Benedykt XVI: Musimy szukać drogi do pokoju

Aktualizacja:

Przebywający z wizytą w USA papież Benedykt XVI wystąpił na forum ONZ. Podobnie jak w przemówieniu wygłoszonym pierwszego dnia wizyty, wskazał na konieczność wykorzystywania "wszelkich możliwości" dyplomacji w obliczu konfliktów międzynarodowych. Wieczorem odwiedził synagogę.

- Tym, czego potrzebujemy jest jak najsolidniejsze poszukiwanie środków zapobiegania konfliktom i kontrolowania ich przy wykorzystaniu wszelkich możliwych dróg dyplomatycznych - powiedział Benedykt XVI. - Należy przy tym zwracać uwagę na najlżejsze nawet sygnały świadczące o możliwości dialogu i pragnienia pojednania oraz stwarzać dla nich zachętę - podkreślił.

Tym, czego potrzebujemy jest jak najsolidniejsze poszukiwanie środków zapobiegania konfliktom i kontrolowania ich przy wykorzystaniu wszelkich możliwych dróg dyplomatycznych papież Jan Paweł II

Mówiąc o roli ONZ w rozwiązywaniu konfliktów powstających w społeczności światowej, nawiązał też we wstępie przemówienia do wielkiej encykliki społecznej Jana Pawła II "Solicitudo rei socialis".

- Kwestie bezpieczeństwa, cele rozwoju, zmniejszanie lokalnych i globalnych nierówności, ochrona środowiska, zasobów ziemskich i klimatu wymagają, aby wszyscy odpowiedzialni za sytuację międzynarodową działali wspólnie - powiedział Benedykt XVI, zachęcając polityków aby "wykazywali dobrą wolę" i "solidarność z najsłabszymi regionami planety".

- Myślę zwłaszcza o tych którzy pozostają na marginesie autentycznego integralnego rozwoju i narażeni są przez to na ryzyko, że odczują tylko negatywne efekty globalizacji - powiedział papież.

W obronie praw człowieka

Promowanie praw człowieka to nadal "najskuteczniejsza strategia wykorzeniania nierówności" między grupami społecznymi i zapewnienia bezpieczeństwa na świecie - mówił papież.

Nawiązując do przypadającej w tym roku 60. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ostrzegł przed występującą obecnie tendencją sprowadzania praw człowieka, "zakorzenionych głównie w sprawiedliwości", do "nędznego wymiaru utylitarystycznego". Nie wolno zapominać, że prawa człowieka opierają się głównie na "solidarności członków społeczeństwa" - dodał.

Jeśli państwa "nie są w stanie zagwarantować praw człowieka", społeczność międzynarodowa "ma obowiązek interweniować środkami prawnymi przewidzianymi w Karcie Narodów Zjednoczonych i za pomocą innych instrumentów międzynarodowych" - powiedział Benedykt XVI.

Jeśli jej interwencja jest oparta na zasadach stanowiących podstawę ładu międzynarodowego, "nie powinna być traktowana jako ograniczanie czyjejś suwerenności" - dodał papież.

Starsi bracia Wieczorem papież złożył wizytę w synagodze w East Park w Nowym Jorku. Spotkał się tam z wiernymi wyznania mojżeszowego i przekazał na ich ręce życzenia z okazji rozpoczynającego się właśnie święta Paschy.

Źródło: PAP, lex.pl

Pozostałe wiadomości