Faktura za prąd. Jak ją czytać i ile za prąd faktycznie płacimy?

Źródło:
tvn24.pl
Ceny prądu w 2024 roku i bon energetyczny
Ceny prądu w 2024 roku i bon energetycznyTVN24
wideo 2/6
Ceny prądu w 2024 roku i bon energetycznyTVN24

Każdy z nas otrzymuje rachunki za prąd i najważniejsze, co z niego wynika to, ile musimy zapłacić i w jakim terminie. Poza tym jest na nim mnóstwo danych i pozycji, których zrozumienie może być trudne. Jeśli dobrze przyjrzymy się wszystkim liczbom, to możemy zauważyć, że lwia część faktury to dodatkowe opłaty, a nie nasze faktyczne zużycie prądu.

Co miesiąc lub dwa dostajemy rachunek zaliczkowy - z informacją, ile i do kiedy mamy zapłacić. Z kolei raz na pół roku - na taką opcję najczęściej decydują się klienci - otrzymujemy faktyczną fakturę, na której są wyszczególnione dokładnie wszystkie opłaty. Wówczas mamy okazję dokładnie przyjrzeć się temu, ile i za co tak naprawdę płacimy.

Faktura za prąd. Pierwsza strona to podstawa

Przede wszystkim na pierwszej stronie faktury znajdziemy informacje służące do identyfikacji klienta, sprzedawcy i umowy. Zazwyczaj pojawiają się w następującej kolejności:

- dane sprzedawcy, - adres korespondencyjny klienta, - adres zamieszkania klienta, - dane indentyfikacyjne, np. konto umowy i informacja o partnerze handlowym, - nazwa taryfy lub produktu (jeśli np. skorzystaliśmy z jakiejś oferty specjalnej), - okres, za jaki wystawiana jest faktura, - dane do przelewu.

Na tej pierwszej stronie pojawiają się także informacje o rozliczeniu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej za poprzedni okres rozliczeniowy oraz prognozy zużycia energii w kolejnym okresie wraz z terminami, do kiedy należy je opłacić.

Innymi słowy to podsumowanie najważniejszych informacji. Szczegóły znajdują się dalej.

Sprzedawcy a dystrybutorzy. Czym się różnią?

Szczegóły znajdziemy na drugiej stronie faktury. Jeśli podpisaliśmy umowę kompleksową, czyli ta sama firma jest naszym sprzedawcą i dystrybutorem prądu, to pojawią się tam wszystkie informacje. Jeśli w przeszłości zmienialiśmy sprzedawcę prądu, to otrzymamy dwie faktury - jedną od sprzedawcy prądu, a drugą od dystrybutora energii elektrycznej.

Przy okazji warto wyjaśnić, na czym polega różnica.

Dystrybutorzy, czyli dostawcy, a formalnie też Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, zajmują się nie tylko przekazywaniem energii do poszczególnych odbiorców, ale ich zadaniem jest także dbanie o stan techniczny sieci elektroenergetycznej (np. kable, przyłącza). Ich obszar dystrybucji określa Urząd Regulacji Energetyki (URE). Organ ten także zajmuje się udzielaniem koncesji.

Z kolei sprzedawcy zajmują się rozliczaniem odbiorcy ze zużytej energii. Nie muszą posiadać własnej sieci dystrybucyjnej, by podejmować się handlu energią elektryczną. To firmy, które podpisały odpowiednie kontrakty lub zakupiły energię od wytwórców. Nie są ograniczeni do jednego terenu czy regionu. Jeśli ich oferta będzie korzystniejsza, to może nas obsługiwać nawet sprzedawca z drugiego końca kraju.

Tak więc opłaty za rachunku możemy pogrupować na dwie kategorie - sprzedaż oraz dystrybucja energii elektrycznej.

Sprzedaż energii elektrycznej, jakie opłaty na rachunku?

W przypadku sprzedaży mamy dwie podstawowe pozycje:

- opłata za energię elektryczną (czasem "za energię czynną"), - opłata handlowa.

Opłata za energię to po prostu rachunek za prąd, którą zużyliśmy w danym okresie rozliczeniowym. Wysokość tej opłaty zależy od:

- ilości wykorzystanej energii liczonej w kilowatogodzinach (kWh), - ceny netto za 1 kWh podanej w taryfie, - stawki podatku VAT.

Z kolei opłata handlowa ma pokryć koszty związane z obsługą klienta przez sprzedawcę energii elektrycznej. Jest niezwiązana z naszym zużyciem prądu, a jej wysokość jest stała, przy czym zależna od wybranego przez nas okresu rozliczeniowego. Im on większy, tym opłata niższa. Po prostu sprzedawca nie będzie musiał nam poświęcać czasu, na generowanie dokumentów, ani za to płacić pracownikom.

W tej części dodatkowo mogą pojawić się także dodatkowe opłaty albo rabaty, jak na załączniku niżej.

Faktura za prąd. Sprzedaż energii elektrycznej

Dystrybucja energii. Czyli opłat kilka

W części dystrybucyjnej zobaczymy kilka pozycji, których nazwy dla przeciętnego Kowalskiego mogą nic nie mówić. Można je podzielić na opłaty stałe i zmienne.

Opłaty stałe dystrybucyjne są takie same niezależnie od tego, ile energii zużyliśmy w danym okresie. Należą do nich:

Opłata stała sieciowa - za dostęp do sieci, na pokrycie kosztu utrzymania urządzeń, przyłącza i posiadanie licznika.

Opłata przejściowa - obowiązuje od 2009 roku i będzie pojawiała się na naszych rachunkach jeszcze do 2027 roku. Jest pokłosiem likwidacji tzw. kontraktów długoterminowych, rozwiązania, które stosowano pomiędzy 1994 a 1998 r. by zapewnić środki na utrzymanie i modernizację elektrowni. Gdy weszliśmy do UE, to Komisja Europejska uznała ją za niedozwoloną pomoc publiczną. W ramach rekompensaty dla wytwórców za likwidację kontraktów stworzono nowy system, a na fakturach pojawiła się nowa opłata. Jej wysokość co roku ustala prezes URE.

Opłata abonamentowa - ustalana przez dystrybutora ma pokryć koszty wystawienia rachunku, odczytu i kontroli licznika oraz pozostałe czynności administracyjne.

Opłat zmiennych jest niestety więcej. Tak jak w przypadku opłaty za zużytą energię doliczany jest do nich VAT.

Opłata sieciowa zmienna - pokrywa straty ponoszone przez dystrybutora w związku z przesyłem energii elektrycznej. Im większą drogę musi ona pokonać, by trafić do klienta, tym większe są straty energii. Dlatego wysokość tej opłaty zależna będzie od naszego miejsca, do którego dostarczana jest energia, a także stanu infrastruktury energetycznej.

Opłata jakościowa - ustala przez dystrybutora finansuje modernizację, budowę i rozbudowę sieci energetycznej.

Opłata OZE - została wprowadzona 1 lipca 2016 roku i ma być naliczana nie dłużej niż do końca 2028 roku. Jej wysokość ustala prezes URE. Środki z niej mają być przeznaczane na rozwój odnawialnych źródeł energii i zwiększaniu ich udziału w krajowym systemie elektroenergetycznym. W 2022 r. wynosiła 0,9 zł za każdą megawatogodzinę, a w 2023 roku została obniżona do zera i taka stawka pozostała też w 2024 roku.

Opłata kogeneracyjna – jest ustalana przez URE i obowiązuje od 25 stycznia 2019 roku. Koszt wspierania wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - to technologia, która pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jednocześnie. W 2024 r. jej wysokość wynosi 6,18 zł za MWh.

Opłata mocowa - została wprowadzona w 2021 r. i ma służyć utrzymaniu bezpieczeństwa polskiego systemu energetycznego i jego stabilności. Ten parapodatek to wynagrodzenie dla elektrowni za utrzymywanie rezerw koniecznych, by zaspokoić popyt na prąd w razie okresowych wzrostów zapotrzebowania.

Jej wysokość jest różna dla różnych grup odbiorców. W przypadku gospodarstw domowych miesięczna stawka zależna jest od rocznego zużycia energii. W 2024 r. wygląda to następująco:

poniżej 500 kWh - 2,66 zł od 500 do 1200 kWh - 6,39 zł od 1200 do 2800 kWh - 10,64 zł powyżej 2800 kWh - 14,90 zł

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w 2024 roku uzależniona jest od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1267 zł/kWh.

Tak to wygląda w praktyce:

Faktura za prąd. Dystrybucja energii elektrycznej

Jak suma opłat przekłada się na ostateczny rachunek? U każdego odbiorcy sytuacja będzie się różnić w zależności od wielu wymienionych wyżej czynników, ale przede wszystkim zużycia.

Wykorzystane grafiki pochodzą z rzeczywistej faktury. Ostatecznie za pół roku suma wszystkich opłat za dystrybucję była wyższa niż koszt faktycznego zużycia prądu. 

Faktura za prąd. Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Umowy o dzieło, które są jedynym źródłem dochodu, powinny zostać oskładkowane - uważa ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W jej przekonaniu pełne ozusowanie umów-zleceń nie budzi kontrowersji ani pracodawców, ani pracowników.

Duża zmiana dla części pracowników. Wpływ na pensje

Duża zmiana dla części pracowników. Wpływ na pensje

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Od poniedziałku 17 czerwca wszyscy kierowcy z taksówek na aplikację muszą już posiadać polskie prawo jazdy. Zmiana zasad ma poprawić bezpieczeństwo przewozu osób i ułatwić pracę policji.

Rewolucja w przewozach. Nowy obowiązek w sprawie prawa jazdy

Rewolucja w przewozach. Nowy obowiązek w sprawie prawa jazdy

Źródło:
PAP

W 2025 roku ma wzrosnąć najniższa krajowa, czyli minimalne wynagrodzenie. Wpłynie to na wysokość składek na preferencyjny tak zwany mały ZUS - wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Szykuje się podwyżka dla firm. Mamy wyliczenia

Szykuje się podwyżka dla firm. Mamy wyliczenia

Źródło:
tvn24.pl

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić przygotowuje zgodę na otwarcie największej w Europie kopalni litu - przekazał "Financial Times". Projekt eksploatacji "białego złota" w Serbii wstrzymano kilka lata temu po masowych protestach społecznych.

Gigantyczna kopalnia "białego złota". Ma być największa w Europie

Gigantyczna kopalnia "białego złota". Ma być największa w Europie

Źródło:
PAP

Prezydent USA Joe Biden jest gotowy udostępnić więcej ropy ze strategicznych zapasów państwowych, aby powstrzymać możliwe skoki cen benzyny w okresie letnim – podał w poniedziałek dziennik "Financial Times".

Ta decyzja ma powstrzymać skoki cen paliw

Ta decyzja ma powstrzymać skoki cen paliw

Źródło:
PAP

Dane około 10 milionów pacjentów przez lata były narażone na kradzież. Dzięki zgłoszeniu sygnalisty udało się załatać luki w aplikacjach używanych przez apteki i lekarzy - poinformował w poniedziałkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna". Zastrzegł jednak, że nie ma gwarancji, że dane nie wyciekły.

O krok od katastrofy. Zagrożone były dane milionów osób

O krok od katastrofy. Zagrożone były dane milionów osób

Źródło:
PAP, "Dziennik Gazeta Prawna"

Na mój wniosek na polską listę sankcyjną trafiło kilka kolejnych podmiotów. Obecnie nie jest to takie proste, jak na początku wojny, bo powiązania kapitałowe firm są bardziej wyrafinowane - przekazał wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Nowe podmioty na polskiej liście sankcyjnej

Nowe podmioty na polskiej liście sankcyjnej

Źródło:
PAP

Piszą, że kierowca jest chory, w tym tygodniu kursów nie będzie. Aktualizują tę informację kilka dni później: kierowca nadal jest chory, więc w kolejnym tygodniu autobus także nie przyjedzie - tak o problemach z transportem w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl opowiada Olga Gitkiewicz, autorka książki "Nie zdążę". - Nie każdy jest w stanie jeździć dwadzieścia pięć kilometrów rowerem, zwłaszcza zimą - zauważa. Z szacunków wynika, że problem wykluczenia komunikacyjnego może dotyczyć nawet czternastu milionów Polaków.

Problem dotyczy milionów Polaków. "Szósta i siódma rano, potem nic"

Problem dotyczy milionów Polaków. "Szósta i siódma rano, potem nic"

Źródło:
tvn24.pl

Na autostradach A1 i A2 w rejonie Łodzi od poniedziałku szykują się duże utrudnienia dla kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że związane to będzie z odnawianiem oznakowania jezdni. Prace na obu odcinkach zostaną przeprowadzone w godzinach wieczornych i nocnych.

Duże utrudnienia dla kierowców. Ostrzeżenie

Duże utrudnienia dla kierowców. Ostrzeżenie

Źródło:
PAP

Obniżki na stacjach paliw wkrótce mogą dobiec końca w związku z osłabieniem złotego oraz wzrostem cen ropy naftowej - przewidują eksperci e-petrol. Podkreślają jednak, że w przyszłym tygodniu ceny utrzymają się na dotychczasowym poziomie.

Przecena może dobiec końca

Przecena może dobiec końca

Źródło:
PAP

We włoskiej miejscowości Sambuca di Sicilia wystawiono na sprzedaż kilkanaście domów w cenie wywoławczej trzech euro. Lokalne władze liczą, że w ten sposób uda się ograniczyć liczbę pustostanów i zapobiec wyludnieniu.

Dom we Włoszech za trzy euro. "Moment jest idealny"

Dom we Włoszech za trzy euro. "Moment jest idealny"

Źródło:
tvn24.pl

W czasie wysokich rachunków za prąd sposobem na ich zmniejszenie może być zmiana sprzedawcy energii. Wyjaśniamy, jak wygląda procedura w tej sprawie.

Jak zmienić sprzedawcę prądu?

Jak zmienić sprzedawcę prądu?

Źródło:
tvn24.pl

W sobotę w Lotto nie padła szóstka. Odnotowano natomiast czterdzieści sześć wygranych drugiego stopnia, czyli piątek. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z 15 czerwca 2024 roku.

Wyniki Lotto z 15 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Lotto z 15 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Za chwilę będzie tak, że dowolny filmik z osobą, która idzie ulicą, będzie mógł być szybko przerobiony tak, że zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Michał Koźbiał, badacz sztucznej inteligencji w NASK. Problem dotyczy głównie kobiet, ale narażony jest każdy. - Celem tego typu fejków mogą być szantaże, okupy, wyłudzenia – komentuje Michał Wendt, szef firmy informatycznej Elsii.

Zagrożony jest każdy. "Zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą"

Zagrożony jest każdy. "Zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą"

Źródło:
tvn24.pl

Propozycja rządu zakładająca wzrost pensji minimalnej o 7,6 procent w 2025 roku to zła wiadomość - twierdzi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Jak dodaje, szybkie tempo podwyżek przyniesie wiele negatywnych skutków, w tym przerzucenie rosnących kosztów zatrudnienia na ceny produktów. 

"Zła wiadomość" w sprawie pensji minimalnej

"Zła wiadomość" w sprawie pensji minimalnej

Źródło:
PAP

Tak zwany podatek inflacyjny przekroczył w ubiegłym roku sto miliardów złotych - wynika z szacunków Najwyższej Izby Kontroli. To koszt utraty wartości oszczędności, w tym gotówki i pieniędzy na bankowych rachunkach, w związku z wysoką inflacją.

Ten podatek płacą wszyscy. Olbrzymia kwota

Ten podatek płacą wszyscy. Olbrzymia kwota

Źródło:
PAP, tvn24.pl

W sobotę nastąpiło oficjalne otwarcie brakującego fragmentu obwodnicy Koszalina oraz Sianowa w ciągu drogi S6. Ruch jednak odbywa się ze zwężeniem do jednej jezdni na 800-metrowym odcinku, gdzie trwają ostatnie prace, a także trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Procesowi budowy nowej obwodnicy towarzyszyło też wiele komplikacji.

"Trasa szczególnie ważna dla ruchu turystycznego". Otwarto kolejny odcinek

"Trasa szczególnie ważna dla ruchu turystycznego". Otwarto kolejny odcinek

Źródło:
PAP

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych ostrzega, że nowe unijne cła na chińskie elektryki mogą doprowadzić do wojny handlowej, co uderzy między innymi w polski przemysł. - Ostatnie, czego potrzebujemy, to wojna handlowa, która dotknie także firmy działające w Polsce. Tego typu działania to miecz obosieczny i możemy szybko pożałować tej decyzji - mówi prezes SDCM Tomasz Bęben.

Wojna handlowa wisi w powietrzu. "Możemy szybko pożałować tej decyzji"

Wojna handlowa wisi w powietrzu. "Możemy szybko pożałować tej decyzji"

Źródło:
PAP

Wells Fargo zwolnił grupę pracowników po kontroli związanej z zarzutami udawania służbowej aktywności przy komputerze. Według banku osoby te korzystały ze specjalnych symulatorów klawiatury. Firma w oświadczeniu podkreśliła, że "nie toleruje zachowań nieetycznych".

"Stwarzali wrażenie aktywnej pracy". Zostali zwolnieni

"Stwarzali wrażenie aktywnej pracy". Zostali zwolnieni

Źródło:
Bloomberg

Po wcześniejszych turbulencjach zwiększająca się oferta mieszkań na wynajem doprowadziła do stabilizacji cen - wynika z analizy Otodom oraz Polityki Insight. - To dobry okres dla najemców, bo stawki czynszów się zatrzymały, a oferta jest większa niż w poprzednim roku - zauważył Adam Czerniak, współautor raportu.

Turbulencje i hamowanie. "Stawki się zatrzymały"

Turbulencje i hamowanie. "Stawki się zatrzymały"

Źródło:
PAP

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się w piątek na objęcie przez Szymona Miderę stanowiska prezesa banku PKO BP. Zgoda KNF była warunkiem obcięcia funkcji prezesa przez Miderę, powołanego 26 marca na stanowisko wiceprezesa zarządu banku.

Jest decyzja w sprawie prezesa największego banku w Polsce

Jest decyzja w sprawie prezesa największego banku w Polsce

Źródło:
PAP

Minister infrastruktury zatwierdził Plan Generalny dla portu lotniczego Warszawa-Modlin na lata 2022-2045. "Dziś, przy obecnej siatce połączeń, port jest na granicy przepustowości i pilnie wymaga rozbudowy" - podano w komunikacie.

Lotnisko "na granicy przepustowości". "Pilnie wymaga rozbudowy"

Lotnisko "na granicy przepustowości". "Pilnie wymaga rozbudowy"

Źródło:
PAP

Średnie wynagrodzenie w przetwórstwie przemysłowym wynosi niemal 7,8 tysiąca złotych brutto, w budownictwie ponad 8,1 tysiąca złotych, a w branży wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną jest to niemal 11,1 tysiąca złotych brutto - wynika z "Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym" przygotowanego przez Grafton Recruitment.

Tak się zarabia w przemyśle. Raport

Tak się zarabia w przemyśle. Raport

Źródło:
tvn24.pl