem do Sejmu - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak dodaje, tylko 66 procent matek dzieci w wieku do sześciu lat jest aktywnych zawodowo. - Liczę, że za sprawą programu Aktywny rodzic podniesiemy aktywność zawodową kobiet o co najmniej 10 punktów procentowych - wyjaśnia.

Aleksandra Gajewska o pracy w Sejmie z dzieckiem na rękach i programie Aktywny rodzic

Aleksandra Gajewska o pracy w Sejmie z dzieckiem na rękach i programie Aktywny rodzic

Źródło:
tvn24.pl

General Electric (GE) Power szykuje się do przeprowadzenia zwolnień grupowych w odlewni stali w Elblągu. Powodem - jak wynika ze zgłoszenia wysłanego do powiatowego urzędu pracy - jest postanowienie o zakończeniu działalności zakładu, który funkcjonował od 1948 roku.

Zakład kończy działalność po 76 latach. Zwolnienia grupowe

Zakład kończy działalność po 76 latach. Zwolnienia grupowe

Źródło:
tvn24.pl

Ustawa określana jako Polski Ład wprowadziła chaos w systemie fiskalnym i wywołała niepokój wśród podatników, a niektóre zmiany wprowadzono nierzetelnie - oceniła Najwyższa Izba Kontroli.

Rewolucja dla 25 milionów podatników. NIK: chaos i niepokój

Rewolucja dla 25 milionów podatników. NIK: chaos i niepokój

Źródło:
PAP

Poczta Polska ma radykalnie zredukować zatrudnienie i ograniczyć liczbę otwartych okienek i czas pracy urzędów - informuje czwartkowa "Rzeczpospolita". Przedstawiciele spółki tłumaczą, że wszystko przez "niezwykle trudną sytuację finansową".

Ostre cięcie etatów i mniej okienek. "Sytuacja finansowa jest niezwykle trudna"

Ostre cięcie etatów i mniej okienek. "Sytuacja finansowa jest niezwykle trudna"

Źródło:
PAP

Zdolność sfinansowania zakupu własnego mieszkania z przeciętnej pensji jest niższa niż przed wybuchem pandemii COVID-19 - wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W 2019 roku za średnie wynagrodzenie można było kupić prawie metr kwadratowy mieszkania. Obecnie znacznie mniej.

Ceny mieszkań a wynagrodzenia. Stać nas na coraz mniej

Ceny mieszkań a wynagrodzenia. Stać nas na coraz mniej

Źródło:
PAP