Świat

Ukraina chce wycofać się z WNP i traktatu z Rosją

Świat


MSZ Ukrainy przygotowało propozycję wycofania się kraju z poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) i wypowiedzenia traktatu o przyjaźni z Federacją Rosyjską - poinformowała w środę deputowana Switłana Zaliszczuk.

"Minister Pawło Klimkin na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych (Rady Najwyższej - red.) ogłosił, że MSZ przygotował propozycje dla prezydenta dotyczące wyjścia z organów WNP i wycofania się z Traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między Ukrainą i Rosją" - napisała Zaliszczuk na Facebooku. Dodała, że minister na pytanie, kiedy spodziewać się takich działań, powiedział, że decyzja należy do szefa państwa.

Przyjaźń na papierze

Traktat o przyjaźni między Ukrainą a Federacją Rosyjską, podpisany w 1997 roku, wszedł w życie 1 kwietnia 1999 roku. Zawarty jest na 10 lat. Jego działanie przedłuża się automatycznie na kolejne 10-letnie okresy, jeżeli żadna ze stron nie wyrazi woli rozwiązania umowy co najmniej na sześć miesięcy przed upływem kolejnego dziesięcioletniego okresu. Ponieważ żadna ze stron nie wyraziła chęci jego rozwiązania do 1 października 2008 roku, obowiązywanie traktatu zostało automatycznie przedłużone na kolejny dziesięcioletni okres. Interfax-Ukraina przypomina, że Traktat o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między Federacją Rosyjską a Ukrainą zawiera zasadę partnerstwa strategicznego, uznanie nienaruszalności istniejących granic, poszanowanie integralności terytorialnej i wzajemne zobowiązanie do niewykorzystywania swojego terytorium kosztem bezpieczeństwa drugiej strony.

Autor: momo/AG / Źródło: PAP